ผลักดันความร่วมมือระหว่างรัฐสภาเวียดนามกับรัฐสภาของประเทศต่างๆในยุโรป

(VOVworld) นาง เหงียนถิกิมเงิน ประธานรัฐสภากำลังอยู่ระหว่างการเยือนสวีเดินอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นประเทศแรกในกรอบการเยือน 3 ประเทศในยุโรป ประกอบด้วยสวีเดน ฮังการีและสาธารณรัฐเช็กในระหว่างวันที่ 6-14 เมษายน เพื่อเสริมสร้างและผลักดันสัมพันธไมตรี ความร่วมมือที่ยาวนานและความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างรัฐสภาเวียดนามกับรัฐสภาของ 3 ประเทศดังกล่าว อีกทั้งผลักดันให้รัฐสภาของสามประเทศเหล่านี้สนับสนุนการลงนามและให้สัตยาบันข้อตกลงการค้าเสรีเวียดนาม-อียูหรืออีวีเอฟทีเอ

(VOVworld) นาง เหงียนถิกิมเงิน ประธานรัฐสภากำลังอยู่ระหว่างการเยือนสวีเดินอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นประเทศแรกในกรอบการเยือน 3 ประเทศในยุโรป ประกอบด้วยสวีเดน ฮังการีและสาธารณรัฐเช็กในระหว่างวันที่ 6-14 เมษายน เพื่อเสริมสร้างและผลักดันสัมพันธไมตรี ความร่วมมือที่ยาวนานและความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างรัฐสภาเวียดนามกับรัฐสภาของ 3 ประเทศดังกล่าว อีกทั้งผลักดันให้รัฐสภาของสามประเทศเหล่านี้สนับสนุนการลงนามและให้สัตยาบันข้อตกลงการค้าเสรีเวียดนาม-อียูหรืออีวีเอฟทีเอ

ผลักดันความร่วมมือระหว่างรัฐสภาเวียดนามกับรัฐสภาของประเทศต่างๆในยุโรป - ảnh 1
ประธานรัฐสภาสวีเดนให้การต้อนรับประธานรัฐสภา เหงียนถิกิมเงิน

สำหรับประเทศที่ประธานรัฐสภา เหงียนถิกิมเงิน เดินทางไปเยือนครั้งนี้ต่างมีความสัมพันธ์ร่วมมือที่ดีงามและมีประสิทธิภาพกับเวียดนาม โดยสวีเดนและฮังการีเป็น 2 ประเทศยุโรปที่เวียดนามมีความสัมพันธ์ร่วมมือมิตรภาพที่ยาวนาน ส่วนความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างเวียดนามกับสาธารณรัฐเช็กในช่วงหลายปีมานี้ก็มีก้าวเดินพัฒนาที่เข้มแข็งในทุกด้าน
กระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่ยาวนาน
ในกรอบการเยือนยุโรปครั้งแรกในฐานะประธานรัฐสภา สวีเดนซึ่งเป็นจุดหมายแรกนั้นเป็นประเทศตะวันตกประเทศแรกที่รับรองและสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับเวียดนามเมื่อปี 1969 จนถึงขณะนี้ ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมูลค่าการค้าต่างตอบแทนเมื่อปี 2015 บรรลุเกือบ 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปี 2016 บรรลุกว่า 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สวีเดนอยู่อันดับที่ 43 จาก 116 ประเทศและดินแดนที่ลงทุนในเวียดนามและกลุ่มบริษัทใหญ่ๆของสวีเดนที่มีการลงทุนในเวียดนามแต่เนิ่นๆนั้นก็มี Ericsson ABB IKEA และ Electrolux เป็นต้น
ต่อจากสวีเดน ประธานรัฐสภา เหงียนถิกิมเงินและคณะผู้แทนระดับสูงของรัฐสภาเวียดนามจะเดินทางไปเยือนฮังการี ซึ่งในภารกิจการปกป้องและสร้างสรรค์ประเทศ เวียดนามได้รับการสนับสนุนและช่วยหลือที่ล้ำค่าจากรัฐและประชาชนฮังการี ในหลายปีที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่และวิศวกรเวียดนามนับพันคนได้รับการฝึกอบรมในฮังการีและหลายคนกำลังดำรงตำแหน่งสำคัญในกลไกของรัฐ ซึ่งถือเป็นสมบัติอันล้ำค่าของสัมพันธไมตรีเวียดนาม-ฮังการี ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนของทั้งสองประเทศได้พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมูลค่าการค้าต่างตอบแทนเมื่อปี 2015 บรรลุ 195 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปี 2016 บรรลุ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฮังการีมี 15 โครงการลงทุนในเวียดนาม รวมยอดเงินลงทุนกว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อยู่ที่ 55 จาก 116 ประเทศที่ลงทุนในเวียดนาม และโครงการลงทุนก่อสร้างโรงพยาบาลเนื้องอกเกิ่นเทอ ซึ่งช่วยให้ประชาชนในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงสามารถได้รับการตรวจรักษาโรคในท้องถิ่นอย่างสะดวกมากขึ้นเป็นกิจการที่สร้างนิมิตหมายที่ดีงามในความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในหลายทศวรรษที่ผ่านมา
ด้านความสัมพันธ์ร่วมมือและลงทุนทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การศึกษาและฝึกอบรม สาธารณสุข วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมได้รับการธำรงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดสัปดาห์วัฒนธรรมเวียดนาม-ฮังการีเป็นประจำทุกปีเพื่อผลักดันความเข้าใจระหว่างกันเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคม ส่วนชมรมชาวเวียดนามในฮังการีเกือบ 4 พันคนก็ได้รับการอำนวยความสะดวกในการพำนักอาศัยอย่างมั่นคงและปรับตัวเข้ากับสังคมของฮังการีเป็นอย่างดี
สำหรับสาธารณรัฐเช็กซึ่งเป็นประเทศสุดท้ายในกรอบการเยือนยุโรปของนาง เหงียนถิกิมเงินและคณะผู้แทนระดับสูงรัฐสภาเวียดนามนั้นเป็นประเทศยุโรปตะวันออกประเทศแรกที่จัดสรรเงินโอดีเอให้แก่เวียดนาม มูลค่าการค้าต่างตอบแทนเมื่อปี 2016 บรรลุ 249 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สาธารณรัฐเช็กมี 34 โครงการที่กำลังมีผลบังคับใช้ในเวียดนาม รวมยอดเงินลงทุนเกือบ 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อยู่อันดับที่ 45 จาก 116 ประเทศและดินแทนที่ลงทุนในเวียดนาม
จากการพัฒนาที่เป็นก้าวกระโดดของความสัมพันธ์เวียดนาม-สาธารณรัฐเช็ก เมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2013 รัฐบาลสาธารณรัฐเช็กได้รับรองชมรมชาวเวียดนามเป็นชนเผ่าลำดับที่ 14 ของประเทศนี้ ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่มีความหมายสำคัญที่อำนวยความสะดวกให้ชาวเวียดนามในสาธารณรัฐเช็กมีความเสมอภาคกับชนเผ่าต่างๆของสาธารณรัฐเช็ก ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมและภาษาของประชาชาติ
ผลักดันความร่วมมือในหลายด้านระหว่างเวียดนามกับสวีเดน ฮังการีและสาธารณรัฐเช็ก
จากผลงานที่ได้บรรลุในความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างเวียดนามกับสวีเดน ฮังการีและสาธารณรัฐเช็กในหลายทศวรรษที่ผ่านมา การเยือนของประธานรัฐสภา เหงียนถิกิมเงินและคณะผู้แทนระดับสูงของรัฐสภาเวียดนามจะช่วยเสริมสร้างและผลักดันสัมพันธไมตรี รวมทั้งความร่วมมือที่ยาวนาน ความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างรัฐสภาเวียดนามกับรัฐสภาของทั้งสามประเทศดังกล่าว  ตลอดจนจะผลักดันให้รัฐสภาของประเทศเหล่านี้สนับสนุนการลงนามและให้สัตยาบันข้อตกลงการค้าเสรีเวียดนาม-อียูหรืออีวีเอฟทีเอ.


คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด