ผลักดันความร่วมมือและสัมพันธไมตรีที่ยาวนานกับประเทศเพื่อนบ้าน

(VOVworld) นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก กำลังอยู่ระหว่างการเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน การเยือนมีขึ้นในสภาวการณ์ที่สัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับสองประเทศดังกล่าวกำลังพัฒนาอย่างดีงาม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของเวียดนามต่อทั้งสองประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อผลักดันสัมพันธไมตรี ความร่วมมือในทุกด้านเวียดนาม-กัมพูชา สัมพันธไมตรีที่ยาวนาน ความสามัคคีพิเศษและความร่วมมือในทุกด้านระหว่างเวียดนามกับลาวให้พัฒนาอย่างกว้างลึก เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(VOVworld) นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก กำลังอยู่ระหว่างการเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน การเยือนมีขึ้นในสภาวการณ์ที่สัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับสองประเทศดังกล่าวกำลังพัฒนาอย่างดีงาม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของเวียดนามต่อทั้งสองประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อผลักดันสัมพันธไมตรี ความร่วมมือในทุกด้านเวียดนาม-กัมพูชา สัมพันธไมตรีที่ยาวนาน ความสามัคคีพิเศษและความร่วมมือในทุกด้านระหว่างเวียดนามกับลาวให้พัฒนาอย่างกว้างลึก เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลักดันความร่วมมือและสัมพันธไมตรีที่ยาวนานกับประเทศเพื่อนบ้าน - ảnh 1

นี่คือการเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครั้งแรกของนายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ในฐานะผู้นำรัฐบาล และเป็นกิจกรรมการต่างประเทศสำคัญในโอกาสฉลองปีมิตรภาพเวียดนาม-กัมพูชา 2017 และปีสามัคคีมิตรภาพเวียดนาม-ลาว 2017
ผลักดันความร่วมมือในทุกด้านเวียดนาม-กัมพูชา
หลังจากสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นเวลา 50 ปีซึ่งตรงกับวันที่ 24 มิถุนายน ความสัมพันธ์เวียดนาม-กัมพูชากำลังพัฒนาอย่างดีงาม โดยผู้นำทั้งสองประเทศได้เห็นพ้องเป็นเอกฉันท์และยืนยันอยู่เสมอว่า สัมพันธไมตรีเวียดนาม-กัมพูชาคือสมบัติอันล้ำค่าของสองประชาชาติ ซึ่งต้องรักษาและส่งเสริม โดยเฉพาะในสภาวการณ์ที่สถานการณ์ทั้งในระดับภูมิภาคและโลกกำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งสองประเทศ ดังนั้นเพื่อรักษาสัมพันธไมตรีและความร่วมมือในทุกด้านต้องมีความรับผิดชอบของหน่วยงาน องค์การทุกระดับและประชาชนเวียดนาม-กัมพูชา รวมทั้งการให้การศึกษาแก่เยาวชนของทั้งสองประเทศ สำหรับปัญหานี้ นาย หวูเหมา นายกสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-กัมพูชาได้ย้ำว่า“การฝึกอบรมและให้การศึกษาให้แก่เยาวชนของทั้งสองประเทศเกี่ยวกับความสามัคคีพิเศษเวียดนาม-กัมพูชาคือเนื้อหาที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆในการปฏิบัติงานของสมาคมทุกสาขา ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมนี้คือ ทางสมาคมได้เป็นเจ้าภาพรับดูแลนักเรียนกัมพูชาในเวียดนาม ผ่านโครงการนี้ เยาวชนกัมพูชาได้ศึกษาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของเวียดนามและสัมผัสกับน้ำใจของชาวเวียดนามที่มีให้แก่นักเรียนกัมพูชา ซึ่งช่วยให้พวกเขามีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความสามัคคี สัมพันธไมตรีระหว่างสองประชาชาติ นอกจากนั้น ยังมีการจัดการเสวนาและการพูดคุยเกี่ยวกับความสัมพันธ์เวียดนาม-กัมพูชาและการพบปะมิตรภาพระหว่างนักศึกษาของทั้งสองประเทศ”
ปัจจุบัน ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศกำลังมีสัญญาณที่น่ายินดี โดยมูลค่าการค้าต่างตอบแทนในไตรมาสแรกของปี 2017 บรรลุเกือบ 940 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2016 นักท่องเที่ยวเวียดนามเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางไปเยือนกัมพูชามากเป็นอันดับต้นๆ  ในการประชุมครั้งที่ 15 คณะกรรมการผสมเวียดนาม-กัมพูชา ณ กรุงพนมเปญเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะให้การช่วยเหลือกันเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ผลักดันการพบปะสังสรรค์ด้านวัฒนธรรม แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตชายแดน ผลักดันและธำรงการลาดตระเวนร่วมกันทางทะเล พร้อมทั้งยืนยันถึงหลักการไม่อนุญาตให้กลุ่มอิทธิพลใดๆใช้ดินแดนของประเทศตนเพื่อต่อต้าน ทำลายความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศอื่น

ผลักดันความร่วมมือและสัมพันธไมตรีที่ยาวนานกับประเทศเพื่อนบ้าน - ảnh 2

กระชับสัมพันธไมตรีที่ยาวนาน ความสามัคคีพิเศษและความร่วมมือในทุกด้านเวียดนาม-ลาว
ผ่านกระบวนการทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์เวียดนาม-ลาวได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาอย่างกว้างลึก เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพในทุกด้าน ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างสองประเทศได้รับการผลักดัน มีความใกล้ชิดและไว้วางใจมากขึ้น จากนโยบายให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆและเหมาะสมของทั้งสองฝ่าย ทำให้มูลค่าการค้าต่างตอบแทนเวียดนาม-ลาวได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายปีมานี้ผลงานดังกล่าวมาจากการที่ทั้งสองฝ่ายได้ธำรงกลไกการประชุมประจำปีทุกระดับ ในสภาวการณ์ที่สถานการณ์ทั้งในระดับภูมิภาคและโลกมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ทั้งสองฝ่ายต่างยืนยันถึงความสำคัญและความหมายเชิงยุทธศาสตร์ของการเสริมสร้างและพัฒนาสัมพันธไมตรีที่ยาวนาน ความสามัคคีพิเศษและความร่วมมือในทุกด้านเวียดนาม-ลาวในสถานการณ์ใหม่ เปลี่ยนแปลงใหม่แนวคิด เนื้อหาและวิธีการร่วมมือ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องถึงผลประโยชน์ ความมั่นคงและการพัฒนาในแต่ละประเทศอย่างสมเหตุสมผล นาย วิไลวง บุ๊ดด่าคำ นายกสมาคมมิตรภาพลาว-เวียดนามได้แสดงความเห็นว่า “ในยุคแห่งโลกาภิวัตน์และผสมผสานเข้ากับกระแสโลกในปัจจุบัน พวกเราต้องผลักดันและรักษาสัมพันธไมตรีที่ยาวนาน ความสามัคคีพิเศษและความร่วมมือในทุกด้านระหว่างพรรค รัฐและประชาชนของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะชนรุ่นใหม่ ต้องผลักดันการให้การศึกษาเกี่ยวกับเกียรติประวัติของความสัมพันธ์ที่ซื่อสัตย์ พิเศษและหายากระหว่างสองประเทศ”
ในการเยือนสันถวไมตรีอย่างเป็นทางการครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ทั้งสองฝ่ายจะหารือเกี่ยวกับแนวทาง เนื้อหาร่วมมือและมาตรการใหญ่ๆเพื่อยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพของความร่วมมือเวียดนาม-ลาวในระยะใหม่
การเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของนายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุกเป็นการยืนยันอีกครั้งถึงแนวทางที่เสมอต้นเสมอปลายของเวียดนามในการรักษาความสัมพันธ์กับกัมพูชาและลาว ผลักดันความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนบ้านมิตรภาพ ความร่วมมือในทุกด้านเวียดนาม-กัมพูชา สัมพันธไมตรีที่ยาวนาน ความสามัคคีพิเศษและความร่วมมือในทุกด้านเวียดนาม-ลาว สนับสนุนกันในฟอรั่มร่วมมือระดับภูมิภาคและโลก ประสานการธำรงความสามัคคีและความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในปัญหาเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาค.


คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด