ผลักดันความสัมพันธ์ทางการค้าเวียดนาม-จีน

(VOVWORLD) -นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกพร้อมคณะผู้แทนเวียดนามได้เสร็จสิ้นการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านำเข้าระหว่างประเทศจีนหรือ CIIE ครั้งที่หนึ่งที่จัดขึ้น ณ นครเซียงไฮ้ ในระหว่างวันที่ 4-5พฤศจิกายน ซึ่งเป็นการเยือนที่มีส่วนร่วมผลักดันความสัมพันธ์ทางการค้าเวียดนาม-จีนในเวลาข้างหน้า

ผลักดันความสัมพันธ์ทางการค้าเวียดนาม-จีน - ảnh 1

นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุก พบปะกับเลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศจีนสีสิ้นผิง

นายกรัฐมนตรีเวียดนามเข้าร่วมงานแสดงสินค้านำเข้าระหว่างประเทศจีนหรือ CIIE ครั้งที่หนึ่งตามคำเชิญของนายสีฉินผิง เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศจีน ซึ่งเป็นหนึ่งใน4กิจกรรมด้านการต่างประเทศที่สำคัญที่สุดของจีนในปี2018 ส่วนนี่ก็เป็นการเยือนจีนครั้งแรกของผู้นำระดับสูงเวียดนามหลังสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อเดือนตุลาคมปี2017

ข้อตกลงที่สำคัญ

            ในกรอบการเข้าร่วมงานซีไอไออีจีนครั้งที่1 นายกฯเหงวียนซวนฟุกได้มีการพบปะหารือกับผู้นำพรรค รัฐ กระทรวงหน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆของจีนเกี่ยวกับความสนใจอันดับแรกในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกของเวียดนามรวมถึงการกระชับความร่วมมือในทุกด้านกับจีนและความร่วมมือระหว่างกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นของทั้งสองประเทศ ในการพบปะหารือต่างๆทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องในข้อตกลงร่วมมือทางเศรษฐกิจหลายฉบับ ซึ่งที่น่าสนใจคือประธานประเทศจีนได้เห็นพ้องกับข้อเสนอของนายกฯเวียดนามพร้อมทั้งยืนยันว่าจีนจะส่งเสริมนโยบายและมาตรการที่มีประสิทธิผลเพื่อปรับปรุงปัญหาการเสียเปรียบดุลการค้าของเวียดนาม ผลักดันการพัฒนาการค้าทวิภาคีให้มีเสถียรภาพและมั่นคง อำนวยความสะดวกในการเปิดตลาดและช่องทางความร่วมมือจำหน่ายใหม่ให้แก่สินค้าเวียดนามโดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่ตลาดจีนนิยม  ส่วนผู้บริหารนครเซียงไฮ้ อิ้งหยุง ก็ได้ย้ำจะสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการเวียดนามในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านำเข้าระหว่างประเทศที่จัดขึ้นในเซียงไฮ้รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้สินค้าที่เป็นจุดแข็งของเวียดนามเจาะตลาดเซียงไฮ้และเขตหัวตุ้ง

ผลักดันความสัมพันธ์ทางการค้าเวียดนาม-จีน - ảnh 2

นายกฯเวียดนามพบปะกับผู้ประกอบการจีน

ในขณะเดียวกัน บรรดาผู้ประกอบการจีนก็ได้ชื่นชมผลการปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนของเวียดนามในเวลาที่ผ่านมา ยืนยันความปรารถนาในการขยายการลงทุนในเวียดนามในด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสร้างงานทำในท้องถิ่นต่างๆของเวียดนาม โอกาสนี้ผู้ประกอบการทั้งสองประเทศได้ลงนามสัญญาการค้าหลายฉบับ

แนวโน้มที่สดใส

ปัจจุบัน จีนเป็นเศรษฐกิจรายใหญ่อันดับ2ของโลกและเป็นหุ้นส่วนการค้าอันดับหนึ่งของเวียดนาม ปี2017มูลค่าการค้าทวิภาคีเวียดนาม-จีนบรรลุเกือบ94พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ30 หรือคิดเป็นประมาณ1ใน4ของยอดมูลค่าการนำเข้าส่งออกของเวียดนาม จีนยังเป็นตลาดนำเข้าผลิตภัณฑ์เกษตร สัตว์น้ำรายใหญ่ของเวียดนาม โดยในเดือนกันยายนที่ ผ่านมามูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร ป่าไม้ สัตว์น้ำของเวียดนามไปยังจีนบรรลุเกือบ3หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ10เมื่อเทียบกับปี2017 สำหรับโครงสร้างสินค้าเวียดนามที่ส่งออกไปยังตลาดจีนก็มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกโดยสินค้าอุตสาหกรรมการประดิษฐ์และสินค้าเกษตร ป่าไม้ สัตว์น้ำ ลดสัดส่วนสินค้าที่เป็นวัตถุดิบ เชื้อเพลิงและแร่ธาตุ

ในสภาวการณ์ดังกล่าว ข้อตกลงที่สองฝ่ายได้บรรลุในกรอบการเยือนและเข้าร่วมร่วมงานแสดงสินค้านำเข้าระหว่างประเทศจีนหรือ CIIE ครั้งที่หนึ่งของนายกฯเวียดนามได้แสดงให้เห็นว่า เวียดนามกำลังส่งเสริมปัจจัยที่เข้มแข็งในความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสองประเทศ ผลักดันการส่งออกอย่างยั่งยืนไปยังตลาดจีน อันจะเป็นการสร้างก้าวเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าทวิภาคี มีส่วนร่วมผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนร่วมมือยุทธศาสตร์เวียดนาม-จีนให้เข้าสู่ส่วนลึก  สร้างความสมดุลและเงื่อนไขที่สะดวกให้ผู้ประกอบการเวียดนามแสวงหาโอกาสการประกอบธุรกิจในตลาดจีน. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด