ผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างเวียดนามกับออสเตรเลีย

(VOVWORLD) -การเยือนเวียดนามครั้งแรกของนาย ปีเตอร์ คอสโกรฟ ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียพร้อมภริยาในระหว่างวันที่23-26พฤษภาคมเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองที่มีความหมายสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับออสเตรเลีย การเยือนครั้งนี้มีขึ้นประจวบกับโอกาสที่ทั้งสองประเทศฉลองครบรอบ45ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นโอกาสเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีในทุกด้าน โดยเฉพาะ การเมือง ความมั่นคง กลาโหม เศรษฐกิจ การศึกษาและวัฒนธรรม

ผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างเวียดนามกับออสเตรเลีย - ảnh 1ผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างเวียดนามกับออสเตรเลีย 

ในหลายปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับออสเตรเลียได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว จริงจังและมีประสิทธิภาพ ออสเตรเลียถือเวียดนามเป็นหุ้นส่วนสำคัญในอาเซียน พร้อมทั้ง ชื่นชมบทบาทของเวียดนามในอาเซียนและมีความประสงค์ที่จะผลักดันความสัมพันธ์ทวิภาคีกับเวียดนาม เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ในโอกาสการเยือนออสเตรเลียของนายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงวียนซวนฟุก ทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์

ความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพและจริงจังในทุกด้าน

ในเวลาที่ผ่านมา เวียดนามและออสเตรเลียได้ธำรงการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนและการพบปะระดับสูงและธำรงกลไกความร่วมมือต่างๆ เช่น การสนทนายุทธศาสตร์ระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกลาโหม การสนทนาด้านสิทธิมนุษยชนและการทาบทามระดับสูงเกี่ยวกับการช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา

ในด้านกลาโหม เวียดนามและออสเตรเลียผลักดันความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทน การป้องกันและต่อต้านอาชญากรรม การตรวจคนเข้าเมือง การต่อต้านการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ต่างๆ รวมถึงการสอนภาษาอังกฤษ  ออสเตรเลียเป็นประเทศเดียวที่ส่งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ป้องกันและต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติของเวียดนามที่นครโฮจิมินห์เพื่อผลักดันการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้าย การค้ามนุษย์และอาชญากรรมยาเสพติด

ในด้านเศรษฐกิจ ปัจจุบัน ออสเตรเลียคือคู่ค้ารายใหญ่อันดับ 8 ของเวียดนาม มูลค่าการค้าต่างตอบแทนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่าร้อยละ 7 ต่อปีและในปี 2017 บรรลุเกือบ 6.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.2 เมื่อเทียบกับปี 2016 มูลค่าการส่งออกสินค้าของเวียดนามไปยังออสเตรเลียเฉลี่ยอยู่ที่กว่า 520 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่คือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โดยเฉพาะมูลค่าการส่งออกกุ้งแช่แข็งคิดเป็นร้อยละ 25  ที่น่าสนใจคือ ออสเตรเลียอนุญาตให้นำเข้าลิ้นจี่ มะม่วงและแก้วมังกรจากเวียดนาม

ในด้านความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการหรือโอดีเอ  ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนที่จัดสรรเงินโอดีเอให้แก่เวียดนามมากที่สุดและตามร่างงบประมาณที่ได้รับการประกาศ  ออสเตรเลียจะจัดสรรเงินโอดีเอ มูลค่ากว่า84ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียให้แก่เวียดนามในช่วงปี2018-2019  โดยเน้นในด้านการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเพิ่มทักษะความสามารถและความเสมอภาคทางเพศ เป็นต้น

การศึกษาคือด้านที่ทั้ง 2 ประเทศร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง ปัจจุบัน ออสเตรเลียได้มอบทุนการศึกษาทั้งระยะยาวและระยะสั้นให้แก่นักศึกษาเวียดนาม ปัจจุบัน มีนักศึกษาเวียดนามที่กำลังศึกษาในออสเตรเลีย3หมื่นคน   นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาของทั้ง 2 ประเทศกำลังปฏิบัติโครงการร่วมมือ 18 โครงการ    

ปัจจุบัน มีชาวเวียดนามอาศัยในประเทศออสเตรเลียประมาณ3แสนคน มากเป็นอันดับที่5ของชุมชนชาวต่างชาติที่อาศัยในออสเตรเลีย  จำนวนนักท่องเที่ยวออสเตรเลียที่เดินทางมาเที่ยวเวียดนามในปี2017อยู่ที่กว่า3แสน7หมื่นคน เพิ่มขึ้นร้อยละ15.5 อยู่อันดับ7ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวเวียดนามมากที่สุด

สำหรับความร่วมมือพหุภาคี เวียดนามและออสเตรเลียได้ส่งเสริมความร่วมมือในฟอรั่มระดับภูมิภาคและโลก เช่น อาเซียน การประชุมระดับสูงเอเชียตะวันออก ฟอรั่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกหรือเอเปกและสหประชาชาติ ทั้งสองประเทศได้มีข้อตกลงเกี่ยวกับการที่เวียดนามให้การสนับสนุนออสเตรเลียลงสมัครชิงตำแหน่งสมาชิกสภาสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติวาระปี2018-2020 ส่วนฝ่ายออสเตรเลียให้การสนับสนุนเวียดนามในการลงสมัครชิงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี2020-2021และสมาชิกสภาบริหารสหภาพไปรษณีย์วาระปี2017-2021

การเยือนช่วยกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์

  ในสภาวการณ์ดังกล่าว การเยือนเวียดนามของนายปีเตอร์ คอสโกรฟ ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียจะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศให้พัฒนาอย่างเข้มแข็ง  ในกรอบการเยือนนี้  ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียมีการพบปะกับผู้นำเวียดนาม หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะ ความร่วมมือในการรักษาสันติภาพและการศึกษา.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด