ผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เวียดนาม-ญี่ปุ่น

(VOVWORLD) - วันที่ 29 พฤษภาคม ประธานประเทศ เจิ่นด่ายกวาง ได้เริ่มการเยือนประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อทั้งสองฝ่าย เพราะนี่คือโอกาสเพื่อให้ผู้นำทั้งสองประเทศแสดงความมุ่งมั่นพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่กว้างลึกให้ขึ้นสู่ระยะใหม่ ในสภาวการณ์ที่ทั้งสองประเทศได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นเวลา 45 ปี
ผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เวียดนาม-ญี่ปุ่น - ảnh 1

การเยือนประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกของประธานประเทศ เจิ่นด่ายกวางในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคมถึงวันที่ 2 มิถุนายนมีขึ้นในสภาวการณ์ที่ทั้งสองประเทศกำลังมีกิจกรรมต่างๆเพื่อฉลองครบรอบ 45 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต การเยือนคือโอกาสเพื่อให้ผู้นำและประชาชนทั้งสองประเทศทบทวนผลสำเร็จของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในตลอด 45 ปีที่ผ่านมา และแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่กว้างลึกให้ขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่

ศักยภาพความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับญี่ปุ่นยังมีอีกมาก

ในหลายปีมานี้ ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับญี่ปุ่นได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว จนถึงขณะนี้ ญี่ปุ่นคือหุ้นส่วนเศรษฐกิจสำคัญอันดับต้นๆของเวียดนาม โดยเป็นผู้สนับสนุนเงินโอดีเอรายใหญ่ที่สุด เป็นหุ้นส่วนอันดับสองด้านการลงทุนเอฟดีไอ อันดับ 3 ด้านการท่องเที่ยวและอันดับ 4 ด้านการค้า

ปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับญี่ปุ่นกำลังอยู่ในระยะพัฒนาที่ดีงามที่สุดในประวัติศาสตร์ และยังมีศักยภาพอีกมากเพื่อพัฒนา เนื่องจากเหตุผลว่า 1 ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในตลอด 45 ปีที่ผ่านมาได้กลายเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในทุกด้านในเวลาที่จะถึง 2คือมาจากความต้องการผลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย โดยเวียดนามกำลังผลักดันภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ พัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและยั่งยืน เพื่อกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย ส่วนญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญในแนวทางพัฒนาดังกล่าว 3คือพื้นฐานใหม่ให้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศคือเวียดนามและญี่ปุ่นร่วมกันเจรจาอย่างเข้มแข็งเพื่อมุ่งสู่การลงนามข้อตกลงหุ้นส่วนในทุกด้านและก้าวหน้าข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกหรือซีพีทีพีพี ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในต้นปี 2019 อันเป็นการเปิดศักยภาพที่เข้มแข็งให้แก่ทั้งสองประเทศได้ร่วมมือกันในปีต่อๆไป

นอกจากนั้น ชมรมชาวเวียดนามในญี่ปุ่นกำลังพัฒนาอย่างเข้มแข็ง ซึ่งมีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมให้แก่ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำญี่ปุ่น เหงียนก๊วกเกื่องได้เผยว่า “สมาคมและคณะหลายคณะของชาวเวียดนามมีแนวทางเชื่อมโยง ร่วมมือและให้การช่วยหลือกันในการทำงานและอาศัยในญี่ปุ่น และมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมต่อการพัฒนาของเวียดนาม ตลอดจนการพัฒนาของความสัมพันธ์เวียดนาม-ญี่ปุ่น ทางสถานทูตฯเป็นศูนย์กลางของชาวเวียดนาม คณะและสมาคมเวียดนามอยู่เสมอ”

ผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เวียดนาม-ญี่ปุ่น - ảnh 2 ประธานประเทศ เจิ่นด่ายกวาง 

ร่วมมืออย่างใกล้ชิดในฟอรั่มพหุภาคี

ไม่เพียงแต่ร่วมมือในกรอบทวิภาคี แต่เวียดนามและญี่ปุ่นยังร่วมมืออย่างใกล้ชิดและสนับสนุนกันในฟอรั่มพหุภาคี เช่นสหประชาชาติ อาเซียน เอเปก อาเซมและสภาสิทธิมนุษยชน เวียดนามสนับสนุนญี่ปุ่นสมัครเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2016-2017 และให้คำมั่นสนับสนุนญี่ปุ่นดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกถาวรเมื่อองค์กรนี้ได้รับการขยายสมาชิก โดยเฉพาะในปัญหาทะเลตะวันออก เอกอัครราชทูต เหงียนก๊วกเกื่อง ได้ยืนยันว่า “เวียดนามและญี่ปุ่นแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เหมือนกัน เวียดนามและญี่ปุ่นมีทัศนะคล้ายคลึงกันหลายข้อในปัญหาทะเลตะวันออก เวียดนามให้ความสำคัญต่อทัศนะที่เสมอต้นเสมอปลายของญี่ปุ่นที่สนับสนุนเวียดนามในปัญหาทะเลตะวันออก ทั้งสองฝ่ายต่างมีแนวทางว่า การพิพาทในทะเลตะวันออกต้องได้รับการแก้ไขอย่างสันติ ไม่ข่มขู่และใช้ความรุนแรงบนพื้นฐานกฎหมายสากล โดยเฉพาะอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982”

ในกรอบการเยือนญี่ปุ่นครั้งนี้ ประธานประเทศเจิ่นด่ายกวางจะเข้าเฝ้าสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น เจรจากับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ชินโซ อาเบะ พบปะหารือกับผู้นำรัฐสภา ผู้แทนฝ่ายการเมือง เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ โดยเน้นถึงการผลักดันความไว้วางใจทางการเมือง ผลักดันความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน ร่วมมือพัฒนา กลาโหม ความมั่นคง ผลักดันการพบปะสังสรรค์ด้านวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน อีกทั้งหารือเกี่ยวกับการประสานงานในฟอรั่มทั้งในระดับภูมิภาคและโลก และปัญหาที่ทั้งสองฝ่ายต่างให้ความสนใจ โดยเฉพาะในสภาวการณ์ที่เวียดนามมีบทบาทเป็นประเทศประสานความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่นในช่วงปี 2018-2021

บนพื้นฐานความสัมพันธ์เวียดนาม-ญี่ปุ่นที่กำลังพัฒนาอย่างดีงาม การเยือนนี้คือนิมิตหมายใหม่ของการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้ขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด