ผลักดันงานด้านการต่างประเทศเพื่อปกป้องชายแดนในสภาวการณ์ใหม่

(VOVWORLD) - รายการพบปะแลกเปลี่ยน “ชายแดนแห่งมิตรภาพ” ครั้งที่ 3 ได้เสร็จสิ้นลง ณ กรุงฮานอยเมื่อเร็วๆนี้ โดยมีตัวแทนของ 3 ประเทศที่มีชายแดนติดกับเวียดนามคือ จีน ลาวและกัพูชา รวมทั้งผู้แทนจากประเทศเมียนมาร์และไทยเข้าร่วมเป็นครั้งแรก ซึ่งได้สร้างนิมิตรหมายที่ดีงาม เป็นพื้นฐานและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างกันเพื่อสันติภาพและเสถียรภาพในเขตชายแดน
ผลักดันงานด้านการต่างประเทศเพื่อปกป้องชายแดนในสภาวการณ์ใหม่ - ảnh 1“ชายแดนแห่งมิตรภาพ” 

 

งานด้านการต่างประเทศเพื่อปกป้องประเทศ รวมทั้งงานด้านการต่างประเทศและการพบปะสังสรรค์ในเขตชายแดนคือหน้าที่ที่สำคัญในกิจกรรมการต่างประเทศของเวียดนาม เพื่อมีส่วนร่วมรักษาบรรยากาศสันติภาพและเสถียรภาพเพื่อพัฒนาประเทศ

ยืนยันแนวทางการต่างประเทศของเวียดนาม

รายการ “ชายแดนแห่งมิตรภาพ” จัดขึ้นทุกๆสองปี ซึ่งถือเป็นการยืนยันถึงทัศนะของพรรคและรัฐเวียดนามเกี่ยวกับความประสงค์สร้างสรรค์ความสัมพันธ์มิตรภาพและความร่วมมือกับบรรดาประเทศในเขตอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงขยายวง เพื่ออธิปไตยความมั่นคงในเขตชายแดนและชีวิตที่สันติสุขของประชาชนแต่ละประเทศ พลตรี ฝุ่งก๊วกต๊วน รองผู้บังคับบัญชาทางการเมืองหน่วยทหารชายแดนเวียดนามได้ยืนยันว่า            “การจัดรายการนี้ก็เพื่อส่งเสริมงานด้านการต่างประเทศเพื่อปกป้องชายแดน ซึ่งตอบสนองความต้องการในสภาวการณ์ใหม่และสะท้อนการประสานงานระหว่างทหารชายแดนเวียดนามกับกองกำลังรักษาความปลอดภัยในเขตชายแดนและจุดผ่านแดนของประเทศเพื่อนบ้านของเรา ร่วมกันธำรงการปฏิบัติข้อตกลงและข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมเขตชายแดน จุดผ่านแดน พรมแดน การต่อต้านอาชญกรรม การรับมือภัยธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการกู้ภัยอย่างจริงจัง ตลอดจนสะท้อนประสิทธิภาพของรูปแบบการสร้างป้อมชายแดนมิตรภาพ จุดผ่านแดนที่สันติสุขและแนวชายแดนสันติภาพเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการสร้างสรรค์ความสามัคคีมิตรภาพ ความร่วมมือเพื่อความสุขของประชาชนในเขตชายแดน”

หลังการจัดกิจกรรมนี้มา 2 ครั้งนับตั้งแต่ปี 2014 หน่วยทหารชายแดนเวียดนามได้จัดการเจรจา พบปะสังสรรค์ และการลาดตรเวณร่วมกับกองกำลังป้องกันชายแดนของสามประเทศเพื่อนบ้านคือจีน ลาวและกัมพูชานับพันครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ธำรงการปฏิบัติข้อตกลง อนุสัญญาและข้อกำหนดเกี่ยวกับชายแดนและจุดผ่านแดนอย่างจริงจัง การควบคุมและปกป้องพรมแดน เสาหลักพรมแดน ต่อต้านอาชญกรรม การลักลอบค้าของเถื่อน ประสานงานเพื่อป้องกันและรับมือกับปัญหาไฟไหม้ป่า แก้ไขผลเสียหายจากภัยธรรมชาติ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการกู้ภัย เป็นต้น โดยเฉพาะรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์เป็นคู่พิเศษระหว่างหน่วยป้องกันชายแดนของ 3 ประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านวิชาการ สนับสนุนอุปกรณ์ในการทำงานและเงินทุนเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในแนวชายแดนให้ดีขึ้น

ตอบสนองความต้องการของหน้าที่ในสถานการณ์ใหม่

แม่น้ำโขงที่ไหลผ่าน 6 ประเทศเปรียบเสมือนเป็นสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงและผูกพันธ์คนหลายรุ่นที่อาศัยในเขตที่ราบลุ่ม ซึ่งเป็นเขตที่อุดมสมบูรณ์และมีศักยภาพสูงเพื่อพัฒนาเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเศรษฐกิจใหญ่ๆในเอเชียและโลก ดังนั้นทุกประเทศต้องมีความพยายามในกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขยายตัว รวมทั้งแสวงหามาตรการแก้ไขความท้าทายร่วม โดยเฉพาะปัญหาชายแดน ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงและผสมผสามเข้ากับกระแสโลกอย่างเข้มแข็งของอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง เวียดนามกำลังผลักดันการปฏิบัติความคิดริเริ่มของอนุภูมิภาคฯ เช่น ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆถึงการลงทุนยกระดับโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม พัฒนาเศรษฐกิจในจุดผ่านแดนและรูปแบบความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามแดนเพื่อใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับทักษะความสามารถของบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจภูมิภาคและโลก พลโทหว่างซวนเชี้ยน สมาชิกคณะกรรมการผู้บังคับบัญชาทางการเมืองส่วนกลางและผู้บัญชาการทหารชายแดนเวียดนามยืนยันว่า            “ในท่าเรือ 155 แห่ง เขตเศรษฐกิจและเขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกนับสิบแห่ง เราได้ปรับปรุงการทำระเบียบราชการมีความสะดวกและง่ายขึ้น โดยได้ลดขั้นตอนต่างๆให้แก่ประชาชนและยานพาหนะที่เดินทางผ่านจุดผ่านแดนให้มีความสะดวกมากขึ้น เข้าร่วมกระบวนการส่งเสริมการใช้กลไก One stop service ระดับประเทศและระดับอาเซียนตามเจตนารมณ์ของแถลงการณ์ร่วมการประชุมสุดยอด GMS ครั้งที่ 6 ที่ได้มีขึ้นเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา”

การสร้างสรรค์ยุคแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงขยายวงคือความปรารถนาของทุกประเทศในภูมิภาคและสันติภาพในเขตชายแดนเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะว่า หากร่วมมือกัน ก็จะเข้าใจกันเชื่อมโยงกันและไว้วางใจกันมากขึ้น การที่ทหาร ตำรวจ กองกำลังป้องกันเขตชายแดนและประชาชนในเขตชายแดนที่ติดกันสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นคู่มิตรคือปัจจัยสำคัญต่อการสร้างสรรค์แนวชายแดนที่สันติภาพ มิตรภาพ ร่วมมือและพัฒนาร่วมกัน การพบปะสังสรรค์ถือเป็นโอกาสที่ดีเพื่อให้ทุกประเทศส่งเสริมงานด้านการต่างประเทศเพื่อภารกิจด้านกลาโหมประเทศ ตอบสนองความต้องการของหน้าที่ในสภาวการณ์ใหม่และมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ความสามัคคี ไมตรีจิตมิตรภาพ ความร่วมมือ ความมีเสถียรภาพและการพัฒนาในภูมิภาค.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด