ผลักดันงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น

(VOVWORLD) - ในหลายวันมานี้ คณะกรรมการตรวจตราส่วนกลางของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้มีข้อสรุปที่เกี่ยวข้องถึงงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นและยืนยันว่า จะไม่มีขอบเขตที่ต้องห้ามในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในเวียดนาม งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในเวียดนามกำลังได้รับการผลักดันอย่างจริงจัง
ผลักดันงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น - ảnh 1คณะปฏิบัติงานของคณะของคณะกรรมการชี้นำส่วนกลางเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นประชุมกับจังหวัดห่านาม 

ในช่วงเวลานี้ คณะปฏิบัติงาน 8 คณะของคณะกรรมการชี้นำส่วนกลางเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นกำลังตรวจสอบการสืบสวนและการดำเนินคดีการทุจริตคอรัปชั่นทางเศรษฐกิจที่รุนแรงในท้องถิ่น กระทรวงและหน่วยงาน 20 แห่งในทั่วประเทศ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการค้นหาและแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในเวลาที่จะถึง

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นอย่างค่อยเป็นค่อยไป

อาจกล่าวได้ว่า ที่ไหนมีผลประโยชน์ ที่นั่นก็จะเกิดการทุจริตคอรัปชั่นโดยง่าย ในหลายปีที่ผ่านมา พรรคและรัฐเวียดนามได้ชี้นำ เสนอแนวทางและมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตคอรัปชั่นและการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เห็นอย่างชัดเจนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม เสริมสร้างความไว้วางใจของประชาชน สร้างสรรค์พรรคและรัฐให้บริสุทธิ์และเข้มแข็ง แถวขบวนเจ้าหน้าที่ข้าราชการมีระเบียบวินัยและบริสุทธิ์ สอดแทรกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น การใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเข้ากับการสร้างสรรค์ ปรับปรุงองค์กรพรรคและส่งเสริมประชาธิปไตย

มาตรการที่ได้รับการชี้นำให้ปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นเป็นไปอย่างเข้มแข็ง โดยเน้นถึงมาตรการลงโทษพฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่น โดยผู้ที่มีพฤติกรรมนี้จะถูกลงโทษอย่างเด็ดขาด ทันการณ์ทั้งความรับผิดชอบทางการเมือง ทางราชการหรือทางอาญา ไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะเป็นใครและดำรงตำแหน่งอะไร ถ้าสมาชิกพรรคมีพฤติกรรมคอรัปชั่น ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยและความไว้วางใจลดลง ถึงแม้สำนักงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีข้อสรุป แต่พรรคสาขาจะทำการพิจารณาและย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งอื่น  งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริคคอรัปชั่นจะเน้นทำการยึดทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริต ลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อผู้กระทำผิดร้ายแรง สำนักงานที่เกี่ยวข้องของเวียดนามได้เพิ่มเติมพฤติกรรมทุจริตใหม่ในประมวลกฎหมายอาญาเหมือนที่ถูกระบุในกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น เน้นระเบียบการปรับเงินเพื่อเพิ่มความสามารถในการยึดทรัพย์สินที่ได้จากการคอรัปชั่น

พรรคและรัฐเวียดนามได้กำหนดกฎระเบียบต่างๆเกี่ยวกับการลงโทษผู้ที่มีพฤติกรรมคอรัปชั่น รวมทั้งการลงโทษจากพรรคอย่างรุนแรง โดยข้อกำหนด 94 ที่ประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคมปี 2007 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเกี่ยวกับการลงโทษสมาชิกพรรคที่ละเมิดกฎหมายได้ระบุว่า “การลงโทษของพรรคไม่เกี่ยวข้องกับการลงโทษทางราชการ องค์กรและการลงโทษทางกฎหมาย” พร้อมทั้งมีข้อกำหนดที่ชัดเจนต่อ 10 กรณีที่เพิ่มการลงโทษต่อสมาชิกพรรคที่ทุจริตคอรัปชั่น

ผลักดันงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น - ảnh 2คณะปฏิบัติงานของคณะของคณะกรรมการชี้นำส่วนกลางเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นประชุมกับจังหวัดลายโจว 

ไม่มีขอบเขตที่ต้องห้ามในการลงโทษพฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่น

มาตราที่ 69 กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นของเวียดนามมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการลงโทษผู้ที่มีพฤติกรรมคอรัปชั่นโดยระบุว่า การที่จะถูกลงโทษทางวินัยหรือดำเนินคดีทางอาญาจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ในกรณีที่ถูกตัดสินจำคุกว่ามีโทษจริงและคำวินิจฉัยยังมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ผู้ทำผิดก็จะถูกบังคับให้ลาออกจากตำแหน่ง สำหรับสมาชิกรัฐสภาและสมาชิกสภาประชาชนจะเสียสิทธิ์การเป็นสมาชิกรัฐสภาและสมาชิกสภาประชาชน ในการพบปะกับประชาชน บรรดาผู้นำพรรค รัฐ รัฐสภาและรัฐบาลได้ยืนยันว่า ไม่มีขอบเขตห้ามในการลงโทษผู้กระทำผิด

ในด้านกฎหมาย มีข้อกำหนดการลงโทษหลายระดับต่อผู้ที่กระทำผิดการทุจริตคอรัปชั่น โดยขั้นรุนแรงที่สุดคือการลงโทษทางอาญา เช่นถูกตัดสินจำคุกตั้งแต่ 2-7 ปี จำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต ส่วนระดับการลงโทษที่เบากว่าก็เช่นห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองและราชการ ปรับเงินและยึดทรัพย์ในกรณีที่สร้างความเสียหายด้านทรัพย์สินต้องรับผิดชอบชดเชยตามข้อกำหนดของกฎหมาย

ระเบียบการลงโทษการทุจริตคอรัปชั่นในระบบกฎหมายของเวียดนามยังคงได้รับการแก้ไข เพิ่มเติมและปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องตามแนวทางที่เข้มงวดและรอบด้าน เมื่อเร็วๆนี้ คณะกรรมการกิจการภายในส่วนกลางได้ประสานกับโครงการพัฒนาของสหประชาชาติจัดการสัมมนาปรับปรุงระเบียบการลงโทษการทุจริตคอรัปชั่นในกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นของเวียดนามให้มีความสมบูรณ์ ท้องถิ่นบางแห่งที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นและการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยได้จัดตั้งคณะปฏิบัติงานในการแก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวข้องถึงการทุจริตคอรัปชั่น การที่คณะปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการสืบสวน การดำเนินคดีและการลงโทษต่อคดีคอรัปชั่นทางเศรษฐกิจที่รุนแรง  8 คณะกำลังปฏิบัติในท้องถิ่น 20 แห่งได้แสดงให้เห็นถึงนโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายของพรรคและรัฐเวียดนามคือยืนหยัดป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นและการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด