ผลักดันงานด้านบุคลากรตามแนวคิดโฮจิมินห์

(VOVWORLD) - ที่ประชุมครั้งที่ 7คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้มีมติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์แถวขบวนเจ้าหน้าที่ทุกระดับ โดยเฉพาะระดับยุทธศาสตร์ที่มีบุคลิก ทักษะความสามารถและความไว้วางใจสมกับภาระหน้าที่ในสภาวการณ์ใหม่ ซึ่งได้รับการชื่นชมจากประชามติเนื่องจากได้สานต่อและส่งเสริมแนวคิดของประธานโฮจิมินห์เกี่ยวกับงานด้านบุคลากร
ผลักดันงานด้านบุคลากรตามแนวคิดโฮจิมินห์ - ảnh 1ผลักดันงานด้านบุคลกรตามแนวคิดโฮจิมินห์ (VNA) 

    เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ประธานโฮจิมินห์ได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการอบรมแถวขวนเจ้าหน้าที่ โดยท่านได้ยืนยันว่า เจ้าหน้าที่เป็นปัจจัยชี้ขาดต่อความสำเร็จของการปฏิบัติงานต่างๆ พร้อมทั้งให้ความสำคัญขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การอบรม การมอบหมายหน้าที่ การหมุนเวียนเจ้านห้าที่ การทดสอบและการจัดตำแหน่งหน้าที่อย่างเหมาะสมเพื่อสามารถส่งเสริมทักษะความสามารถและจุดแข็งของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ดังนั้น ในระยะต่างๆของการปฏิวัติ การชี้นำงานด้านบุคลากรของประธานโฮจิมินห์สามารถส่งเสริมทักษะความสามารถของเจ้าหน้าที่และทุกคนต่างตระหนักถึงการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาสังคม

เน้นการอมรมเจ้าหน้าที่

รองศาสตราจารย์ ดร.เหงวียนก๊วกบ๋าว อดีตหัวหน้าคณะแนวคิดโฮจิมินห์สังกัดสถาบันสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ได้เผยว่า เอกสารต่างๆของพรรคเกี่ยวกับงานด้านบุคลากร โดยเฉพาะมติของการประชุมครั้งที่ 7คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเมื่อเร็วๆนี้ได้สานต่อและส่งเสริมแนวคิดโฮจิมินห์ในการให้ความสำคัญต่อการอมรมแถวขบวนเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติและคุณธรรม โดยเฉพาะการอบรมเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ประธานโฮจิมินห์ได้เผยว่า แม้พรรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามมีบทบาทเป็นพรรคกุมอำนาจ แต่สมาชิกพรรคต้องไม่อยู่ห่างจากเป้าหมายและอุดมการณ์  ก่อนหน้านั้น ในการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยประชาชาติที่เต็มไปด้วยความลำบากยากเข็ญ สมาชิกพรรคได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทเป็นกองกำลังเดินหน้า มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่โปร่งใสและพร้อมเสียสละเพื่อภารกิจการต่อสู้เพื่อช่วงชิงเอกราชและเสรีภาพของประชาชาติ ดังนั้น พรรคจึงประสบความสำเร็จในการชี้นำภารกิจการปฏิวัติของประชาชาติเวียดนาม

มติของการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 7ได้ระบุถึงมาตรฐานของแถวขบวนเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับยุทธศาสตร์ที่มีบุคลิก ทักษะความสามารถและความไว้วางใจเหมาะสมกับภาระหน้าที่ในสภาวการณ์ใหม่ พรรคต้องถือเจ้าหน้าที่เป็นปัจจัยชี้ขาดต่อความสำเร็จของภารกิจการปฏิวัติ ส่วนงานด้านการสร้างสรรค์แหล่งบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญของงานด้านการสร้างสรรค์พรรคและระบบการเมือง ดังนั้น การสร้างสรรค์แถวขบวนเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับยุทธศาสตร์คือหน้าที่สำคัญนอันดับแรกที่พรรคต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

ประยุกต์แนวคิดโฮจิมินห์ในงานด้านบุคลากร

ส่วนรองศาสตราจารย์ ดร.เหงวียนมิงต๊วน หัวหน้าสถาบันสร้างสรรค์พรรคสังกัดสถาบันรัฐศาสตร์แห่งชาติโฮจิมินห์ได้เผยว่า แนวคิดโฮจิมินห์เกี่ยวกับงานด้านบุคลากรได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านบุคลากรของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นแนวทางที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาจากการถอดประสบการณ์และประยุกต์ใช้แนวคิดโฮจิมินห์เกี่ยวกับงานด้านบุคลากรในการปฏิบัติการศึกษาและปฏิบัติตามแนวคิดโฮจิมินห์เกี่ยวกับงานด้านบุคลากรคือการปฏิบัติตามมติแนะนำและการชี้นำของพรรคเกี่ยวกับการอบรม การมอบหมายหน้าที่และประเมินผลการปฏิบัติ อีกทั้งส่งเสริมบทบาทของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต่างๆ ซึ่งการปฏิบัติตามแนวทางของพรรคเกี่ยวกับงานด้านบุคลากรคือการทำความเข้าใจและวิจัยแนวคิดโฮจิมินห์ในเรื่องดังกล่าว

ส่วนรองศาสตราจารย์ ดร.หวูวันฟุก อดีตบรรณาธิการใหญ่นิตยสารคอมมิวนิสต์ได้เผยว่ามาตรการที่สำคัญคือเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคแต่ละคนต้องฝึกฝนหล่อหลอมตนเองเพื่อสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ เช่น ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและภัยสังคม ส่วนผู้บริหารหน่วยงานต่างๆต้องไม่ใช้อำนาจแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือ ผลประโยชน์ของกลุ่มเพื่อให้สมกับการเป็นผู้บริหารระดับยุทธศาสตร์

แนวคิดโฮจิมินห์เกี่ยวกับงานด้านบุคลากรระบุว่า เจ้าหน้าที่เป็นปัจจัยชี้ขาดของการปฏิบัติงานและการอมรมเจ้าหน้าที่เป็นหน้าที่สำคัญของพรรค ในเวลาที่ผ่านมา พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ประยุกต์ใช้แนวคิดโฮจิมินห์เกี่ยวกับงานด้านบุคลากรในการฝึกอมรมเจ้าหน้าที่ จากมาตรฐานเจ้าหน้าที่ที่ถูกระบุในการประชุมครั้งที่ 7คณะกรรมการกลางพรรค ประชาชนได้ตั้งความหวังว่า พรรคจะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างสรรค์แถวขบวนเจ้าหน้าที่ที่มีบุคลิก ทักษะความสามารถและความไว้วางใจสมกับภาระหน้าที่ในสภาวการณ์ใหม่.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด