ผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจของประชาชนต่อพรรค

(VOVWORLD) -ในการประชุมคณะกรรมการชี้นำส่วนกลางเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นและการพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ท่าน เหงวียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของพรรคในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งผลการปฏิบัติภารกิจนี้กำลังได้รับการชื่นชมจากประชามติและประชาชนทั่วประเทศ
 
 ผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจของประชาชนต่อพรรค - ảnh 1ท่าน เหงวียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม (VN economy)

ในเวลาที่ผ่านมา  พรรคและทางการปกครองทุกระดับได้เข้าร่วมภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะบทบาทและความรับผิดชอบของหัวหน้าและผู้บริหารพรรคสาขาในการผลักดันการดำเนินคดีทุจริตคอรัปชั่นทางเศรษฐกิจที่ร้ายแรง ซึ่งทำให้บทบาท สถานะและชื่อเสียงของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้รับการยกระดับอย่างเห็นได้ชัด

ตอบสนองความปรารถนาและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้งพรรคและประชาชนทั่วประเทศ

ในการพบปะระหว่างท่าน เหงวียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรุงฮานอยก่อนการประชุมสภาแห่งชาติสมัยที่ 14 บรรดาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ชื่นชมความพยายามของพรรคในการปฏิบัติภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นและการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ซึ่งช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจของประชาชนต่อพรรคและทางการปกครองมากขึ้น พร้อมทั้งแสดงความประสงค์ว่า ภารกิจดังกล่าวจะได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น นาย เหงวียนวีเอียน แสดงความเห็นว่า“ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ความสำคัญต่อบทบาทของเลขาธิการใหญ่พรรคและคณะกรรมการตรวจสอบส่วนกลางที่ได้สร้างพลังแห่งความมุ่งมั่นและความปรารถนาของทั้งพรรคและประชาชนทุกคนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นเพื่อมุ่งสู่การสร้างสรรค์ ปกป้องพรรคและระบอบสังคมนิยม พร้อมทั้งมีความประสงค์ว่า  พรรคจะชี้นำการปฏิบัติภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นอย่างเคร่งครัดและเข้มแข็งเพื่อลงโทษและดำเนินคดีทุจริตคอรัปชั่นอย่างทันการณ์ อีกทั้งยับยั้งป้องกันและขจัดเจ้าหน้าที่ที่คอรัปชั่นออกจากกลไกของพรรคและรัฐ ตลอดจนยึดคืนทรัพย์สินจากคดีทุจริตคอร์รัปชั่น

ส่วนเลขาธิการใหญ่พรรคเหงวียนฟู้จ่องได้ชี้ชัดว่า การปฏิบัติภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในเวลาที่ผ่านมาได้ประสบผลในเบื้องต้น ซึ่งตอบสนองความปรารถนาของประชาชนในบางส่วน พร้อมทั้งยืนยันว่า ผลงานดังกล่าวมาจากการส่งเสริมและสนับสนุนของประชาชนทุกคน

ส่งเสริมบทบาทของทางการปกครองทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น

ท่าน เหงวียนฟู้จ่องได้ย้ำว่า การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในเวียดนามคืองานที่ลำบากและซับซ้อน แต่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงและต้องมีการเข้าร่วมของทางการปกครองทุกระดับและประชาชนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะต้องให้ความสนใจต่อการยับยั้งป้องกันมากกว่าการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น“นอกเหนือจากการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นอย่างเร่งด่วนและเด็ดขาดแล้ว มาตรการแก้ไขปัญหาระยะยาวคือการสร้างสรรค์แถวขบวนเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคที่ซื่อสัตย์และสุจริตเพื่อป้องกันการทุจริตในหมู่เจ้าหน้าที่สมาชิกพรรค อีกทั้งต้องทำให้ผู้กระทำผิดเข้าใจความผิดที่ตัวเองได้ทำเพื่อแก้ไข ซึ่งถือเป็นมาตรการที่ดีที่สุด โดยเฉพาะต้องยึดคืนทรัพย์สินจากการทุจริตคอร์รัปชั่นตามความปรารถนาของประชาชน”

เลขาธิการใหญ่พรรคเหงวียนฟู้จ่องยังเผยว่า จำเป็นต้องเชิดชูบทบาทการตรวจสอบในท้องถิ่นเพื่อระดมพลังของทั้งระบบการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในเวลาข้างหน้า ต้องดำเนินมาตรการต่างๆอย่างพร้อมเพรียง ต่อเนื่องและเด็ดขาดเพื่อให้ภารกิจนี้เกิดประสิทธิภาพ“ต้องทำการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นควบคู่ไปกับการปฏิบัติมติอื่นๆของคณะกรรมการกลางพรรคอย่างพร้อมเพรียง เช่น มติของการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 6 เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างเจ้าหน้าที่ข้าราชการให้กระทัดรัด มติของการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 7 เกี่ยวกับการปฏิรูปนโยบายเงินเดือนและประกันสังคม พร้อมทั้งต้องผลักดันการต่อต้านการกระทำผิดในงานด้านบุคลากร ซึ่งต้องสานต่อผลงานที่ได้บรรลุและส่งเสริมการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ระดมให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมเพื่อให้ภารกิจดังกล่าวประสบความสำเร็จ”

ในภาพรวมนั้น การดำเนินคดีทุจริตคอรัปชั่นทางเศรษฐกิจในเวลาที่ผ่านมาถือเป็นสัญญาณที่น่ายินดีในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น แต่ยังคงมีผู้กระทำผิดที่เป็นรายย่อยในหมู่เจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของพรรค ดังนั้น ยิ่งกว่าเวลาใดทั้งหมด องค์กรพรรคต้องเชิดชูความรับผิดชอบ ไม่ดูเบากรณีทุจริตเล็กๆในท้องถิ่นและในหน่วยงานต่างๆ  เลขาธิการใหญ่พรรคได้ยืนยันว่า ในเวลาข้างหน้า งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นจะได้รับการปฏิบัติในท้องถิ่นต่างๆอย่างเคร่งครัดเพื่อมีส่วนร่วมปฏิบัติเป้าหมายที่ได้วางไว้ อีกทั้งให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคเกี่ยวกับหน้าที่การรับใช้ประชาชนและประเทศอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด