พัฒนาการใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับจีน

(VOVWorld) – ค่ำวันที่๒๑เดือนนี้ ท่านเจืองเติ๊นซาง ประธานประเทศ พร้อมคณะผู้แทนระดับสูงของเวียดนามได้เดินทางกลับถึงกรุงฮานอย เสร็จสิ้นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของท่านสีจิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคและประธานประเทศจีน คำมั่นสัญญาทางการเมืองและเอกสารร่วมมือหลายฉบับที่ได้รับการลงนามในการเยือนนี้ได้สร้างความคืบหน้าใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ
(VOVWorld) – ค่ำวันที่๒๑เดือนนี้ ท่านเจืองเติ๊นซาง ประธานประเทศ พร้อมคณะผู้แทนระดับสูงของเวียดนามได้เดินทางกลับถึงกรุงฮานอย เสร็จสิ้นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของท่านสีจิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคและประธานประเทศจีน คำมั่นสัญญาทางการเมืองและเอกสารร่วมมือหลายฉบับที่ได้รับการลงนามในการเยือนนี้ได้สร้างความคืบหน้าใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ
พัฒนาการใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับจีน - ảnh 1
ท่านเจืองเต้ินซางและท่านหลีจิ้นผิงตรวจแถวทหารเกียรติยศ

ในการเจรจาวันแรกของการเยือน ประธานสีจิ้นผิงได้ยืนยันกับประธานเจืองเติ๊นซางว่า จีนให้ความสำคัญต่อสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกับเวียดนามและย้ำว่า ความร่วมมือมิตรภาพที่มีมาช้านานโดยรุ่นก่อนๆของทั้งสองประเทศได้ทำนุบำรุงเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของสองพรรค และสองรัฐที่ทั้งสองฝ่ายควรสืบทอดและส่งเสริมให้พัฒนายิ่งขึ้น ท่านเจืองเติ๊นซางได้ยืนยันอีกครั้งถึงนโยบายขั้นพื้นฐานและเสมอต้นเสมอปลายของพรรค รัฐและประชาชนเวียดนามคือ ให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์เพื่อนบ้านมิตรภาพและความร่วมมือยุทธศาสตร์ในทุกด้านกับจีน พร้อมที่จะร่วมกับพรรค รัฐ และประชาชนจีนส่งเสริมความสัมพันธ์หุ้นส่วนร่วมมือยุทธศาสตร์ในทุกด้านให้พัฒนาขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่ ในการเจรจานี้  ผู้นำทั้งสองท่านได้เห็นพ้องกันว่า ควรทำให้ความไว้วางใจทางการเมืองระหว่างสองพรรค สองรัฐและประชาชนทั้งสองประเทศมีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะ การพบปะระดับสูง การปฏิบัติโครงการต่างๆและข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามกันอย่างมีประสิทธิภาพ            ความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าระหว่างเวียดนามกับจีนเป็นเนื้อหาสำคัญของการเยือนจีนของประธานเจืองเติ๊นซาง มีเอกสาร๑๐ฉบับได้แก่ ข้อตกลง แผนปฏิบัติการ ร่างข้อตกลงและแผนการร่วมมือได้รับการลงนามภายหลังการเจรจาระหว่างผู้นำทั้งสองท่านซึ่งจะสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์หุ้นส่วนร่วมมือยุทธศาสตร์ในทุกด้านระหว่างเวียดนามกับจีนให้พัฒนายิ่งขึ้น รวมทั้ง ในข้อตกลงฉบับแก้ไขครั้งที่๔ระหว่างเครืองบริษัทปีโตรเลี่ยมแห่งชาติเวียดนามกับเครือบริษัทปีโตรเลี่ยมแห่งชาติจีนที่เกี่ยวข้องถึงข้อตกลงสำรวจร่วมกันในเขตนอกฝั่งทะเลในอ่าวทะเลตะวันออกที่ได้ตกลงกัน  ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องกันในการขยายเขตสำรวจและขยายเวลาปฏิบัติข้อตกลงเพื่อให้สถานประกอบ การปีโตรเลี่ยมของทั้งสองประเทศผลักดันการสำรวจร่วมกัน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามกับกระทรวงเกษตรจีนเกี่ยวกับการตั้งโทรศัพท์สายด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่ฉับพลันจากการทำประมงในทะเลให้สอดคล้องกับความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างสองประเทศ เอกสาร๑๐ฉบับที่กระทรวง หน่วยงานของทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในการเยือนนี้ของประธานเจืองเติ้นซางจะเปิดความคืบหน้าใหม่ของความร่วมมือแบบประสานผลประโยชน์ซึ่งกันและกันในด้านเศรษฐกิจ การค้า วัฒนธรรม การกีฬา การท่องเที่ยว สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทำให้ความสัมพันธ์หุ้นส่วนร่วมมือยุทธศาสตร์ในทุกด้านให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ เอกสาร และข้อตกลงร่วมมือเหล่านี้มีส่วนร่วมผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพของทั้งสองประเทศ ลดความเสียเปรียบดุลย์การค้าของเวียดนามและเพิ่มมูลค่าการค้าต่างตอบแทนให้ถึง๖หมื่นล้านเหรียญสหรัฐภายในปี๒๐๑๕             นอกจากนี้ การแก้ไขปัญหาต่างๆที่ยังคั่งค้างอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศก็เป็นหนึ่งในเนื้อหาสำคัญในการเยือนนี้ของประธานเจืองเติ้นซางโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาและเห็นพ้องกันว่า จะธำรงการแลกเปลี่ยน และการสนทนาเป็นประจำเกี่ยวกับปัญหาทางทะเล ปฏิบัติข้อตกลงเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานที่ชี้นำปัญหาทางทะเลระหว่างสองประเทศอย่างเคร่งครัด ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า จะแก้ไขการพิพาทผ่านมาตรการสันติภาพบนพื้นฐานของกฎหมายสากล แสวงหามาตรการพื้นฐานและยาวนานที่ทั้งสองฝ่ายต่างยอมรับได้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอย่างโปร่งใสของทั้งสองประเทศ สันติภาพ และเสถียรภาพในทะเลตะวันออก ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องกันว่า ในกระบวนการเจรจาเกี่ยวกับปัญหาทางทะเล  ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและความเข้าใจร่วมที่ผู้นำทั้งสองประเทศได้บรรลุ ปฏิบัติตามหลักการและเจตนารมณ์ของแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการปฏิบัติของฝ่ายต่างๆในทะเลตะวันออกหรือDOCโดยส่งเสริมให้ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องแก้ไขการพิพาททางดินแดนและอำนาจศาลด้วยสันติวิธี  ไม่ใช้หรือขู่ใช้กำลัง ทำการทาบทาม และเจรจามิตรภาพระหว่างประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงบนหลักการพื้นฐานของกฏหมายสากล ได้แก่ อนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี๑๙๘๒ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า จะปฏิบัติDOCในทุกด้านอย่างมีประสิมธิภาพ ร่วมกันรักษาสันติภาพ และเสถียรภาพในทะเลตะวันออก            ข้อตกลงและคำมั่นที่ประธานสีจิ้นผิงและประธานเจืองเติ๊นซางได้ลงนามในการเยือนจีนครั้งนี้ของประธานประเทศเวียดนามเจืองเติ๊นซางมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ เปิดพัฒนาการใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ เอกสารร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าที่ได้รับการลงนามในการเยือนนี้จะเป็นพลังขับเคลื่อนใหม่เพื่อส่งเสริมให้ความสัมพันธ์หุ้นส่วนร่วมมือยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศนับวันพัฒนายิ่งขึ้น ./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด