พุทธศาสนาเวียดนามเพื่อโลกแห่งสันติภาพและพัฒนา

(VOVWORLD) - ตั้งแต่ปี 2000 จนถึงปัจจุบัน งานวิสาขบูชาโลกหรือ Vesak ได้รับการจัดขึ้น ณ ประเทศต่างๆ โดยงานวิสาขบูชาโลกหรือ Vesak ปี 2019 ถือเป็นครั้งที่ 3 ที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ การมีผู้แทนจากพุทธสมาคมและองค์กรพุทธศาสนาต่างๆจาก 112 ประเทศและดินแดนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากทำให้งานวิสาขบูชาโลกหรือ Vesak ปี 2019 กลายเป็นงานเทศกาลวัฒนธรรมและศาสนาระดับโลก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พุทธศาสนาเวียดนามนับวันยิ่งผสมผสานเพื่อลกแห่งสันติภาพและพัฒนาอย่างยั่งยืน
พุทธศาสนาเวียดนามเพื่อโลกแห่งสันติภาพและพัฒนา - ảnh 1

จากหัวข้อ “มุมมองของพุทธศาสนาเกี่ยวกับการบริหารโลกและการร่วมรับผิดชอบเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” งานวิสาขบูชาโลกหรือ Vesak ปี 2019 ณ ประเทศเวียดนามคือโอกาสเพื่อให้โลกแสดงความมุ่งมั่นในการร่วมสร้างสันติภาพและเป็นโอกาสให้พุทธศาสนิกชนเชิดชูพระพุทธเจ้าและขุบคิดเกี่ยวกับสันติภาพ การแก้ไขปัญหาการปะทะและปัญหาความเดือดร้อนของมนุษย์ กระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ

พุทธศาสนาเวียดนามมีส่วนร่วมต่อสันติภาพโลก

หัวข้อของงานวิสาขบูชาโลกหรือ Vesak 2019 ที่เวียดนามเสนอได้สะท้อนวิสัยทัศน์และความสนใจต่อปัญหาต่างๆของโลก โดยบรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมงานได้หารือเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เช่น การบริหารโลกและการร่วมรับผิดชอบเพื่อสันติภาพอย่างยั่งยืน มุมมองของพุทธศาสนาเกี่ยวกับครอบครัวที่อิ่มนำผาสุก การดูแลสุขภาพและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน การศึกษาและจริยธรรมในระดับโลก พร้อมทั้งเสนอมาตรการระดับโลกเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆของสหประชาชาติตามหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา พระมหาเถระทิกเหวะทง รองเลขาธิการสภาสังฆนายกแห่งพุทธสมาคมเวียดนามได้เผยว่า หัวข้อของงานวิสาขบูชาโลกปี2019 แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของศาสนาในเวียดนามในการผสมผสานเพื่อการพัฒนาโลก“ในงานวิสาขบูชาโลกปีนี้ ได้มีการจัดการสัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับมุมมองของพุทธศาสนาเกี่ยวกับการบริหารโลกและการร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สหประชาชาติและบรรดาผู้นำประเทศต่างๆถือคุณค่าด้านมนุษยธรรมและหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน จากหัวข้อดังกล่าว คณะผู้บริหารพุทธสมาคมจังหวัดและนครบางแห่งของเวียดนามได้จัดการสัมมนาเพื่อชี้แจง เชิดชูและยืนยันถึงบทบาทของพุทธศาสนาในการบริหารโลกเพื่อนำชีวิตที่มีความสุขยั่งยืนมาสู่ประชาชนทั่วโลก”

ส่วนบรรดาผู้แทนจากประเทศต่างๆได้ชื่นชมหัวข้อที่เวียดนามเสนอเพราะสะท้อนปัญหาที่ร้อนระอุในสภาวการณ์ที่สงครามและปัญหาความอดอยากยากจนกำลังเป็นปัญหาร้อนในโลก ซึ่งมีส่วนร่วมส่งสาส์นเกี่ยวกับการร่วมแรงร่วมใจเพื่อความเมตตา การส่งเสริมสติปัญญาเพื่อการพัฒนาร่วมกัน ทั้งนี้ ทำให้หัวข้อของงานวิสาขบูชา 2019 ได้รับความสนใจจากผู้แทนประเทศต่างๆทั่วโลก โดยนักวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศได้ส่งบทวิเคราระห์กว่า 500 บทถึงการสัมมนาต่างๆในกรอบของการจัดงานครั้งนี้

นิมิตหมายของเวียดนาม

พระมหาเถระทิกเหญิตตื่อ รองหัวหน้าคณะกรรมการดูแลพุทธศาสนาระหว่างประเทศสังกัดพุทธสมาคมเวียดนามได้เผยว่า งานวิสาขบูชาโลก ปี 2019 ได้รับความสนใจและการขานรับอย่างเข้มแข็งจากประชาคมโลกและองค์กรพุทธศาสนาระหว่างประเทศ โดยมีตัวแทนจากพุทธสมาคมและองค์กรพุทธศาสนาจาก 112 ประเทศและดินแดนเข้าร่วม“ในช่วงที่จัดงานวิสาขบูชาโลก ที่ ประเทศไทย 12 ครั้งและ ที่ ประเทศศรีลังกา 1 ครั้ง นี่เป็นครั้งแรกที่ความสัมพันธ์ทางการทูตของพุทธศาสนาเวียดนามกับพุทธศาสนาประเทศต่างๆประสบผลงานที่ดีที่สุด ซึ่งการให้คำมั่นอย่างจริงใจและความเคารพซึ่งกันและกันถือเป็นปัจจัยที่ได้รับการชื่นชมและสนับสนุนจากองค์กรพุทธศาสนาต่างๆในโลก”

บรรดาผู้แทนทั้งภายในและต่างประเทศมีความประทับใจเป็นพิเศษต่อการเป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลกทั้ว 2 ครั้งที่ผ่านมาของเวียดนาม พร้อมทั้งเผยว่า การพัฒนาพุทธศาสนาเวียดนามอย่างต่อเนื่องมีส่วนร่วมไม่น้อยต่อการพัฒนาพุทธศาสนาโลก

งานวิสาขบูชาโลก 2019 ไม่เพียงแต่เป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่และเป็นโอกาสเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศและคนเวียดนามที่มีอัธยาศัยดีและรักสันติภาพเท่านั้น หากยังแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของเวียดนามต่อสหประชาชาติในฐานะเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมต่อสันติภาพโลก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด