พื้นฐานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมปี 2018

(VOVWORLD) -  สถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเวียดนามใน 9 เดือนที่ผ่านมายังคงบรรลุผลงานที่น่ายินดีอย่างต่อเนื่อง โดยเศรษฐกิจสังคมพัฒนาอย่างพร้อมเพรียงในหลายด้าน ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นเป้าหมายที่สภาแห่งชาติได้มอบหมายให้ภายในปีนี้ การบรรลุผลงานนี้มาจากการปฏิบัติมาตรการต่างๆจากส่วนกลางถึงส่วนท้องถิ่นอย่างพร้อมเพรียงและเคร่งครัด โดยก่อนอื่นคือการชี้นำและการกำหนดแนวทางของสภาแห่งชาติและรัฐบาลต่อมติฉบับต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม
พื้นฐานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมปี 2018 - ảnh 1นาง เหงียนถิกิมเงิน ประธานสภาแห่งชาติ  

 

การอนุมัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศคือหนึ่งในสิทธิและหน้าที่ของสภาแห่งชาติเวียดนาม ทุกปี สภาแห่งชาติได้อนุมัติเป้าหมายต่างๆเกี่ยวกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมผ่านการประกาศใช้มติ

บนพื้นฐานเป้าหมายที่สภาแห่งชาติได้มอบหมาย รัฐบาลจะปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อเสร็จสิ้นเป้าหมายที่วางไว้

อนุมัติเป้าหมายขั้นพื้นฐาน

ในการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 4 สมัยที่ 14 เมื่อปลายปี 2017 สภาแห่งชาติเวียดนามได้อนุมัติมติพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี 2018 โดยจีดีพีในปี 2018 จะเพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 6.5-6.7 นอกจากนั้น ยังมีการตั้งเป้าหมายขั้นพื้นฐานอื่นๆต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ เช่นอัตราการเพิ่มดัชนีราคาผู้บริโภค เป้าหมายเกี่ยวกับยอดมูลค่าการส่งออก อัตราการเสียเปรียบดุลการค้า ยอดเงินลงทุนพัฒนาสังคมและอัตราครอบครัวยากจนที่ได้มาตรฐานความยากจนในหลายมิติ ซึ่งเป็นตัวเลขขั้นพื้นฐานและนิมิตหมายเพื่อพยายามปฏิบัติให้แก่ตลอดทั้งปี 2018 มติได้รับการประกาศใช้ หลังจากได้รับการหารือและพิจารณาอย่างรอบคอบจากสมาชิกสภาแห่งชาติ ประธานสภาแห่งชาติ เหงียนถิกิมเงิน ได้เผยว่า “สภาแห่งชาติได้ระบุถึงข้อจำกัดและข้อบกพร่องในหน่วยงานและในบางด้าน ประเมินสาเหตุของข้อจำกัด วิเคราะห์ พยากรณ์ความเสี่ยง ความท้าทายที่เวียดนามต้องเผชิญ ซึ่งทำให้รัฐบาล หน่วยงานทุกระดับต้องมีมาตรการที่เป็นก้าวกระโดดและเคร่งครัดในการชี้นำและบริหาร เพื่อสามารถเสร็จสิ้นเป้าหมายที่วางไว้ สภาแห่งชาติได้อนุมัติมติเกี่ยวกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี 2018 ด้วยความเห็นพ้องและความมุ่งมั่นทางการเมืองในระดับสูง”

ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

จากเป้าหมายโดยรวมที่สภาแห่งชาติได้เห็นพ้องอนุมัติ รัฐบาลมีมาตรการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะมติ 01 เพื่อสร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในระบบราชการตั้งแต่ส่วนกลางถึงท้องถิ่น ยืนหยัดปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจสังคม โดยมติ 01 ที่รัฐบาลประกาศเมื่อปี 2018 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นปี นาย มายเตี๊ยนหยุง รัฐมนตรีและหัวหน้าสำนักรัฐบาลได้เผยว่า “มติ 01 คือเอกสารที่สำคัญที่สุดในการชี้นำ การบริหารของรัฐบาลและระบบราชการในปี 2018 เจตนารมณ์ในมติคือมีเนื้อหาที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ กระทรวงและหน่วยงานวางหน้าที่และมาตรการที่เป็นรูปธรรมให้แก่หน่วยงานและด้านต่างๆ รวมทั้งมาตรการปฏิบัติ มีมาตรการในระยะกลางและระยะยาว ด้วยกรอบเวลาที่เป็นรูปธรรมและเนื้อหาที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆในการปฏิบัติมติของส่วนกลางและสภาแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ”

ซึ่งตามนั้น รัฐบาลได้มอบหมายหน้าที่กว่า 240 ด้านที่เป็นรูปธรรมให้แก่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งบนพื้นฐานนี้ ในหลายเดือนที่ผ่านมา มาตรการต่างๆได้รับการปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในการบริหาร โดยเฉพาะการบริหารระบบราชการในปี 2018 การบริหารนโยบายการเงินอย่างคล่องตัวได้ช่วยปกป้องเป้าหมายการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค สร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การปรับปรุงบรรยากาศการประกอบธุรกิจได้บรรลุผลงานที่ชัดเจนในหลายด้าน นาย เจืองวันเหี่ยน ผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอุปกรณ์การเกษตร เหงะอาน ได้แสดงความเห็นว่า “ผมรู้สึกปลื้มปิติยินดี เพราะรัฐบาลประกาศใช้มติ 01 โดยเฉพาะมีเนื้อหาหลายประเด็นที่สถานประกอบการรอคอยมานาน 1คือการปฏิรูประเบียบราชการ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อใบอนุญาต ระเบียบการที่เกี่ยวข้องถึงการนำเข้าส่งออกและการตรวจสอบสินค้า 2คือการแก้ไขนโยบายในการดำเนินงานของสถานประกอบการ”

เศรษฐกิจสังคมเวียดนามปี 2018 มีศักยภาพที่น่าสดใสในหลายด้าน ซึ่งผลงานนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงการชี้นำที่ถูกต้อง ความมุ่งมั่นและความพร้อมเพรียงของระบบการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่ระบุในมติสำคัญๆของพรรค สภาแห่งชาติและรัฐบาล.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด