พม่าบนเส้นทางไปสู่เสถียรภาพ

(VOVworld) – นาย ถิ่นจอ ได้กลายเป็นประธานาธิบดีของรัฐบาลพลเรือนชุดแรกของพม่าหลังจากได้รับเสียงสนับสนุน 360 เสียงจากจำนวนทั้งหมด 652 เสียง  เป็นอันว่า ภายหลังกว่าครึ่งศตวรรษที่อยู่ภายใต้การบริหารของรัฐบาลทหาร ทางการพลเรือนที่มาจากการคัดเลือกของประชาชนจะทำให้กระบวนการปฏิรูปในพม่ามีความสะดวกมากขึ้น

(VOVworld) – นาย ถิ่นจอ ได้กลายเป็นประธานาธิบดีของรัฐบาลพลเรือนชุดแรกของพม่าหลังจากได้รับเสียงสนับสนุน 360 เสียงจากจำนวนทั้งหมด 652 เสียง  เป็นอันว่า ภายหลังกว่าครึ่งศตวรรษที่อยู่ภายใต้การบริหารของรัฐบาลทหาร ทางการพลเรือนที่มาจากการคัดเลือกของประชาชนจะทำให้กระบวนการปฏิรูปในพม่ามีความสะดวกมากขึ้น

พม่าบนเส้นทางไปสู่เสถียรภาพ - ảnh 1
นาย ถิ่นจอ ประธานาธิบดีพม่าคนใหม่ (AFP)

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม รัฐสภาพม่าได้ลงมติเลือกนาย ถิ่นจอ สมาชิกของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือเอ็นแอลดีเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของพม่า คาดว่า นาย ถิ่นจอ จะเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีพม่าในวันที่ 1 เมษายนนี้ซึ่งจะทำให้ระบบการเมืองใหม่ของพม่าได้รับการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์โดยขั้นพื้นฐาน  พรรคเอ็นแอลดีจะมีอำนาจบริหารรัฐบาล ส่วนตำแหน่งสำคัญๆ เช่น รองประธานาธิบดีและรัฐมนตรีก็ได้รับการแต่งตั้งเสร็จเรียบร้อย นี่เป็นครั้งแรกที่พม่ามีประธานาธิบดีพลเรือนนับตั้งแต่ปี 1960 ซึ่งเป็นก้าวเดินแห่งความสำเร็จในกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาของพม่าเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศ
นำความหวังใหม่มาสู่ประชาชน

ก่อนได้รับชัยชนะในการลงคะแนนในรัฐสภาพม่าเมื่อวันที่ 15 มีนาคม นาย ถิ่นจอ ได้รับชัยชนะเหนือนาย สายหมอกคำ ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจากพรรคสหสามัคคีและการพัฒนาหรือยูเอสดีพีในการคัดเลือกประธานาธิบดีของสภาล่างเมื่อวันที่ 11 มีนาคม นาย ถิ่นจอ เป็นที่ปรึกษาและคนสนิทของนาง อองซาน ซูจี ที่มีอิทธิพลที่สุดในชีวิตการเมืองพม่าในปัจจุบัน บรรดาผู้สังเกตการณ์ได้ประเมินว่า การที่นาย ถิ่นจอ กลายเป็นประธานาธิบดีพม่าจะทำให้พม่าเดินหน้าปฏิบัติกระบวนการปฏิรูปอย่างเข้มแข็งตามแนวทางผลักดันการปฏิรูปในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและตั้งใจต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อสร้างรัฐบาลที่โปร่งใสและจัดตั้งสหภาพสหพันธรัฐ
หลังจากนาย ถิ่นจอ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีพม่า ประชาชนพม่าได้แสดงความคิดเห็นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น “ยินดีต้อนรับท่านประธานาธิบดี” “พวกเรารักประธานาธิบดี ถิ่นจอ” พร้อมทั้งแสดงความประสงค์ว่า ประธานาธิบดีคนใหม่จะนำสันติภาพมาสู่ภูมิภาคที่ยังคงมีการปะทะด้านชาติพันธุ์ สร้างความสมานฉันท์ภายในประเทศและยกระดับมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น
ความท้าทายไม่น้อย

ถึงแม้ได้รับการสนับสนุนและความไว้วางในระดับสูงจากประชาชน แต่บรรดานักวิเคราะห์ได้แสดงความเห็นว่า รัฐบาลชุดใหม่ของพม่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายไม่น้อยโดยก่อนอื่นคือต้องแก้ไขความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์และสร้างความสามัคคีระหว่างพรรคการเมืองต่างๆและกองกำลังติดอาวุธในพม่าซึ่งเป็นสิ่งปฏิบัติได้ไม่ง่ายนัก ตามรัฐธรรมนูญพม่า กองทัพยังคงมีบทบาทสำคัญโดยมีสิทธิ์แต่งตั้ง 3 ตำแหน่งสำคัญคือ รัฐมนตรีกลาโหม รัฐมนตรีมหาดไทยและรัฐมนตรีความมั่นคงชายแดน ดังนั้น ความสัมพันธ์กับกองทัพจะเป็นเนื้อหาที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆของประธานาธิบดีคนใหม่เพราะความสัมพันธ์นี้จะเป็นสิ่งที่ชี้ขาดความสำเร็จของทุกความพยายามในการสร้างประชาธิปไตย การปรองดองชาติและเสถียรภาพในพม่า
ประเด็นที่ 2 ที่ทางการพลเรือนของประธานาธิบดี ถิ่นจอ จะเน้นให้ความสนใจคือการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นเพื่อนำเศรษฐกิจพม่าพัฒนา ในคำประกาศครั้งแรกหลังจากได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีพม่า นาย ถิ่นจอ ได้เผยว่า ตนจะจัดตั้งกลไกการบริหารที่ทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนซึ่งนี่ก็เป็นความปรารถนาของประชาชนพม่าในขณะที่เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชาวพม่ายังไม่ได้รับการปรับปรุงและปัจจุบัน พม่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในเอเชียโดยประชาชน 1 ใน 3 จากจำนวนทั้งหมด 60 ล้านคนเป็นคนจน

พม่าบนเส้นทางไปสู่เสถียรภาพ - ảnh 2
พม่าบนเส้นทางไปสู่เสถียรภาพ

นับตั้งแต่ได้รับเอกราชเมื่อปี 1948 พม่าได้ตกเข้าสู่ความผันผวนทางการเมืองและการปะทะด้านชาติพันธุ์อย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อปี 2011 การเมืองและเศรษฐกิจของพม่าก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างลึกเมื่อพลเอก เต็งเส่ง ประธานาธิบดีพม่า ขึ้นบริหารประเทศภายใต้รูปแบบรัฐบาลกึ่งพลเรือนเป็นเวลา 4 ปีโดยได้มีการปฏิบัติมาตรการปฏิรูปต่างๆซึ่งช่วยให้ประเทศพม่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มแข็ง นอกจากผลงานด้านเศรษฐกิจแล้ว ทางการกึ่งพลเรือนนี้ยังสร้างหัวเลี้ยวหัวต่อทางประวัติศาสตร์ในกระบวนการสร้างสรรค์สันติภาพ นับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ประกาศเอกราชเมื่อปี 1948 รัฐบาลพม่าและชนกลุ่มน้อย 8 กลุ่มจากทั้งหมด 15 กลุ่มได้ลงนามข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศเมื่อเดือนตุลาคมปี 2015 เพื่อมุ่งสู่การยุติการปะทะที่ยืดเยื้อมานานกว่า 60 ปีเพื่อเปิดทางแห่งการสร้างสรรค์สันติภาพและมีส่วนร่วมส่งเสริมเสถียรภาพและการพัฒนาในพม่า
การที่นาย ถิ่นจอ ได้รับการเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีพม่า ประชาชนพม่าและประชาคมโลกสามารถเชื่อมั่นได้ว่า กระบวนการปฏิรูปจะได้รับการปฏิบัติอย่างเข้มแข็งต่อไปเพราะตามคำประกาศของพลเอก เต็งเส่ง กระบวนการปฏิรูปยังคงเป็นวาระหลักถึงแม้พรรคการเมืองใดจะขึ้นครองอำนาจก็ตามเพราะนี่คือทางเดียวเพื่อให้พม่ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งฟื้นฟูและยกระดับบทบาทของพม่าบนเวทีโลกในทศวรรษหน้า.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด