พยายามบรรลุเป้าหมายแรงงาน 30 ล้านคนเข้าร่วมการประกันสังคมภายในปี 2020

(VOVworld)  เวียดนามพยายามบรรลุเป้าหมายจนถึงปี 2020 จะมีแรงงานร้อยละ 50 เข้าร่วมการประกันสังคม ซึ่งเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ ต้องมีนโยบายเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายของการประกันสังคม

(VOVworld)  เวียดนามพยายามบรรลุเป้าหมายจนถึงปี 2020 จะมีแรงงานร้อยละ 50 เข้าร่วมการประกันสังคม ซึ่งเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ ต้องมีนโยบายเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายของการประกันสังคม

พยายามบรรลุเป้าหมายแรงงาน 30 ล้านคนเข้าร่วมการประกันสังคมภายในปี 2020 - ảnh 1
พยายามบรรลุเป้าหมายแรงงาน 30 ล้านคนเข้าร่วมการประกันสังคมภายในปี 2020

ปัจจุบัน ทั่วประเทศมีผู้ที่ต้องเข้าร่วมการประกันสังคมอยู่ที่ 13 ล้านคนและผู้ที่เข้าร่วมด้วยความสมัครใจ 2 แสนคน ซึ่งนับรวมแล้วเป็น 13 ล้าน 2 แสนคน ในขณะเดียวกัน คาดว่า จนถึงปี 2020 จำนวนแรงงานของเวียดนามจะอยู่ที่ 60 ล้านคน และถ้าตั้งเป้าไว้ว่า จำนวนผู้เข้าร่วมการประกันสังคมอยู่ที่ร้อยละ 50 นั้นก็หมายถึงต้องมี 30 ล้านคน ซึ่งช่องว่างจากตัวเลข 13 ล้านคนถึง 30 ล้านคนนั้นถือว่าสูงมาก นาย หยวาน โหม่ว เหยียบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้เผยว่า “กฎหมายประกันสังคมปี 2014 ระบุว่า แรงงานที่มีสัญญาทำงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไปต้องเข้าร่วมการประกันสังคม ปัจจุบัน มีแรงงานเวียดนามร้อยละ 60 กำลังทำงานในภาคที่อยู่นอกระบบดังกล่าว ซึ่งกฎหมายประกันสังคมปี 2014 ได้ระบุอย่างชัดเจนว่า จะจัดทำนโยบายส่งเสริมแรงงานเข้าร่วมการประกันสังคมด้วยความสมัครใจ”
ในเวลาที่จะถึง จะมีนโยบายต่างๆเพื่อส่งเสริมให้แรงงานในทุกภาคเศรษฐกิจเข้าร่วมการประกันสังคมด้วยความสมัครใจ ส่วนหน่วยงานประกันสังคมเวียดนามจะผลักดันการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการซื้อหรือการค้างชำระการประกันสังคม นาย หยวาน โหม่ว เหยียบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้เผยว่า กฎหมายประกันสังคมปี 2014 อนุญาตให้ประกันสังคมเวียดนามจัดตั้งและปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการจัดเก็บเงินประกันสังคม
ในทางเป็นจริง การขยายการประกันสังคมโดยสมัครใจมีเงื่อนไขที่สะดวกคือจำนวนลูกค้าที่มีศักยภาพอยู่ในระดับสูง คิดเป็นกว่า 40 ล้านคน ดังนั้นนโยบายนี้กำลังได้รับการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ตามแนวทาง “เปิดกว้าง” ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม รูปแบบและขั้นเงินประกันสังคมที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อเร็วๆนี้ รัฐบาลได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราการสนับสนุนการซื้อประกันสังคมโดยสมัครใจตั้งแต่ร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 30 แล้วแต่กรณี ซึ่งนโยบายนี้จะได้รับการปฏิบัติตั้งแต่ต้นปี 2018
เพื่อให้นโยบายการประกันสังคมโดยสมัครใจเข้าสู่ชีวิตอย่างเข้มแข็งมากขึ้น เป้าหมายที่จะมีแรงงานร้อยละ 50 ซื้อประกันสังคมภายในปี 2020 ไม่ใช่เป็นหน้าที่ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ โดยการประสานงานในการปฏิบัตินโยบายของหน่วยงานทุกระดับในท้องถิ่น รวมทั้งสำนักงานประกันสังคมอย่างมีประสิทธิภาพจะมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายนี้แน่นอน.


คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด