พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเชิดชูผลประโยชน์ของประเทศชาติในความร่วมมือระหว่างประเทศ

(VOVworld)-ร่างเอกสารของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่12ได้ย้ำถึงเป้าหมายด้านการต่างประเทศของเวียดนามใน5ปีข้างหน้าคือ “ค้ำประกันผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติบนพื้นฐานหลักการณ์ของกฎหมายสากล เสมอภาคและเอื้อประโยชน์ร่วมกัน” ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ได้จากบทเรียนต่างๆที่เวียดนามสั่งสมในตลอด30ปีของกระบวนการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศ สอดคล้องกับเงื่อนไขการพัฒนาของประเทศและสถานการณ์ใหม่ของโลก


(VOVworld)-ร่างเอกสารของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่12ได้ย้ำถึงเป้าหมายด้านการต่างประเทศของเวียดนามใน5ปีข้างหน้าคือ “ค้ำประกันผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติบนพื้นฐานหลักการณ์ของกฎหมายสากล เสมอภาคและเอื้อประโยชน์ร่วมกัน” ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ได้จากบทเรียนต่างๆที่เวียดนามสั่งสมในตลอด30ปีของกระบวนการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศ สอดคล้องกับเงื่อนไขการพัฒนาของประเทศและสถานการณ์ใหม่ของโลก

พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเชิดชูผลประโยชน์ของประเทศชาติในความร่วมมือระหว่างประเทศ - ảnh 1

5ปีที่ผ่านมา ภารกิจด้านการต่างประเทศของเวียดนามได้รับการปฏิบัติอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี บนพื้นฐานการประสานกิจกรรมทางการทูตทั้งในระดับพรรค รัฐ รัฐสภาและการทูตประชาชน

ภารกิจด้านการต่างประเทศในรอบ5ปีที่ผ่านมาช่วยยกระดับสถานะของประเทศให้สูงเด่นขึ้น

ในเวลา5ปีที่ผ่านมาเวียดนามได้เสร็จสิ้นการสร้างกรอบความสัมพันธ์หุ้นส่วนกับเกือบทุกประเทศที่มีอิทธิพลในภูมิภาคและโลก โดยสถาปนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับ8ประเทศ ยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้านหรือกว้างลึกกับ2ประเทศและสร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนในทุกด้านกับอีก3ประเทศ นอกจากนี้เวียดนามยังได้ผลักดันการผสมผสานอย่างกว้างลึกและรอบด้านเข้ากับเศรษฐกิจภูมิภาคและโลกผ่านการลงนามข้อตกลงการค้าเสรีหรือเอฟทีเอยุคใหม่กับสาธารณรัฐเกาหลี สหภาพเศรษฐกิจเอเชีย-ยุโรปและสหภาพยุโรป ในกรอบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี เวียดนามก็ได้เร่งผลักดันมาตรการต่างๆเพื่อปฏิบัติแผนการจัดตั้งเออีซีแบบบูรณาการและเมื่อเดือนตุลาคมปี2015 เวียดนามร่วมกับประเทศสมาชิกเสร็จสิ้นกระบวนการเจรจาข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือทีพีพี

สำหรับปัญหาที่ซับซ้อนต่างๆรวมทั้งปัญหาทะเลตะวันออก เวียดนามก็มีแนวทางและมาตรการแก้ไขที่เหมาะสมซึ่งได้สร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์เป็นอย่างสูงในองค์กรพรรค ในหมู่ประชาชนและได้รับการสนับสนุนจากประชาคมระหว่างประเทศ ซึ่งผลสำเร็จต่างๆดังกล่าวมาจากการยืนหยัดปฏิบัติเป้าหมายด้านการต่างประเทศ “เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ เพื่อเวียดนามสังคมนิยมที่เจริญเข้มแข็ง”โดยเป้าหมายนี้จะได้รับการสานต่อและยกระดับในสมัยที่12 ในการพบปะกับคณะทูตานุทูตก่อนการประชุมสมัชชาพรรคสมัยที่12 นายหว่างบิ่งกวน หัวหน้าคณะกรรมการต่างประเทศแห่งคณะกรรมการกลางพรรคได้ย้ำว่า“เกี่ยวกับแนวทางด้านการต่างประเทศนั้น ร่างรายงานการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ย้ำว่า เป้าหมายของภารกิจด้านการต่างประเทศคือค้ำประกันผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติบนพื้นฐานหลักการณ์ของกฎหมายสากล ความเสมอภาคและเอื้อประโยชน์ร่วมกัน ยึดหลักปฏิบัติแนวทางด้านการต่างประเทศที่อิสระ พึ่งตัวเอง สันติภาพ ร่วมมือและพัฒนาอย่างหลากหลายในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผสมผสานอย่างเข้มแข็งในเชิงรุก เป็นมิตร เป็นหุ้นส่วนที่น่าไว้วางใจ เป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของประชาคมระหว่างประเทศ โดยงานด้านการต่างประเทศต้องรับใช้เป้าหมายการรักษาบรรยากาศแห่งสันติภาพ เสถียรภาพ ใช้ประโยชน์พลังจากภายนอกอย่างเต็มที่เพื่อการพัฒนาประเทศ”

ค้ำประกันผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติคือเป้าหมายของงานด้านการต่างประเทศ

นายบุ่ยห่งฟุก อดีตเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศจีนได้กล่าวว่า ร่างเอกสารของสมัชชาพรรคสมัยที่12ได้ระบุถึงประเด็นที่มีความหมายอย่างลึกซึ้งคือการค้ำประกันผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ ซึ่งเป็นทั้งเป้าหมายและหน้าที่ด้านการต่างประเทศใน5ปีข้างหน้า เป็นทัศนะที่สืบสานแนวคิดโฮจิมินห์ในปัญหาประชาชาติและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน“ประเทศกำลังมีหน้าที่ใหญ่แห่งยุทธศาสตร์2ประการคือต้องพัฒนาประเทศให้เจริญเข้มแข็ง ชีวิตของประชาชนได้รับการยกระดับให้สูงขึ้น และพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย เอกภาพของประเทศในสภาวการณ์ที่สถานการณ์ทะเลตะวันออกกำลังผันผวนซับซ้อนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผมเห็นว่าพวกเราต้องให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นอันดับแรกเพราะปัจจุบันนี้ทุกประเทศในโลกแม้จะเป็นประเทศใหญ่หรือเล็กอย่างเช่นสหรัฐ จีน รัสเซียและญี่ปุ่นต่างก็เชิดชูผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าสิ่งอื่นใด นี่ก็เป็นบทเรียนที่พรรครวมรวบจากภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศในตลอด30ปี”

ในสภาวการณ์ที่สันติภาพ ความมั่นคงและบูรณภาพแห่งดินแดนของหลายประเทศในโลกกำลังถูกคุกคาม ความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญในนโยบายด้านการต่างประเทศ พลตรีหวูจ๋องเตี๊ยน หัวหน้าสถาบันร่วมมือระหว่างประเทศด้านกลาโหมได้เผยว่า การทูตด้านการป้องกันประเทศต้องยึดมั่นปฏิบัติแนวทางของพรรคและรัฐคือ “เป็นมิตร เป็นหุ้นส่วนที่น่าไว้วางใจของทุกประเทศในประชาคมระหว่างประเทศ” โดยเวียดนามดำเนินแนวทางความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศและทหารกับทุกประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศมหาอำนาจ ประเทศเพื่อนมิตรที่ยาวนาน โดยเฉพาะประเทศอาเซียน ซึ่งหนึ่งในหลักการณ์ปฏิบัติของเวียดนามคืออิสระ พึ่งตนเอง มีความสัมพันธ์ที่เสมอภาค เอื้อประโยชน์ร่วมกัน ไม่เข้าข้างประเทศใดเพื่อต่อต้านประเทศอื่นๆ หากร่วมมือกันเพื่อปกป้องผลประโยชน์อันชอบธรรมของตนทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง รวมถึงอธิปไตยทางดินแดนและเอกราชแห่งชาติ เพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคโดยแนวทางนี้จะยังคงได้รับการปฏิบัติต่อไป

จากแนวทางความร่วมมือที่ถูกต้อง การปฏิบัตินโยบายด้านการต่างประเทศของเวียดนามได้มีส่วนร่วมสำคัญในการธำรงรักษาบรรยากาศแห่งสันติภาพ เสถียรภาพ เอื้อให้แก่การพัฒนา มีส่วนร่วมที่เข้มแข็งในการปฏิบัติเป้าหมายต่างๆเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและรักษาอธิปไตยดินแดน เกาะแก่งและความมั่นคงของประเทศอย่างมั่นคง./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด