ยกระดับประสิทธิภาพการตั้งและตอบกระทู้ถามในการประชุมของสภาแห่งชาติ

(VOVWORLD) -การตั้งและตอบกระทู้ถามในการประชุมของสภาแห่งชาติคือรูปแบบการตรวจสอบขั้นพื้นฐาน ที่นิยมปฏิบัติและมีความสำคัญของสภาแห่งชาติ หลังการประชุมแต่ละครั้ง การตั้งและตอบกระทู้ถามจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพในภารกิจดังกล่าวของสภาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 5 สมัยที่ 14 สภาแห่งชาติได้สงวนเวลา 3 วันเพื่อตั้งและตอบกระทู้ถาม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชนในการประชุมแต่ละครั้ง
ยกระดับประสิทธิภาพการตั้งและตอบกระทู้ถามในการประชุมของสภาแห่งชาติ - ảnh 1ยกระดับประสิทธิภาพการตั้งและตอบกระทู้ถามในการประชุมของสภาแห่งชาติ 

ในระบอบรัฐสังคมนิยมที่ปกครองประเทศด้วยอำนาจกฎหมาย การตรวจสอบในระดับสูงสุดคือหน้าที่ของสภาแห่งชาติ ซึ่งมีความหมายสำคัญและค้ำประกันให้ฝ่ายบริหารและตุลาการใช้อำนาจอย่างถูกต้องตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

เปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการตั้งและตอบกระทู้ถาม

การเปลี่ยนแปลงใหม่ในการลดเวลาตั้งและตอบกระทู้ถามที่ได้รับการทดลองในการประชุมครั้งที่ 22 คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติได้รับคำชื่นชมจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพราะช่วยประหยัดเวลาและแสดงให้เห็นถึงทักษะความสามารถของทั้งผู้ตั้งและผู้ตอบ โดยการตั้งและตอบกระทู้ถามเป็นไปอย่างตรงประเด็นและไม่เสียเวลา ซึ่งการลดเวลาตั้งและตอบกระทู้ถามของแต่ละคนคือเงื่อนไขที่ถูกกำหนดในการประชุมครั้งนี้ของสภาแห่งชาต

ถามเร็ว ตอบชัดเจนและตรงปัญหาคือเป้าหมายที่ผู้แทนสภาแห่งชาติ ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชนทั่วประเทศได้ขานรับอย่างเป็นที่ เพราะการเปลี่ยนแปลงใหม่นี้กำลังเอื้อประโยชน์ให้แก่การประชุมของสภาแห่งชาติ นายหลายซวนมน ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดกาวบั่งแสดงความคิดเห็นว่า            “การประชุมครั้งนี้ได้ถอดประสบการณ์จากการตั้งและตอบกระทู้ถามในการประชุมครั้งก่อนๆของสภาแห่งชาติ ซึ่งบางทีคำถามไม่ชัดเจน ดังนั้นในเวลา 1 นาทีในการประชุมครั้งนี้ ผู้ตั้งกระทู้ถามแต่ละคนต้องเลือกประเด็นที่อยากถามอย่างรอบคอบ ส่วนรัฐมนตรีจะจำคำถามได้ง่ายจึงสามารถตอบตรงปัญหามากขึ้น”

ยกระดับประสิทธิภาพในการตรวจสอบของสภาแห่งชาติ

ในการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติเมื่อเร็วๆนี้ การตั้งและตอบกระทู้ถามดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีลักษณะแห่งการสนทนา การเปลี่ยนแปลงใหม่นี้จะช่วยให้บรรยากาศการตั้งและตอบกระทู้ถามคึกคักและดึงดูดความสนใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากขึ้น พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้มีจำนวนผู้แทน    สามารถตั้งกระทู้ถามและได้ตอบมากขึ้น ในการประชุมครั้งก่อนๆ บางครั้งหลังจากที่ผู้แทนตั้งกระทู้ถามก็มีเวลาไม่พอสำหรับคำตอบ แม้สามารถตอบทางเอกสารได้แต่การตอบกระทู้ถามโดยตรงในที่ประชุมเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถตรวจสอบได้ดีที่สุด นางลี้เตี๊ยดแห่ง คณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดบิ่งดิ่งกล่าวว่า            “หากผู้ตั้งคำถามรู้จักเลือกประเด็นถาม ส่วนผู้ตอบก็ตอบตรงปัญหาด้วยความรับผิดชอบ เวลาจะไม่ใช่เรื่องที่สำคัญที่สุด ซึ่งจะเป็นเงื่อนไขที่ช่วยให้การตั้งและตอบกระทู้ถามโดยตรงในที่ประชุมมีคุณภาพมากขึ้น”

ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน สภาแห่งชาติจะสงวนเวลา 3 วันเพื่อตั้งกระทู้ถามสมาชิกรัฐบาล โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและขนส่งจะตอบกระทู้ถามเกี่ยวกับปัญหาการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมให้สมบูรณ์ แก้ไขปัญหาที่ยังคั่งค้างอยู่ของโครงการบีโอที รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจะตอบกระทู้ถามในประเด็นการบริหารที่ดินในนครใหญ่ๆ ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาและฝึกอบรมฝุ่งซวนหญาจะเสนอมาตรการยกระดับคุณภาพของการศึกษา การบริหารการศึกษาในระดับอนุบาลและลดความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมของครูอาจารย์และนักเรียน ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมจะตอบกระทู้ถามเกี่ยวกับตลาดแรงงาน การปกป้องและดูแลเอาใจใส่เด็ก

การเปลี่ยนแปลงใหม่ในการตั้งและตอบกระทู้ถามส่งผลให้สภาแห่งชาติเปลี่ยนจากรูปแบบสภาแห่งชาติหารือไปเป็นสภาแห่งชาติสนทนา ซึ่งช่วยให้หน้าที่การตรวจสอบของสภาแห่งชาตินับวันได้รับความไว้วางใจจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมที่จริงจัง มีประสิทธิผลในกระบวนการสร้างสรรค์ประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด