ยกระดับสถานะของเวียดนามบนเวทีโลก

(VOVWORLD) - เมื่อค่ำวันที่ 7 มิถุนายน นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้เดินทางถึงแคนาดาเพื่อเริ่มการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดจี 7 ขยายวง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของประเทศเจ้าภาพแคนาดาและประเทศสมาชิกกลุ่มจี 7 ต่อเสียงพูดและสถานะของเวียดนามทั้งในระดับภูมิภาคและโลกในปัญหาต่างๆ หลังจากเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก จะเยือนประเทศแคนาดาตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรี จัสติน ทรูโด การเยือนมีขึ้นในสภาวการณ์ที่ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศกำลังมีก้าวเดินที่เป็นกระโดดและเปิดศักยภาพใหม่มากมาย

ยกระดับสถานะของเวียดนามบนเวทีโลก - ảnh 1นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก เข้าร่วมการประชุมสุดยอดจี 7 ขยายวง (vietnamplus)  

การเข้าร่วมการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกหรือจี 7 ขยายวงของนายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก มีขึ้นในระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 2 ที่เวียดนามได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมนี้

การประชุมสุดยอดจี 7 ขยายวงปีนี้มีขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายน โดยเน้นหารือถึง 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย การปรับตัวและรับมือของชุมชนในเขตริมฝั่งทะเล การช่วยเหลือการพัฒนาอาชีพประมงอย่างยั่งยืนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมหาสมุทร ผลักดันมาตรการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทรต่างๆ

เวียดนามมีความประสงค์ที่จะร่วมกับประเทศต่างๆแก้ไขความท้าทายในโลก

เวียดนามมีความสัมพันธ์ที่ดีงามกับกลุ่มจี 7 โดยได้สถาปนากรอบความร่วมมือหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับ 5 ประเทศและหุ้นส่วนในทุกด้านกับ 2 ประเทศสมาชิกของกลุ่มจี 7

การเดินทางไปยังประเทศแคนาดาครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุกสร้างนิมิตหมายการเข้าร่วมการประชุมจี 7 ขยายวงครั้งที่ 2 ของเวียดนามในฐานะแขกรับเชิญ  ในการประชุมขยายวงครั้งนี้ นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้กล่าวปราศรัยโดยยืนยันถึงความพยายามและส่วนร่วมที่สำคัญของเวียดนามในการแก้ไขปัญหาและความท้าทายของโลก เช่นการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานและการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน การให้การช่วยเหลืออาชีพประมงอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมหาสมุทร

สำหรับเวียดนาม การเข้าร่วมการประชุมสุดยอดจี 7 ขยายวงคือโอกาสเพื่อแสดงความรับผิดชอบและส่วนร่วมต่อการแก้ไขปัญหาที่ได้รับความสนใจร่วมของภูมิภาคและโลก ในฐานะเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในระดับเตือนภัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางทะเลและได้รับผลกระทบอย่างหนักจากมลภาวะขยะจากพลาสติกทางทะเลและในระบบนิเวศ ดังนั้น ในการประชุมที่เกี่ยวข้องถึงหัวข้อ “มหาสมุทร” เวียดนามจะร่วมกับประเทศต่างๆเสนอมาตรการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์มหาสมุทรและการพัฒนาพลังงานสะอาด

การเข้าร่วมการประชุมสุดยอดจี 7 ขยายวงคือโอกาสเพื่อให้เวียดนามดึงดูดนักลงทุนเพื่อพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ในทางเป็นจริง หลายประเทศในกลุ่มจี 7 กำลังปฏิบัติโครงการสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในเวียดนาม ซึ่งบนพื้นฐานนั้น เวียดนามพร้อมร่วมมือและอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกหุ้นส่วนและเชื่อมั่นว่า ด้วยความสามารถด้านการเงิน เทคโนโลยีและประสบการณ์พัฒนาพลังงานหมุนเวียน บรรดานักลงทุนของกลุ่มจี 7 จะมีโอกาสมากมายเพื่อกลายเป็นนักลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ในด้านพลังงานหมุนเวียนในเวียดนาม

ผลักดันความสัมพันธ์กับแคนาดา

ปี 2018 คือปีที่มีความหมายพิเศษต่อเวียดนามและแคนาดา สร้างนิมิตหมาย 45 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ภายหลัง 45 ปี ทั้งสองประเทศกำลังธำรงความสัมพันธ์ร่วมมือที่ดีงามและนับวันขยายมากขึ้น ปี 2017 ในโอกาสการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีแคนาดา จัสติน ทรูโด ทั้งสองฝ่ายได้ออกแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการสถาปนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนในทุกด้าน เสนอแนวทางและมาตรการผลักดันความสัมพันธ์ร่วมมือ โดยเน้นถึง 7 ด้าน รวมทั้งการเมือง-การทูต การค้า-การลงทุน วัฒนธรรม-การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขณะนี้ เวียดนามกำลังเป็นหุ้นส่วนการค้ารายใหญ่ที่สุดของแคนาดาในอาเซียนนับตั้งแต่ปี 2015 โดยเมื่อปี 2017 มูลค่าการค้าต่างตอบแทนบรรลุ 6.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แคนาดากำลังพยายามขยายความสัมพันธ์ด้านการค้ากับเวียดนาม ด้วยความหวังว่า เมื่อข้อตกลงหุ้นส่วนในทุกด้านและก้าวหน้าข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกหรือซีพีทีพีพีมีผลบังคับใช้ ทั้งสองประเทศจะมีโอกาสผลักดันการพัฒนาในทุกด้านมากขึ้น ในการกล่าวปราศรัยต่อสื่อมวลชนในโอกาสการเยือนเวียดนามของนายกรัฐมนตรีแคนาดา นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้ประเมินว่า “การค้าทวิภาคีขยายตัวอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปีซึ่งถือเป็นก้าวเดินที่น่ายินดีเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในด้านการค้าและการลงทุน บนเจตนารมณ์ดังกล่าว  ผมขอยืนยันว่า ข้อตกลงฉบับใหม่ระหว่างเวียดนามกับแคนาดาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศจะเปิดหน้าใหม่อย่างสมบูรณ์ในด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม กลาโหมและความมั่นคงบนเจตนารมณ์หุ้นส่วนในทุกด้าน”

เวียดนามยังเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีจำนวนนักศึกษาที่กำลังศึกษาในแคนาดามากที่สุด ปี 2017 มีนักศึกษาเวียดนามกว่า 1 หมื่น 4 พันคนกำลังศึกษาในแคนาคา ในการกล่าวปราศรัยที่มหาวิทยาลัยโตนดึ๊กทั้ง นครโฮจิมินห์ในโอกาสเดินทางมาเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2017 นายกรัฐมนตรีแคนาดา จัสติน ทรูโด ได้แสดงความเห็นว่า “แคนาดาและเวียดนามนับวันมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด สองประเทศเราค้ำประกันว่า การศึกษาจะเป็นด้านที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้น ความเห็นและข้อเสนอแนะของนักศึกษาได้รับการชื่นชมจากประชาคมและโลก”

ในกรอบการเยือนแคนาดาครั้งนี้ นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก จะเจรจากับนายกรัฐมนตรีแคนาดา จัสติน ทรูโด  ให้การต้อนรับนายกเทศมนตรีรัฐควิเบก พบปะสนทนากับสถานประกอบการแคนาดาและชมรมชาวเวียดนามในแคนาดา

การเข้าร่วมการประชุมสุดยอดจี 7 ขยายวงและการเยือนแคนาดาครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุกได้แสดงอีกครั้งถึงความปรารถนาของเวียดนามที่จะร่วมกับประเทศต่างๆแก้ไขความท้าทายในโลก และเป็นโอกาสเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ร่วมมือที่ดีงามกับแคนาดา.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด