รักษาความเป็นอิสระและพึ่งพาตนเองในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก

(VOVWORLD) - ในกระบวนการพัฒนาประเทศและผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกอย่างกว้าง การรักษาความเป็นอิสระ การพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจกำลังสร้างความท้าทายใหม่ต่อเวียดนาม รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆใการรักษาเอกราช การพึ่งพาตนเองและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกในเชิงรุกและมีการกลั่นกรอง
รักษาความเป็นอิสระและพึ่งพาตนเองในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก - ảnh 1ภาพนครโฮจิมินห์ (Photo: VNA) 

หลังการปฏิบัติภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่และการผสมผสานมาเป็นเวลากว่า 30ปี เวียดนามได้บรรลุผลงานที่น่ายินดี จากประเทศที่ด้อยพัฒนา เวียดนามได้กลายเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับ 185 ประเทศ ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนกับ 224 ตลาดในทุกทวีป

การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองในการผสมผสาน

แต่อย่างไรก็ตาม เวียดนามยังมีความเสี่ยงจากการพึ่งพาเศรษฐกิจอื่นๆเนื่องจากมีประชากรเกือบร้อยละ 80 ที่ทำงานในภาคการเกษตรแต่ยังต้องนำเข้าพันธุ์พืช พันธุ์ข้าวและพันธุ์สัตว์หลายชนิด ผลิตภัณฑ์เกษตรที่ส่งออกส่วนใหญ่อยู่ในรูปของวัตุดิบที่มีมูลค่าไม่มากและต้องพึ่งพาตลาดต่างชาติ รวมทั้งยังใช้เทคโนโลยีที่ล้าสมัย โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสหากรรมประกอบยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของอุตสหากรรมการผลิตได้  ศาสตราจารย์ ดร.เจืองยาลอง รองอธิบดีทบวงการเมืองและหัวหน้าสถาบันการเมืองตำรวจประชาชนได้เผยว่า เพื่อสามารถรักษาความเป็นอิสระและพึ่งพาตนเองในการผสมผสาน ต้องพัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง

“ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจในการผสมผสาน ซึ่งถ้าหากมีการพึ่งพาต่างชาติในด้านเศรษฐกิจก็ถือว่า ประเทศไม่มีเอกราช ดังนั้น ต้องแสวงหามาตรการผลักดันการพึ่งพาตนเองด้านเศรษฐกิจ  แม้เศรษฐกิจโลกจะประกอบด้วยเศรษฐกิจต่างๆที่มีการพึ่งพาซึ่งกันและกัน แต่เราต้องมีแผนพัฒนาด้านต่างๆที่ไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติ”

เป็นฝ่ายรุกในการเลือกนโยบายต่างๆเพื่อการผสมผสาน

การที่เวียดนามลงนามและปฏิบัติข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ได้สร้างทั้งโอกาสและความท้าทายใหม่ โดยเฉพาะในสภาวการณ์ที่สถานการณ์โลกมีความผันผวนอย่างซับซ้อน รองศาสตราจารย์ ดร. เหงวียนหวูตุ่ง หัวหน้าสถาบันการทูตได้เผยว่า การรักษาความเป็นอิสระและการพึ่งพาตนเองด้านเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการรักษาเอกราชและพึ่งพาตนเองในการปฏิบัติแนวทางการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การเป็นฝ่ายรุกในการผสมผสานและการเลือกนโยบายต่างๆจะช่วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการพึ่งพาต่างชาติ  อีกทั้งสามารถเปลี่ยนโอกาสต่างๆให้เป็นพลังที่เข้มแข็งเพื่อรักษาเอกราชแห่งชาติและการพึ่งพาตนเองของประชาชาติ

“หลักการของการรักษาความเป็นอิสระและการพึ่งพาตนเองคือเชิดชูการตัดสินใจและการเลือกนโยบายต่างๆในการผสมผสานด้วยตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากภายนอก ส่วนสำหรับการแข่งขันด้านเศรษฐกิจคือการที่ประเทศมหาอำนาจเป็นผู้กำหนดระเบียบต่างๆในการแข่งขัน”

เลือกดึงดูดโครงการลงทุนต่างๆที่เหมาะสม

บรรดานักวิชาการได้เผยว่า การกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจและการดึงดูดการลงทุนถือเป็นจุดแข็งของการผสมผสาน แต่ต้องดึงดูดโครงการลงทุนต่างๆอย่างเหมาะสม ศาสตราจารย์ ดร. เหงวียนจ่องจ๋วน จากสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเวียดนามได้เผยว่า การพยายามดึงดูดโครงการลงทุนต่างๆโดยไม่มีการคัดเลือกอย่างเหมาะสมจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่างๆ

“การปรับลดมาตรฐานต่างๆเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติคือสิ่งที่อันตราย โดยเฉพาะการไม่คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะทำให้เราสูญเสียเงินมากกว่าที่เราได้รับ ซึ่งนโยบายของรัฐเวียดนามคืออำนวยความสะดวกเพื่อดึงดูดการลงทุน แต่ต้องเลือกดึงดูดโครงการลงทุนต่างๆอย่างเหมาะสม”

ในการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกอย่างเข้มแข็ง เวียดนามได้ปฏิบัติหลักการขั้นพื้นฐานคือการเป็นฝ่ายรุกในการผสมผสานและเลือกปฏิบัตินโยบายต่างๆเพื่อรักษาความเป็นอิสระและการพึ่งพาตนเองในการผสมผสาน.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด