รัฐบาลอิเล็คทรอนิกส์เพื่อรับใช้ประชาชน

(VOVWORLD) - กระบวนการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็คทรอนิกส์ในเวียดนามได้ประสบผลในเบื้องต้น โดยที่น่าสนใจคือ การสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็คทรอนิกส์ได้ช่วยยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานภาครัฐเพื่อรับใช้ประชาชนและสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งช่วยเผยแพร่กิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐผ่านทางอินเตอร์เน็ตอย่างเปิดเผยและชัดเจนมากขึ้น
รัฐบาลอิเล็คทรอนิกส์เพื่อรับใช้ประชาชน - ảnh 1กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทได้เปิดเว็บไซต์การให้บริการสาธารณะ  

เนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็คทรอนิกส์คือการสร้างระบบข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์ที่มีการเชื่อมโยงกับเอกสารและฐานข้อมูลตั้งแต่ระดับส่วนกลางไปจนถึงระดับท้องถิ่น ตลอดจนการให้บริการสาธารณะผ่านทางอินเตอร์เน็ตและเปิดเว็บไซต์เพื่อให้บริการด้านสาธารณะ

รายงานล่าสุดของสหประชาชาติระบุว่า เวียดนามอยู่อันดับที่89ในจำนวนทั้งหมด193ประเทศเกี่ยวกับดัชนีการพัฒนาของรัฐบาลอิเล็คทรอนิกส์ เลื่อนขึ้น10อันดับเมื่อเทียบกับปี2014และอยู่อันดับที่6ในอาเซียน  รวมทั้งอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีดัชนีการพัฒนารัฐบาลอิเล็คทรอนิคส์ในระดับสูง ส่วนการให้บริการสาธารณะทางออนไลน์ของเวียดนามได้รับการประเมินให้อยู่อันดับที่ 4 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เสร็จสิ้นการเชื่อมโยงระบบการบริหารเอกสารต่างๆในขั้นพื้นฐาน

หลังการปฏิบัติมติ 36 เอของรัฐบาลเกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็คทรอนิกส์มาเป็นเวลาเกือบ 2 ปี จนถึงปัจจุบัน กระทรวง หน่วยงาน จังหวัดและนครต่างๆสังกัดส่วนกลางเกือบทั้งหมดได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและเผยแพร่เอกสาร นโยบาย กฎหมาย รวมทั้งแจ้งผลการทำระเบียบราชการ ส่วนกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆได้เสร็จสิ้นการเชื่อมโยงระบบซอฟต์แวร์บริหารเอกสารกับสำนักรัฐบาลเพื่อทำให้การบริหารเอกสารตั้งแต่ส่วนกลางจนถึงส่วนท้องถิ่นมีความเป็นเอกภาพ นี่เป็นครั้งแรกที่เวียดนามทำการเชื่อมโยงระบบการบริหารเอกสารระหว่างหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อลดเวลาการทำระเบียบราชการและเอื้อให้แก่การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมผลักดันการปฏิรูประเบียบราชการ

            ควบคู่กับการเชื่อมโยงระบบการบริหารเอกสาร จังหวัดและนครทุกแห่ง รวมถึงกระทรวงและหน่วยงานหลายแห่งได้แจ้งผลการทำระเบียบราชการผ่านเว็บไซต์ของรัฐบาล ซึ่งแนวทางนี้จะได้รับการขยายผลต่อไปในเวลาข้างหน้า นาย ด่าวหงอกยุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้เผยว่า  “ในเดือนสิงหาคม หน่วยงานแรงงานจะจัดทำแผนการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็คทรอนิกส์เพื่อมุ่งสู่การปรับปรุงระบบประกันสังคมตั้งแต่ส่วนกลางถึงส่วนท้องถิ่นอย่างพร้อมเพรียงเพื่อป้องกันการกระทำผิดในด้านนี้ รวมถึงกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ นโยบายสำหรับผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ปัญหางานทำ ตลาดแรงงาน การฝึกสอนอาชีพ การบริหารแรงงาน ค่าจ้างแรงงานและการคุ้มครองเด็ก”

            ผลักดันการให้บริการสาธารณะผ่านทางอินเตอร์เน็ต

         หนึ่งในเป้าหมายในการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็คทรอนิกส์คือการยกระดับคุณภาพกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานภาครัฐเพื่อรับใช้ประชาชนและสถานประกอบการ จนถึงปัจจุบัน กระทรวง และหน่วยงานต่างๆได้ให้บริการสาธารณะทางอินเตอร์เน็ต 78 รายการจากทั้งหมด 83 รายการ ซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่องค์กรและประชาชนในการทำระเบียบราชการและสร้างกลไกการติดต่อที่โปร่งใสและทันสมัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรและประชาชน ตลอดจนมีส่วนร่วมผลักดันการปฏิรูประเบียบราชการ โดยล่าสุดนี้ เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทได้ระบบให้บริการสาธารณะออนไลน์ โดยตั้งเป้าหมายว่า จนถึงสิ้นปี 2017  จะสามารถให้บริการสาธารณะด้านการเกษตรเกือบทั้งหมดผ่านอินเตอร์เน็ต  ส่วนการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็คทรอนิกส์ ทางการนครโฮจิมินห์ได้เรียกร้องให้สำนักงานต่างๆ รวมทั้งเขตและอำเภอในนครฯขยายการให้บริการสาธารณะและทำระเบียบราชการในปี 2017 ผ่านอินเตอร์เน็ต  ส่วนที่จังหวัดเลิมด่ง การปฏิบัตินโยบาย one-stop-service และการทำระเบียบราชการทางออนไลน์ได้ทำให้จังหวัดเลิมด่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่อยู่แถวหน้าในการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็คทรอนิกส์  ส่วนนาย เหงวียนดึ๊กจุง ประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยได้เผยว่า“กรุงฮานอยได้ให้บริการสาธารณะผ่านทางอินเตอร์เน็ตในอำเภอ 30 แห่งและตำบล 584 แห่ง ซึ่งมีการใช้งานในระดับสูง เช่น ด้านตุลาการอยู่ที่ร้อยละ 90 การจดทะเบียนประกอบธุรกิจอยู่ที่ร้อยละ 70และการทำระเบียบศุลกากรคิดเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์”

การสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็คทรอนิกส์เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่กิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐผ่านทางอินเตอร์เน็ต อีกทั้งผลักดันการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนและสถานประกอบการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งความก้าวหน้าในการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็คทรอนิกส์ในเวียดนามในเวลาที่ผ่านมาได้มีส่วนร่วมสร้างระบบราชการที่โปร่งใสและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด