ลงมติไว้วางใจ-การปฏิบัติสิทธิการตรวจสอบในระดับสูงสุดของรัฐสภา

(VOVworld)- วันนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่รัฐสภาเวียดนามได้ทำการลงมติไว้วางใจบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งระดับสูงทั้งในระดับรัฐและรัฐบาลรวม47ท่าน รวมทั้งประธานและรองประธานประเทศ ประธานและรองประธานรัฐสภาและนายกฯกับบรรดารองนายกฯ ซึ่งนับเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่สำคัญ เป็นก้าวพัฒนาใหม่ในกิจกรรมการตรวจสอบของรัฐสภาพร้อมทั้งเชิดชูความรับผิดชอบของผู้แทนรัฐสภาในการเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเพรียบพร้อมเพื่อการพัฒนาประเทศ

(VOVworld)- วันนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่รัฐสภาเวียดนามได้ทำการลงมติไว้วางใจบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งระดับสูงทั้งในระดับรัฐและรัฐบาลรวม47ท่าน รวมทั้งประธานและรองประธานประเทศ ประธานและรองประธานรัฐสภาและนายกฯกับบรรดารองนายกฯ ซึ่งนับเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่สำคัญ เป็นก้าวพัฒนาใหม่ในกิจกรรมการตรวจสอบของรัฐสภาพร้อมทั้งเชิดชูความรับผิดชอบของผู้แทนรัฐสภาในการเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเพรียบพร้อมเพื่อการพัฒนาประเทศ
ลงมติไว้วางใจ-การปฏิบัติสิทธิการตรวจสอบในระดับสูงสุดของรัฐสภา - ảnh 1

วัตถุประสงค์ของการลงมติก็คือเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการตรวจสอบของรัฐสภาต่อผู้ที่ดำรงตำแหน่งสำคัญระดับสูงที่รัฐสภาเลือกหรืออนุมัติ ช่วยให้ทุกคนตระหนักถึงความไว้วางใจที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อพยายามฝึกฝนหล่อหลอมตนเอง ยกระดับหน้าที่ความรับผิดชอบและประสิทธิภาพการทำงานของตนให้สูงขึ้น นาย ดิงซวนถาว ผู้แทนรัฐสภากรุงฮานอยแสดงความเห็นว่า ในรัฐธรรมนูญปี1992และในกฎหมายการตรวจสอบปี2003ได้กำหนดว่า รัฐสภามีสิทธิ์ลงมติไว้วางใจต่อตำแหน่งต่างๆที่รัฐสภาเลือกหรืออนุมัติแต่ยังไม่ได้มีการนำข้อกำหนดดังกล่าวมาบังคับใช้ ครั้งนี้บนพื้นฐานมติการประชุมครั้งที่4คณะกรรมการกลางพรรคเกี่ยวกับการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรคจึงมีการลงคะแนนไว้วางใจ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่มีความหมายและเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบของรัฐสภาที่เรียกร้องให้ผู้แทนทุกคนต้องแสดงบทบาทความรับผิดชอบต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการประเมินอย่างมีภาวะวิสัยต่อผลงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาลเพื่อช่วยเป็นกระจกเงาเพื่อให้ผู้ที่มีจุดแข็งจงพยายามต่อไปแต่หากมีข้อบกพร่องก็ให้พยายามแก้ไขซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบทางการเมืองของบรรดาผู้แทนรัฐสภาครั้งนี้หนักหน่วงมาก

การลงมติไว้วางใจได้รับการปฏิบัติเป็นครั้งแรกดังนั้นรัฐสภาจึงได้เตรียมงานทุกอย่างอย่างจริงจังและรอบคอบตามขั้นตอนของกฎหมาย นายเหงวียนแหงฟุก หัวหน้าสำนักรัฐสภาเผยว่าเพราะเป็นครั้งแรกที่เราทำดังนั้นการลงคะแนนอย่างมีภาวะวิสัยและจริงจังคือประเด็นที่ได้รับความสนใจมากที่สุด รัฐสภาได้เสนอให้ผู้ที่อยู่ในรายชื่อการลงมติไว้วางใจครั้งนี้ต้องเตรียมรายงานเกี่ยวกับ คุณธรรม ผลงานและกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาที่ผ่านมาเพื่อส่งถึงผู้แทนรัฐสภาก่อนการลงมติ20วันตามมติ35ของรัฐสภาเกี่ยวกับการลงมติไว้วางใจต่อผู้ที่ดำรงตำแหน่งสำคัญในระดับสูงที่รัฐสภาและสภาประชาชนเลือกหรืออนุมัติ ซึ่งนอกจากนี้ บรรดาผู้แทนรัฐสภาจะอาศัยผลการตรวจสอบของสภาชนเผ่าและคณะกรรมาธิการต่างๆของรัฐสภาตามด้านที่อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของบุคคลที่อยู่ในรายชื่อการลงมติไว้วางใจครั้งนี้บวกกับผลงานที่สะท้อนให้เห็นในภาคปฏิบัติและความคิดเห็นของประชาชน

ควบคู่กับการเตรียมพร้อมของสำนักงานที่รับผิดชอบ ผู้แทนรัฐสภาแต่ละท่านก็ต้องทำการศึกษาวิจัยในเชิงรุกเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำคัญในฐานะตัวแทนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ นายเยืองหว่างเฮือง ผู้แทนรัฐสภาจ.ฟู๊เถาะเผยว่าผู้แทนรัฐสภาได้รับข้อมูลที่หลากหลายจากหลายฝ่ายทั้งของสำนักงานต่างๆในรัฐสภา สำนักงานของรัฐบาล ของบุคคลที่อยู่ในเป้าหมายการลงคะแนนและข้อมูลที่สามารถรวบรวมเองจากแหล่งต่างๆ ซึ่งตัวผมเองก็จะพยายามปฏิบัติหน้าที่ในการวิเคราะห์กลั่นกรองเพื่อมีการประเมินที่ถูกต้องและมีภาวะวิสัยที่สุด

การลงมติไว้วางใจไม่เพียงแต่เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการตรวสอบของรัฐสภาต่อบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งระดับสูงทั้งในระดับรัฐและรัฐบาลเท่านั้นหากเป็นการตอบสนองความปรารถนาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งประเทศอีกด้วย นางเจิ่นห่งทั้มผู้แทนรัฐสภานครเกิ่นเทอเผยว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ความสนใจและคาดหวังต่อการลงมติไว้วางใจครั้งนี้ของรัฐสภาเป็นอย่างมาก ซึ่งดิฉันเห็นว่านี่มิใช่แรงกดดันหากเป็นโอกาสเพื่อให้บุคคลที่อยู่ในเป้าหมายการลงมติครั้งนี้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในผลงานที่บรรลุเวลาที่ผ่านมาต่อประชาชนเพื่อพยายามปรับปรุงต่อไป

การที่รัฐสภาเวียดนามได้ทำการลงมติไว้วางใจเป็นครั้งแรกในกว่า60ปีแห่งการก่อตั้งต่อบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งระดับสูงทั้งในในกลไกการบริหารได้เปิดหน้าใหม่แห่งกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐในการสร้างสรรค์แถวกระบวนเจ้าหน้าที่บริหารที่มีคุณสมบัติเพรียบพร้อมและได้รับนับถือจากประชาชน./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด