ส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตแหล่งบุคลากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(VOVworld) - ในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม ณ นครเว้ ภาคกลางเวียดนาม จะมีการจัดการประชุมความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป หรือ อาเซมเกี่ยวกับการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตแหล่งบุคลากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามความคิดริเริ่มของเวียดนามภายใต้การสนับสนุนของ 5 ประเทศสมาชิกได้แก่ฟินแลนด์ อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งการผลิตแหล่งบุคลากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือเนื้อหาส่วนหนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆในยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเวียดนาม

(VOVworld) - ในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม ณ นครเว้ ภาคกลางเวียดนาม จะมีการจัดการประชุมความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป หรือ อาเซมเกี่ยวกับการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตแหล่งบุคลากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามความคิดริเริ่มของเวียดนามภายใต้การสนับสนุนของ 5 ประเทศสมาชิกได้แก่ฟินแลนด์ อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งการผลิตแหล่งบุคลากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือเนื้อหาส่วนหนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆในยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเวียดนาม โดยการจัดการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการผสมผสานและการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศเอเชียกับยุโรป

ส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตแหล่งบุคลากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน - ảnh 1
ส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตแหล่งบุคลากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นี่คือการประชุมที่มีความสำคัญที่สุดในกรอบการประชุมอาเซมปี 2017 ที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพเพื่อปฏิบัติความคิดริเริ่มของนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมผู้นำอาเซมครั้งที่ 11 และเป็นความคิดริเริ่มแรกเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาแหล่งบุคลากรในทศวรรษที่ 3 ของกรอบความร่วมมืออาเซม
การประชุมดังกล่าวมีขึ้นในสภาวการณ์ที่ประเทศต่างๆกำลังส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อผลิตแหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพสูงสำหรับตอบสนองความต้องการใหม่ในกระบวนการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งมีส่วนร่วมกระชับความร่วมมือระหว่างเอเชียกับยุโรปในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการศึกษา แรงงานและงานทำ อีกทั้งเสนอวิสัยทัศน์การศึกษาและการพัฒนาแหล่งบุคลากรของอาเซม แผนการพัฒนาทักษะใหม่ของอาเซมเพื่อมุ่งสู่การพัฒนารอบด้านอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติระเบียบวาระการประชุมปี 2030 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บทบาทของการศึกษาและแหล่งบุคลากรในยุคดิจิตอลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เวียดนามกำลังผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างกว้างลึกและได้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ โดยในด้านการศึกษาและฝึกอบรม เวียดนามได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและทักษะการบริหารที่ทันสมัยในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรมแหล่งบุคลากรที่มีทักษะวิชาชีพและการบริหาร แต่อย่างไรก็ตาม การผสมผสานก็สร้างแรงกดดันให้หน่วยงานการศึกษาเวียดนามต้องยกระดับคุณภาพการฝึกอบรมเพื่อผลิตแหล่งบุคลากรที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ในสภาวการณ์ที่ต้องวางแผนการฝึกอบรมให้ได้มาตรฐานระดับภูมิภาคและโลก ต้องทำให้แรงงานเวียดนามไม่เพียงแต่สามารถแข่งขันได้ในประเทศต่างๆเท่านั้น หากยังต้องสามารถแข่งขันในตลาดภายในประเทศได้อีกด้วย นายเจิ่นวันญูง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาและฝึกอบรมและเลขาธิการสภาตำแหน่งทางวิชาการได้เผยว่า“ในการผสมผสานในปัจจุบัน พลเมืองโลกต้องมีทักษะในด้านต่างๆ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้ประเทศเวียดนามมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรในระดับปานกลาง แต่ก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเข้มแข็ง โดยได้มีบริษัทต่างๆทำการวิจัยและขายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ให้แก่หุ้นส่วนต่างชาติ ส่วนสำหรับการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษนั้นถือเป็นปัญหายุทธศาสตร์ที่เร่งด่วน”
ในหลายปีมานี้ จากการตระหนักดีถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว รัฐบาลเวียดนามได้มีนโยบายต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพแหล่งบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก นายเลดงเฟือง หัวหน้าศูนย์วิจัยการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและการสอนอาชีพสังกัดสถาบันวิทยาศาสตร์และการศึกษาเวียดนามได้ยืนยันว่า“รัฐบาลได้ประกาศแผนพัฒนาแหล่งบุคลากรระดับชาติและท้องถิ่นเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการด้านบุคลากรในระยะใหม่ นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาและฝึกอบรมได้เสนอให้รัฐบาลจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเพื่อมุ่งสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษามากขึ้น ส่วนรัฐสภาได้อนุมัติกฎหมายการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่เน้นการลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล”
กระชับความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาแหล่งบุคลากร
การศึกษาประสบการณ์ส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาแหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพสูง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและการฝึกสอนอาชีพของประเทศที่พัฒนาในเอเชียและยุโรป โดยเฉพาะในกรอบความร่วมมือเอเชีย-ยุโรปคือประเด็นที่เวียดนามให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆเพื่อยกระดับคุณภาพแหล่งบุคลากร ดังนั้น จากการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมืออาเซมเกี่ยวกับการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และการผลิตแหล่งบุคลากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เวียดนามอยากส่งสาส์นเกี่ยวกับแนวทางการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกในเชิงรุก อีกทั้งเสนอมาตรการผลักดันความร่วมมือด้านการศึกษาและพัฒนาแหล่งบุคลากรในกรอบอาเซมและแสวงหาการสนับสนุนและการประสานงานกับประเทศสมาชิกในการส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาแหล่งบุคลากร.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด