ส่งเสริมพลังขับเคลื่อนเพื่อธำรงอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

(VOVWORLD) -การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมของเวียดนามในเดือนกันยายนและ9เดือนที่ผ่านมามีสัญญาณที่น่ายินดี ซึ่งผลงานนี้ส่วนหนึ่งมาจากการที่รัฐบาล กระทรวงและท้องถิ่นต่างๆเน้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการปรับปรุงกลไกและการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่งเสริมพลังขับเคลื่อนเพื่อธำรงอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ - ảnh 1นาย มายเตี๊ยนหยุง รัฐมนตรีและหัวหน้าสำนักงานรัฐบาล 

เวียดนามกำลังปฏิบัติ “2เป้าหมาย”ได้แก่การรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค การควบคุมภาวะเงินเฟ้อและผลักดันการขยายตัวจีดีพีเพื่อสร้างพื้นฐานให้แก่การปฏิบัติหน้าที่รักษาสวัสดิการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งคาดว่า จะประสบความสำเร็จ

ในสภาวการณ์ดังกล่าว การปรับปรุงกลไก การพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนและการลงทุนเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้บรรลุก้าวพัฒนาต่างๆ

ผลักดันการปรับปรุงกลไก

  การปรับปรุงกลไกถือเป็นปัจจัยหลักและสำคัญที่สุดเพื่อธำรงอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การปรับปรุงกลไกในเวียดนามที่ประกอบด้วยการปรับปรุงระเบียบราชการได้บรรลุผลงานเบื้องต้น มีส่วนร่วมปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนและการประกอบธุรกิจ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สร้างสรรค์ระเบียบราชการในเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา บริสุทธิ์ ปฏิบัติและรับใช้ประชาชนและผู้ประกอบการ นาย มายเตี๊ยนหยุง รัฐมนตรีและหัวหน้าสำนักงานรัฐบาลได้เผยว่า “การเป็นฝ่ายรุกในการสร้างสรรค์กลไกถือเป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆ การประชุมสามัญต่างๆได้สงวนเวลาส่วนใหญ่เพื่อหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายและร่างมติ เป็นฝ่ายรุกในการประสานงานกับสำนักงานของสภาแห่งชาติในการรวบรวมความคิดเห็นเพื่อจัดทำกลไกอย่างพร้อมเพรียง โปร่งใสและค้ำประกันการปฏิบัติอย่างจริงจัง  จัดทำและเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับที่ดิน ที่อยู่อาศัยและบรรยากาศการลงทุน ประกอบธุรกิจ”

ความพยายามในการปรับปรุงระเบียบราชการจะได้รับการธำรงและการผลักดันเพื่อสร้างบรรยากาศการประกอบธุรกิจที่สะดวก โดยไม่ได้เพียงแค่ตั้งเป้าหมายอยู่อันดับ1ในกลุ่มประเทศอาเซียนเท่านั้นหากยังต้องการบรรลุมาตรฐานต่างๆของกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECDอีกด้วย

ส่งเสริมพลังขับเคลื่อนเพื่อธำรงอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ - ảnh 2นาย หวูเตี๊ยนหลก ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม 

ให้ความสำคัญต่อเศรษฐกิจภาคเอกชน

  รัฐบาลเวียดนามกำหนดว่า ผู้ประกอบการภาคเอกชนเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนาม ดังนั้น ในเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือเศรษฐกิจภาคเอกชนในการพัฒนาอย่างเต็มที่ โดยวางนโยบายที่เป็นรูปธรรมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจภาคเอกชน เช่น การลดภาษีให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ประกาศข้อกำหนดด้านเศรษฐกิจตามมาตรฐานสากล ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนและขยายตลาด เป็นต้น ซึ่งความพยายามดังกล่าวของรัฐบาลได้เกิดประสิทธิภาพ ในฟอรั่มเศรษฐกิจโลก ตลาดเวียดนามได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากขึ้น โดยอยู่อันดับ68ในจำนวน190ประเทศ  ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดจนถึงปัจจุบัน  นาย หวูเตี๊ยนหลก ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามได้เผยว่า “การกีดกันการประกอบธุรกิจและบรรยากาศการแข่งขันที่ไม่เสมอภาคเป็นสิ่งที่ขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชน ดังนั้น การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะช่วยสร้างบรรยากาศการประกอบธุรกิจที่โปร่งใสและมีความเสมอภาค ซึ่งส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชน นอกจากนี้ นโยบายช่วยเหลือของรัฐผ่านการลดค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ การทำระเบียบราชการก็ส่งผลต่อผู้ประกอบการภาคเอกชนเช่นกัน”

เป็นฝ่ายรุกในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์จากการปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0

  เวียดนามมีความประสงค์ที่จะกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรม การเน้นพัฒนาหน่วยงานอุตสาหกรรมในด้านอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศในเวลาที่ผ่านมาจึงเป็นสิ่งที่มีความเหมาะสม โครงการแห่งชาติและกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ระดมแหล่งพลังต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเวียดนามในการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่  รัฐยังให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาเทคโนโลยี เพิ่มผลผลิตและเตรียมความพร้อมให้แก่การผสมผสานเข้ากับกระแสโลก นาย จูหงอกแอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเวียดนามได้เผยว่า “นี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงการชี้นำที่ถูกต้องของรัฐบาล พวกเราจะเน้นวางมาตรการเพื่อปรับปรุงบรรยากาศการประกอบธุรกิจ ตลาดเงินทุน การลงทุนและการใช้สติปัญญาและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ”

ในช่วง9เดือนที่ผ่านมาและครึ่งวาระของการปฏิบัตมติของสมัชชาใหญ่พรรคทั่วประเทศสมัยที่12  ผลงานจากการส่งเสริมพลังขับเคลื่อนของเศรษฐกิจ รวมทั้ง การปรับปรุงกลไก การพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนและการผลักดันการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายอย่างถูกทิศทาง  ซึ่งมีส่วนร่วมต่อการธำรงและผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด