ส่งเสริมสัมพันธไมตรีที่ยาวนานระหว่างเวียดนามกับศรีลังกา

(VOVworld) วันที่ 17 เมษายน ท่าน รานิล วิกรมสิงเห นายกรัฐมนตรีศรีลังกาและภริยาได้เริ่มการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการเป็นเวลา 3 วันตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก เพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีที่ยาวนานระหว่างเวียดนามกับศรีลังกาต่อไป และสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่ความสัมพันธ์ทวิภาคีให้พัฒนาในหลายด้าน

(VOVworld) วันที่ 17 เมษายน ท่าน รานิล วิกรมสิงเห นายกรัฐมนตรีศรีลังกาและภริยาได้เริ่มการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการเป็นเวลา 3 วันตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก เพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีที่ยาวนานระหว่างเวียดนามกับศรีลังกาต่อไป และสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่ความสัมพันธ์ทวิภาคีให้พัฒนาในหลายด้าน

ส่งเสริมสัมพันธไมตรีที่ยาวนานระหว่างเวียดนามกับศรีลังกา - ảnh 1
พิธีต้อนรับนายกรัฐมนตรีศรีลังกา

ประเทศศรีลังกาตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดียและพัฒนาอย่างเข้มแข็งในหลายปีที่ผ่านมา ศรีลังกากำลังผลักดันการทูตด้านเศรษฐกิจ พยายามกลายเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในด้านการเดินเรือทะเล การบิน การค้าและความคิดสร้างสรรค์และเป็นสะพานเชื่อมที่สำคัญระหว่างตะวันออกกับตะวันตก
สัมพันธไมตรีที่ยาวนานเวียดนาม-ศรีลังกาพัฒนาอย่างสะดวก
เวียดนามและศรีลังกาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี 1970 บรรดาผู้นำของศรีลังกา โดยเฉพาะผู้นำที่เคยสนับสนุนเวียดนามในสงครามต่อต้านสหรัฐเมื่อก่อนได้ธำรงความสัมพันธ์ที่ดีงามและให้ความเคารพเวียดนามและประธานโฮจิมินห์ ศรีลังกามีองค์กรมิตรภาพกับเวียดนาม 3 แห่งประกอบด้วย สมาคมสามัคคีเวียดนาม สมาคมส.ส มิตรภาพเวียดนาม และกองทุนมิตรภาพเวียดนาม-ศรีลังกาโดยพรรค JVP เป็นผู้จัดตั้ง สำหรับฝ่ายเวียดนามได้จัดตั้งกลุ่มส.ส มิตรภาพศรีลังกาเมื่อต้นปี 2012 และสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ศรีลังกาได้รับการจัดตั้งเมื่อปี 2014
ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงเป็นประจำทุกปี รวมทั้งการเยือนของประธานรัฐสภาศรีลังกาเมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2013 และเมื่อเดือนมีนาคมปี 2015 ส่วนนายกรัฐมนตรีศรีลังกาได้เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาในเวียดนามเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2014 ทั้งสองประเทศได้สถาปนากลไกความร่วมมือทวิภาคี 2 กลไก ประกอบด้วยกลไกคณะกรรมการผสมเกี่ยวกับเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อปี 2003 และกลไกทาบทามทางการเมืองเมื่อปี 2011 คาดว่า ทั้งสองฝ่ายจะจัดการประชุมคณะกรรมการผสมครั้งที่ 4 ในปลายปีนี้
ในด้านการค้า มูลค่าการค้าต่างตอบแทนยังไม่ทัดเทียมกับศักยภาพที่มีอยู่ โดยเมื่อปี 2016 มูลค่าการค้าต่างตอบแทนบรรลุประมาณ 320 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบัน ศรีลังกาอยู่อันดับ 48 จากจำนวนทั้งหมด 110 ประเทศและดินแดนที่ลงทุนในเวียดนาม จนถึงขณะนี้ ศรีลังกามี 15 โครงการลงทุนที่กำลังปฏิบัติในเวียดนาม รวมยอดเงินลงทุนจดทะเบียนบรรลุเกือบ 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เช่นโครงการของบริษัทหุ้นส่วน Linea Aqua เวียดนามจำกัด ตั้งแต่ปี 2011 กรมการลงทุนต่างประเทศของเวียดนามหรือ FIA และกรมการลงทุนศรีลังกาหรือ BOI ได้ลงนามบันทึกช่วยจำเพื่อความร่วมมือ เพื่อกำหนดด้านการลงทุนของศรีลังกาที่จะผลักดันในเวียดนาม ประกอบด้วย สิ่งทอเสื้อผ้าสำเร็จรูป ยางพารา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การแปรรูปสินค้าการเกษตรและอาหารและเครื่องอัญมณี ส่วนด้านการลงทุนของเวียดนามที่จะผลักดันในศรีลังกา ประกอบด้วย โทรคมนาคม การผลิตเครื่องมือการเกษตร การเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำ การขุดเจาะและสำรวจน้ำมัน ผลิตภัณฑ์พลาสติกและวัสดุก่อสร้าง นอกจากนี้ความร่วมมือด้านการเกษตรและสัตว์น้ำถือเป็นจุดเด่นของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ โดยเมื่อปี 2014 ได้เสร็จสิ้นการปฏิบัติโครงการ “ให้การช่วยเหลือด้านเทคนิคและพัฒนาสัตว์น้ำศรีลังกา” ที่เวียดนามเป็นผู้สนับสนุน ซึ่งบรรลุผลงานที่น่ายินดีในการช่วยเหลือด้านเทคนิกและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของศรีลังกาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปลิงทะเล สาหร่ายทะเล กุ้งก้ามกรามและการวางแผนพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่ศรีลังกา
ในด้านความร่วมมือพหุภาคี เวียดนามและศรีลังกาสนับสนุนกันในฟอรั่มทั้งในระดับภูมิภาคและโลก ศรีลังกาได้รับรองเศรษฐกิจเชิงตลาดของเวียดนามอย่างสมบูรณ์ สนับสนุนเวียดนามในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติวาระปี 2014-2016 สภาเศรษฐกิจและสังคมของสหประชาชาติหรือ ECOSOC วาระปี 2016-2018 พร้อมทั้งยืนยันว่า จะสนับสนุนเวียดนามสมัครเข้าเป็นสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2020-2021
ส่งเสริมสัมพันธไมตรีที่ยาวนานระหว่างเวียดนามกับศรีลังกา - ảnh 2
นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศ

สร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่ระยะความร่วมมือใหม่
บนพื้นฐานสัมพันธไมตรีเวียดนาม-ศรีลังกาที่ยาวนานซึ่งกำลังพัฒนาอย่างดีงาม การเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีศรีลังกา รานิล วิกรมสิงเห มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านที่ศรีลังกาให้ความสนใจต่อไป การเจรจากับนายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุกและการเข้าพบบรรดาผู้นำเวียดนามในกรอบการเยือนของนายกรัฐมนตรีศรีลังกาจะมีเนื้อหาความร่วมมือใหม่ๆ ที่จะช่วยสร้างพลังขับเคลื่อนเพื่อนำความสัมพันธ์เวียดนาม-ศรีลังกาเข้าสู่ระยะความร่วมมือที่จริงใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในเวลาที่จะถึง.


คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด