สัญญาณที่น่ายินดีในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่น

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 25 มิถุนายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการประชุมทั่วประเทศเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่นในสภาวการณ์ที่การดำเนินงานในด้านนี้ของเวียดนามมีขึ้นอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพในเวลาที่ผ่านมา
สัญญาณที่น่ายินดีในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่น - ảnh 1

สัญญาณที่น่ายินดีในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่น (Photo baoangiang)

 

เวียดนามปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นมานานแล้วแต่หลังการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 ภารกิจนี้ได้ถูกผลักดันอย่างเคร่งครัดและเด็ดขาดผ่านการปฏิบัติตามแนวทางระดมการมีส่วนร่วมจากประชนชน ระบบการเมืองและสังคม

ในปี 2016 ปี 2017และ 6 เดือนแรกของปี 2018 ได้มีการชี้นำดำเนินคดี 52 คดีและ 33 เรื่องร้องเรียน ซึ่งในนั้นมีคดีใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องถึงการคอร์รัปชั่นที่ถูกลงโทษอย่างเด็ดขาด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจทางการเมืองของพรรคและรัฐเวียดนามในการดำเนินคดีทุจริตคอร์รัปชั่นโดยไม่มีข้อยกเว้น

ผลที่น่ายินดีต่างๆ

หลังการประชุมทั่วประเทศเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่นเมื่อปี 2014 โดยเฉพาะตั้งแต่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 จนถึงปัจจุบัน งานด้านการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่นได้รับการชี้นำอย่างใกล้ชิดและมีก้าวเดินที่เข้มแข็ง

การที่ข้อกำหนดทางวินัยของพรรคและกฎหมายของรัฐหลายข้อได้รับการประกาศใช้ก็เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์พรรค ระบบการเมือง การป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมโยงระหว่างภารกิจนี้กับงานด้านบุคลากร ทำการลงโทษผู้กระทำผิดตามกฎระเบียบของพรรคและรัฐ รวมทั้งดำเนินคดีทางอาญาและลงโทษเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคและองค์กรพรรคที่กระทำผิด ถึงแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือเกษียณอายุราชการแล้วก็ไม่มีการยกเว้น

สำหรับการคอร์รัปชั่นด้านเศรษฐกิจที่รุนแรงและซับซ้อนเป็นพิเศษหลายกรณีได้รับการเปิดเผย สืบสวน ถูกดำเนินคดีและลงโทษอย่างเด็ดขาดตามกฎหมาย โดยไม่มีข้อยกเว้นใด ซึ่งช่วยให้ภารกิจนี้ประสบผลอย่างรอบด้าน น่ายินดีและชัดเจน ขยายผลในสังคม ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากประชาชนและรับคำชื่นชมจากองค์กรนานาชาติ นายเหงียนซวนห่ง ชาวบ้านอำเภอถวีเงวียน เมืองท่าไฮฟองให้ข้อสังเกตว่า            “การป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่นในเวลาที่ผ่านมาได้เป็นไปอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ผมเองก็มีความเชื่อมั่นต่อการนำของพรรค โดยเฉพาะเลขาธิการใหญ่พรรคเหงียนฟู้จ่องที่ได้ลงโทษเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่คอร์รัปชั่น เช่น คุณดิงลาทังและจิ่งซวนแทง”

สัญญาณที่น่ายินดีในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่น - ảnh 2ศ. หว่างชี้บ๋าว อดีตสมาชิกสภาทฤษฎีส่วนกลาง 

ผลการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่นในเวลาที่ผ่านมาได้ส่งผลดี ถือเป็นการตักเตือนป้องปรามและเป็นการยับยั้งการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งมีส่วนร่วมช่วยให้พรรค รัฐและระบบการเมืองมีความบริสุทธิ์มากขึ้น ศ. หว่างชี้บ๋าว อดีตสมาชิกสภาทฤษฎีส่วนกลางย้ำว่า            “ ในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ ประธานโฮจิมินห์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการต่อต้านการทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม ปัญหาต่างๆที่ถือเป็นศัตรูภายในและลัทธิปัจเจกนิยม จากการมีพรรคปฏิวัติเพียงพรรคเดียวที่กุมอำนาจ ภัยคุกคามที่อันตรายที่สุดคือการอยู่ห่างไกลกับประชาชน ไม่เกาะติดสถานการณ์และมีนโยบายที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน พรรคต้องมีความบริสุทธิ์ ถึงจะเข้มแข็ง นั่นคือปัจจัยแห่งคุณธรรมการปฏิวัติ”

ปฏิบัติภารกิจการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่น

อาจกล่าวได้ว่า ในเวลาที่ผ่านมา การป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชั่นได้ส่งผลดีต่อการพัฒนาของสังคมและในเวลาข้างหน้า เพื่อให้ภารกิจนี้ประสบประสิทธิภาพและขยายผลมากขึ้น จำเป็นต้องปฏิบัติกลไกการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเข้มงวดมากขึ้น โดยเฉพาะให้ความสำคัญต่อการป้องกันและการยับยั้งและการประชุมในวันนี้คือโอกาสให้หน่วยงานทุกกระดับหารือเกี่ยวกับข้อบกพร่อง ข้อจำกัดในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่นภายหลังครึ่งวาระของการปฏิบัติมติที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 เพื่อกำหนดแนวทาง หน้าที่และมาตรการที่สำคัญๆตั้งแต่บัดนี้จนถึงปลายวาระและในวาระต่อไป

ผลของงานด้านการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่นในเวลาที่ผ่านมาถือเป็นการยืนยันถึงความตั้งใจของพรรคและรัฐเวียดนามในด้านนี้ ซึ่งช่วยสร้างพลังที่เข้มแข็งอย่างแท้จริงให้แก่ทั้งระบบและแถวขบวนเจ้าหน้าที่ เสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนและสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่การปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ โดยเฉพาะภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศให้ประสบความสำเร็จ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด