สภาแห่งชาติมีความมั่นใจเกี่ยวกับเป้าหมายการขยายตัวด้านเศรษฐกิจปี 2018

(VOVWORLD) - เวียดนามได้ตั้งเป้าหมายว่า อัตราการขยายตัวจีดีพีในปี 2018 จะอยู่ที่ร้อยละ 6.7 ในการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 5 สมัยที่ 14 ที่กำลังมีขึ้น ณ กรุงฮานอย บรรดาผู้แทนได้เผยว่า เศรษฐกิจเวียดนามกำลังมีสัญญาณที่สดใส มีการปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนที่เอื้อให้แก่สถานประกอบการ ถึงแม้จะมีความท้าทายไม่น้อยในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและอัตราหนี้สาธารณะยังอยู่ในระดับสูง แต่เป้าหมายดังกล่าวเป็นเป้าหมายที่สามารถปฏิบัติได้

สภาแห่งชาติมีความมั่นใจเกี่ยวกับเป้าหมายการขยายตัวด้านเศรษฐกิจปี 2018 - ảnh 1นาย เจืองหว่าบิ่ง รองนายกรัฐมนตรีได้อ่านรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ – สังคมในปี 2017 (http://kinhtedothi.vn)

รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ – สังคมในปี 2017ที่นาย เจืองหว่าบิ่ง รองนายกรัฐมนตรีเสนอในการประชุมสภาแห่งชาติระบุว่า ในปี 2017 เป้าหมายทางเศรษฐกิจ – สังคมของประเทศ 7เป้าหมายจาก13เป้าหมายได้บรรลุผลงานที่น่ายินดี โดยที่น่าสนใจที่สุดคือ อัตราการขยายตัวจีดีพีบรรลุร้อยละ 6.81 มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 21 และได้เปรียบดุลการค้า 2.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มั่นคงให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจเวียดนามในปี 2018

รักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคต่อไป

นับตั้งแต่ปี 2018 มาจนถึงปัจจุบัน เศรษฐกิจมหภาคยังคงมีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง ภาวะเงินเฟ้อได้รับการควบคุม  นโยบายการเงินได้รับการบริหารอย่างเป็นฝ่ายรุกและคล่องตัว ซึ่งสามารถช่วยเหลือองค์การสินเชื่อที่กำลังประสบความยากลำบากได้อย่างทันการณ์ ค้ำประกันสภาพคล่องและรักษาความปลอดภัยของทั้งระบบ นาย เจิ่นหว่างเงิน สมาชิกคณะผู้แทนสภาแห่งชาตินครโฮจิมินห์ได้เผยว่า ในเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลได้พยายามปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจตามแนวทางกระตุ้นการบริการ อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมแปรรูปและการเกษตรให้พัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนได้สร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาประเทศ“จากความพยายามของระบบการเมืองและความมุ่งมั่นของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ พวกเราได้ประสบผลสำเร็จด้านเศรษฐกิจในปี 2017 และในต้นปี 2018 ที่น่าประทับใจ โดยเศรษฐกิจมหภาคมีเสถียรภาพ อัตราเงินเฟ้อได้รับการควบคุม ซึ่งช่วยให้เงินด่งแข็งค่าขึ้นและลดการขาดดุลงบประมาณในปี 2017 ได้ 4 ล้านล้านด่ง”

บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติได้เผยว่า ใน 6 เดือนที่เหลือของปี 2018 ถึงแม้จะประสบความลำบากจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาและการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ แต่เวียดนามก็สามารถปฏิบัติเป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจที่วางไว้ได้

ปรับปรุงกลไกเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการ

ปัจจุบัน เวียดนามกำลังผลักดันการปรับปรุงกลไกต่างๆท่ามกลางการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างกว้างลึกและการขยายตลาดภายในประเทศมากขึ้น นาย จิ่งหงอกเฟือง สมาชิกคณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดไตนิงได้เผยว่า“ต้องมีนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจเพื่อผลักดันและสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาภูมิภาคต่างๆ แต่ไม่ควรเน้นลงทุนใน 1 จังหวัดเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจเพราะจะสร้างแรงกดดันต่อจังหวัดนั้นๆ โดยต้องวางแผนพัฒนาภูมิภาคต่างๆอย่างพร้อมเพรียง มีการกำหนดท้องถิ่นที่มีบทบาทนำหน้าและกองทุนการเงินเพื่อสนับสนุนโครงการลงทุนในภูมิภาค”

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้แก่การพัฒนาในปีต่อๆไป บรรดาผู้แทนได้เผยว่า รัฐบาลควรให้ความสนใจพัฒนาสถานประกอบการและนักธุรกิจมากขึ้น ซึ่งถือเป็นกองกำลังแกนหลักและเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยต้องวางมาตรการแก้ไขอุปสรรคให้แก่สถานประกอบการ อีกทั้งทำการปฏิรูประเบียบราชการและกลไกต่างๆเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ นาง เหงวียนถิแทง หัวหน้าคณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดนิงบิ่งได้เผยว่า“หวังว่า ในเวลาข้างหน้า สภาแห่งชาติและรัฐบาลจะให้ความสนใจต่อการผลักดันอัตราและคุณภาพของการขยายตัว รวมถึงผลผลิตของแรงงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เวียดนามกำลังเปิดเสรีเศรษฐกิจมากขึ้นหลังจากเข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรีกับฝ่ายต่างๆ ดังนั้น จึงต้องสร้างความสมดุลระหว่างการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศกับการพัฒนาสถานประกอบการภายในประเทศเพื่อช่วยให้สถานประกอบการเวียดนามสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและเทคโนโลยีของนักลงทุนต่างชาติ”

ผลการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในปี 2017 และในช่วงต้นปี 2018 ได้สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในปีนี้และการสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาในปีต่อๆไป ตั้งแต่บัดนี้จนถึงปลายปี รัฐบาลจะปฏิบัติมติต่างๆของพรรค สภาแห่งชาติและรัฐบาลเกี่ยวกับก้าวกระโดดเชิงยุทธศาสตร์ การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัวอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ เตรียมพร้อมเงื่อนไขที่จำเป็น ใช้ประโยชน์จากโอกาสของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0และพยายามบรรลุอัตราการขยายตัวจีดีพีให้อยู่ที่ร้อยละ 6.7 ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด