สรุป 10 ปีการปฏิบัติมติของการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 4 สมัยที่ 10 เกี่ยวกับ “ยุทธศาสตร์ทางทะเลเวียดนาม”

(VOVWORLD) - หลังการปฏิบัติมาเป็นเวลา 10 ปี มติของการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 4 สมัยที่ 10 เกี่ยวกับ “ยุทธศาสตร์ทางทะเลเวียดนาม” ถึงปี 2020 ได้ประสบผลงานที่น่ายินดีต่างๆแต่ถ้าหากเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ได้วางไว้ถึงปี 2020 ก็ถือว่ายังประสบความสำเร็จไม่มากนัก ดังนั้นในการประชุมครั้งที่ 8 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 ที่จัดขึ้น ณ กรุงฮานอยในเช้าวันนี้ได้สงวนเวลาส่วนใหญ่หารือเกี่ยวกับการวางแผนปฏิบัติมติดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพื่อปฏิบัติภารกิจนี้ ในเวลาที่ผ่านมา สภาแห่งชาติเวียดนามได้ประกาศเอกสารทางนิตินัยหลายฉบับ ส่วนรัฐบาลก็พยายามปฏิบัติเนื้อหาต่างๆของมติเพื่อเปลี่ยนโฉมหน้าของเศรษฐกิจทางทะเลของเวียดนามในขั้นพื้นฐาน

ผลงานยังไม่ทัดเทียมกับศักยภาพ

ที่ผ่านมาได้มีการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจริมฝั่งทะเล มีการพัฒนาตัวเมืองริมฝั่งและโครงสร้างคมนาคมพื้นฐาน รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆ เช่น การเดินเรือ การจับปลาในเขตน้ำลึก ส่วนการขุดเจาะปิโตรเลี่ยมได้มีส่วนร่วมต่อเศรษฐกิจเวียดนามในระดับสูง สามารถปกป้องอธิปไตยเหนือทะเลและหมู่เกาะ มีการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ๆที่สามารถตอบสนองความต้องการในการรักษาความมั่นคงของประเทศในสภาวการณ์ใหม่ อย่างไรก็ตาม รองศ.ดร. เหงียนชูโห่ย อดีตรองอธิบดีกรมทะเลและหมู่เกาะเวียดนามยังคงเห็นว่า ผลงานเหล่านี้ยังไม่ตอบสนองความคาดหวัง            “จำเป็นต้องปรับปรุงพื้นที่ริมฝั่งทะเลให้กลายเป็นเขตเศรษฐกิจที่พัฒนาและเชื่อมโยงกับหมู่เกาะเพื่อใช้โอกาสสร้างสถานะและพลังใหม่ ควบคู่กับการมีตัวเมืองริมฝั่งทะเล ควรสร้างสรรค์ตัวเมืองบนหมู่เกาะให้กลายเป็นเขตเศรษฐกิจเพื่อดึงดูดความสนใจของนักลงทุนและเชื่อมโยงกับแผ่นดินใหญ่ เพื่อเพิ่มพลังความแข็งแกร่งทางทะเลของเวียดนามและขยายผลไปยังเขตทะเลอื่นๆของประเทศ”

เป้าหมายที่เป็นรูปธรรมของ “ยุทธศาสตร์ทางทะเลเวียดนาม” ถึงปี 2020 คือ สร้างสรรค์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างรอบด้าน ปรับปรุงการป้องกันประเทศและความมั่นคง พยายามให้เศรษฐกิจทางทะเลและริมฝั่งทะเลมีส่วนร่วมต่อจีดีพีของประเทศตั้งแต่ร้อยละ 53-55 ควบคู่กันนั้น ต้องแก้ไขปัญหาทางสังคม ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตริมฝั่งทะเลให้ดีขึ้น เพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรในพื้นที่ขึ้นอีกประมาณ 2 เท่าเมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ยของประเทศ เวียดนามได้ก่อสร้างท่าเรือพาณิชย์นานาชาติที่มีขอบเขตระดับภูมิภาคและจัดตั้งกลุ่มบริษัทและเขตเศรษฐกิจที่เข้มแข็งในเขตริมฝั่งทะเล รวมไปถึงสำนักงานบริหารทั่วไปเพื่อดูแลปัญหาทะเลและขยายความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านนี้

ปฏิบัติก้าวกระโดดต่างๆในเวลาข้างหน้า

เพื่อปฏิบัติเป้าหมายที่ได้วางไว้ในมติฉบับนี้ ในเวลาข้างหน้า เวียดนามต้องปฏิบัติก้าวกระโดดต่างๆ นายเจิ่นห่งห่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแสดงความคิดเห็นว่า            “หนึ่งคือต้องสร้างกรอบทางนิตินัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สองคือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสามคือแหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพสูงเพื่อเป็นก้าวกระโดดที่มั่นคงเพื่อไม่ต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ นั่นคือ 3 ก้าวกระโดดที่เราควรย้ำถึง”

ส่วนรองศ.ดร. บุ่ยเติ๊ดทั้ง หัวหน้าสถาบันยุทธศาสตร์และการลงทุน สังกัดกระทรวงวางแผนและการลงทุนเวียดนามเผยว่า เวียดนามต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติในแต่ละด้านเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ใน “ยุทธศาสตร์ทางทะเลเวียดนาม” ถึงปี 2020            “ เพราะเหลือเวลาไม่มากนักดังนั้นจึงไม่ควรแก้ไขเป้าหมายการวางแผนแต่เราควรเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติในแต่ละด้าน ในการประชุมสมัชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 เราได้ระบุมาตรการต่างๆแต่ต้องมีความคิดเชิงตลาดและระดมพลังทุกแหล่งในสั่งคมให้เข้าร่วมเพื่อสามารถปฏิบัติตามวิธีการใหม่”

ควบคู่กับการสรุป 10 ปีการปฏิบัติยุทธศาสตร์ทางทะเลเวียดนามถึงปี 2020 เพื่อประเมินผลที่ได้บรรลุของเวียดนาม การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 8 สมัยที่ 12 จะกำหนดมาตรการแก้ไขเพื่อปฏิบัติเป้าหมายดังกล่าวให้ลุล่วงไปด้วยดี.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด