สร้างสรรค์ชนชั้นกรรมกรในยุคใหม่

(VOVWORLD) - วันที่ 24 กันยายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการประชุมใหญ่สหภาพแรงงานเวียดนามสมัยที่ 12 ซึ่งเป็นกิจกรรมการเมืองสำคัญของชนชั้นกรรมกรและแรงงานเวียดนามภายใต้คำขวัญ “ เปลี่ยนแปลงใหม่ ประชาธิปไตย สามัคคีและรับผิดชอบ” ที่ประชุมได้กำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่องค์กรและการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงาน รวมทั้งพัฒนาชนชั้นกรรมกรให้เข้มแข็งมากขึ้นเพื่อมีส่วนร่วมสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ
สร้างสรรค์ชนชั้นกรรมกรในยุคใหม่ - ảnh 1สร้างสรรค์ชนชั้นกรรมกรในยุคใหม่ (Photo VNplus)

 

ปัจจุบันนี้ สหภาพแรงงานเวียดนามมีสมาชิกที่เป็นกรรมกร พนักงานและแรงงานประมาณ 10 ล้านคน สถานะและบทบาทของชนชั้นกรรมกรเวียดนามนับวันยิ่งได้รับการยืนยันมากขึ้น โดยเฉพาะในภารกิจการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย และในการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เพราะชนชั้นกรรมกรจะเป็นผู้เดินหน้าในกระบวนการนี้

ความท้าทายแห่งยุคสมัย     

การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 จะส่งผลกระทบต่อการผลิต ชีวิตและงานทำของแรงงานจำนวนมาก แม้เศรษฐกิจและสังคมเวียดนามจะมีผลที่น่ายินดีพร้อมกับการพยากรณ์ที่ดีเกี่ยวกับอัตราการขยายตัวแต่ก็ยังมีความท้าทายเป็นอย่างมากต่อแรงงานเวียดนาม ดังนั้น สหภาพแรงงานเวียดนามต้องเน้นเปลี่ยนแปลงใหม่องค์กรและการเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการเป็นตัวแทนดูแลผลประโยชน์ของสมาชิกและปกป้องสิทธิของแรงงานเวียดนาม นายบุ่ยวันเกื่อง ประธานสหภาพแรงงานเวียดนามได้เผยว่า “วาระปี 2018-2023 คือวาระที่ท้าทายของสหภาพแรงงานเวียดนามเพราะเวียดนามจะเป็นภาคีข้อตกลงการค้าเสรีฉบับต่างๆ ปและมีการฏิบัติตามมติและแนวทางของพรรคเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การปฏิบัติงานของสหภาพแรงงานเวียดนาม นอกจากนี้ ปัญหาที่ยังคั่งค้างอยู่ของสหภาพแรงงานก็เป็นความท้าทายที่เราจะเน้นแก้ไขในเวลาข้างหน้า”

สร้างสรรค์ชนชั้นกรรมกรที่เข้มแข็ง

มติของการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 ได้ระบุอย่างชัดเจนว่า ควรให้ความสนใจถึงการศึกษาฝึกอบรมและพัฒนาชนชั้นกรรมกรทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ยกระดับความมุ่งมั่นทางการเมือง ทักษะวิชาชีพและระเบียบวินัย เพื่อค้ำประกันในด้านต่างๆให้แก่แรงงาน เช่น งานทำ เงินเดือน สภาพแวดล้อมในการทำงาน ประกันสังคมและประกันสุขภาพ เป็นต้น

นอกจากต้องตระหนักได้ดีเกี่ยวกับความท้าทายต่างๆในการสร้างสรรค์แถวขบวนกรรมกรแล้ว ในเวลาข้างหน้า สหภาพแรงงานเวียดนามต้องปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นตัวแทนที่ชอบธรรมของแรงงานและสมาชิกสหภาพแรงงานให้ดีที่สุด พร้อมทั้งทำการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์ชนชั้นกรรมกรให้เติบโตเข้มแข็งในยุคใหม่ ผลักดันกระบวนการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและผสมผสานเข้ากับกระแสโลก ผลักดันการแข่งขันรักชาติเพื่อรณรงค์ให้กรรมกรและแรงงานทั่วประเทศมีส่วนร่วมต่อภารกิจการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ นาย บุ่ยวันเกื่องเผยต่อไปว่า            “เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้ลุล่วงไปด้วยดี เราได้กำหนดยุทธศาสตร์เชิงก้าวกระโดด 3 ข้อในวาระ 2018-2023 ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ การดูแลเอาใจใส่ผลประโยชน์ของสมาชิก และเป็นตัวแทนปกป้องผู้ใช้แรงงาน การสร้างสรรค์แถวขบวนเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานโดยเฉพาะประธานสหภาพแรงงานทุกระดับ รวมทั้งประธานสหภาพแรงงานในสถานประกอบการภาคเอกชน ที่มีคุณสมบัติเพรียบพร้อมในการเป็นผู้นำชนชั้นกรรมกร การสร้างสรรค์สหภาพแรงงานให้มีความเข้มแข็งเพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและทำการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับองค์กรตัวแทนของผู้ใช้แรงงาน”

เช่นเดียวกับประเทศต่างๆทั่วโลก เวียดนามกำลังย่างเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 พร้อมกับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศและการผสมผสานอย่างกว้างลึก การที่สหภาพแรงงานเวียดนามและสหภาพแรงงานทุกระดับตระหนักได้ดีและให้การดูแลเอาใจใส่ต่อแรงงานอย่างใกล้ชิดจะมีส่วนร่วมช่วยให้ชนชั้นกรรมกรส่งเสริมบทบาทเป็นผู้เดินหน้า เข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อช่วยให้เวียดนามตามทันประชาคมโลกในกระบวนการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด