สวัสดิการสังคมปี 2018: เป้าหมายที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆ

(VOVWORLD) - การค้ำประกันสวัสดิการสังคมคือปัญหาสำคัญในยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ เพื่อสานต่อผลสำเร็จของปี 2017 ในปี 2018 นโยบายสวัสดิการสังคมของเวียดนามจะเน้นยกระดับคุณภาพแหล่งบุคลากร เพิ่มโอกาสด้านงานทำให้แก่แรงงาน ปรับปรุงกลไกในด้านแรงงานให้มีความสมบูรณ์เพื่อค้ำประกันสิทธิด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนทุกคน
สวัสดิการสังคมปี 2018: เป้าหมายที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆ - ảnh 1การฝึกสอนอาชีพ ปัจจัยสำคัญเพื่อปรับปรุงคุณภาพแหล่งบุคลากร 

 

เป้าหมายที่รัฐบาลเวียดนามตั้งเป้าไว้ในด้านสวัสดิการสังคมปี 2018 คืออัตราครอบครัวยากจนตามมาตรฐานความยากจนในหลายมิติลดลงร้อยละ 1-1.3 อำเภอยากจนลดลงร้อยละ 4 อัตราคนว่างงานในเขตตัวเมืองต่ำกว่าร้อยละ 4 อัตราแรงงานที่ได้รับการฝึกสอนอาชีพบรรลุร้อยละ 58-60

การฝึกสอนอาชีพ: ปัจจัยที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆเพื่อปรับปรุงคุณภาพแหล่งบุคลากร

ในสภาวการณ์แห่งการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกที่นับวันกว้างลึกมากขึ้น การเข้าถึงความคืบหน้าด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขึ้นอยู่กับแถวขบวนแรงงานด้านเทคนิก ดังนั้น ถ้าอยากพัฒนาเศรษฐกิจต้องลงทุนให้แก่ทรัพยกรมนุษย์ โดยสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆคือการลงทุนฝึกอบรมแหล่งแรงงานโดยตรง ปี 2018 เวียดนามได้ปฏิบัติมาตรการยกระดับคุณภาพการฝึกสอนอาชีพอย่างพร้อมเพรียง เพื่อมีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพแหล่งบุคลากร โดยเฉพาะแหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพสูง ควบคู่กับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ถ้าหากมีแหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพก็จะสามารถแก้ไขปัญหาการสร้างงานทำที่ยั่งยืนให้แก่แรงงานได้ ซึ่งถือเป็นกุญแจเพื่อไม่ให้ประเทศตกเข้าสู่กับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคม ด่าวหงอกยุง ได้เผยว่า “ปี 2018 รัฐบาลและท้องถิ่นต่างๆได้ลงทุนอย่างเข้มแข็งมากขึ้นให้แก่ปัญหานี้ โดยเฉพาะมาตรการเปลี่ยนแปลงใหม่และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ทำการโยกย้ายแรงงานจากแขนงอาชีพที่มีผลการผลิตต่ำมาสู่แขนงอาชีพที่มีผลการผลิตสูงตามห่วงโซ่คุณค่าสินค้า  ยกระดับทักษะวิชาชีพและฝีมือแรงงาน เปลี่ยนแปลงใหม่การบริหารสถานประกอบการ 2คือค้ำประกันโครงการลดความยากจนอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเขตเขาที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัย แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการฝึกสอนอาชีพให้แก่เกษตรกร”

สวัสดิการสังคมปี 2018: เป้าหมายที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆ - ảnh 2นาย หยวาน โหม่ว เหบียบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคม (vietnamplus) 

ปรับปรุงกลไกให้มีความสมบูรณ์

ระบบกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานและสังคมที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์อย่างค่อยเป็นค่อยไปจะค้ำประกันสิทธิด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนทุกคน นี่ก็คือเป้าหมายในปี 2018 นอกจากรัฐธรรมนูญปี 2013 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการยืนยันถึงสิทธิสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชน และประมวลกฎหมายแรงงานฉบับแก้ไขปี 2012 ที่มุ่งพัฒนาตลาดแรงงาน ปี 2018 กระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมจะเน้นวิจัย จัดทำประมวลกฎหมายแรงงานฉบับแก้ไข กฤษฎีกาเกี่ยวกับผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ปรับปรุงโครงการปฏิรูปนโยบายเงินเดือนให้มีความสมบูรณ์และโครงการปฏิรูปนโยบายสวัสดิการสังคม รัฐมนตรี ด่าวหงอกยุงได้เผยว่า “เวียดนามกำลังผลักดันการแก้ไขประมวลกฎหมายแรงงาน ซึ่งต้องแก้ไข 119 มาตรา ดังนั้นต้องใช้เวลาในการจัดทำและประเมินผลกระทบ รัฐบาลและกระทรวงฯกำลังเร่างทำการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์เพื่อยื่นเสนอต่อสภาแห่งชาติภายในปี 2019  รวมทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องถึงความเสมอภาคทางเพศ อายุการทำงานสำหรับสตรี ปัญหาเงินเดือน การทำงานนอกเวลา การประกันภัยและอายุเกษียณราชการสำหรับแรงงานสตรี”

ขยายตลาดส่งออกแรงงานที่มีรายได้สูง

ปี 2018 กระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมพยายามส่งแรงงานเวียดนาม 1 แสน 1 หมื่นคนไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งถ้าหากประสบความเสร็จ นี่จะเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันที่เวียดนามส่งแรงงานกว่า 1 แสนคนไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งเพื่อปฏิบัติเป้าหมายนี้ ทางกระทรวงฯได้เสนอมาตรการต่างๆเพื่อรักษาตลาดสำคัญๆให้มีความมั่นคง รวมทั้งเน้นฝึกอบรม ยกระดับทักษะความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ ทักษะฝีมือแรงงาน รวมทั้งความรู้ต่างๆให้แก่แรงงานก่อนไปทำงานในต่างประเทศ นาย หยวานโหม่วเหยียบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้เผยว่า “สำหรับการส่งแรงงานไปทำงานในต่างประเทศ ตลาดแรงงานสำคัญๆ เช่นไต้หวันและญี่ปุ่นยังคงมีความต้องการรับแรงงานเป็นจำนวนมาก ปัจจุบัน เวียดนามเป็นประเทศที่ส่งแรงงานไปทำงานในญี่ปุ่นมากที่สุด และญี่ปุ่นได้เปิดรับแรงงานในแขนงอาชีพใหม่ๆ เช่นผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งทางกระทรวงฯได้สั่งให้กรมบริหารแรงงานในต่างประเทศเจรจากับสำนักงานที่เกี่ยวข้องของญี่ปุ่น เนื่องจากฝ่ายญี่ปุ่นกำลังมีความต้องการแรงงานในระดับสูง ดังนั้นข้อเสนอของพวกเราเกี่ยวกับการเจรจาจึงได้รับการยอมรับเกือบทั้งหมด”

สวัสดิการสังคมถือเป็นเสาหลักสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกประเทศในปัจจุบัน ซึ่งเป็นทั้งเป้าหมายและผลงานเพื่อปฏิบัติการปฏิรูปยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ สำหรับเวียดนาม ในเวลาที่ผ่านมา ได้บรรลุผลงานที่น่ายินดีในด้านสวัสดิการสังคม ในสภาวการณ์ปัจจุบัน การจัดทำ ปรับปรุงและค้ำประกันระบบสวัสดิการสังคมอย่างยั่งยืนมีส่วนร่วมเพื่อให้จนถึงปี 2020 เวียดนามมีระบบสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนทุกชั้นชน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด