สหประชาชาติยืนยันถึงบทบาทของตนในสภาวการณ์ใหม่ต่อไป

(VOVWORLD) - การประชุมระดับสูงสมัชชาใหญ่สหประชาชาติกำลังมีขึ้น ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติในนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐในระหว่างวันที่ 25กันยายนถึงวันที่ 1ตุลาคม โดยมีผู้นำรัฐ 81คน ผู้นำรัฐบาล 51คนและรัฐมนตรี 47คนจากประเทศต่างๆเข้าร่วม ในสภาวการณ์ที่สถานการณ์โลกมีความผันผวนอย่างซับซ้อน สหประชาชาติได้ตั้งเป้าหมายกระเถิบเข้าใกล้กับประชาชนเพื่อสันติภาพ ความเสมอภาคและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทการเป็นพื้นฐานให้แก่การสร้างสรรค์สันติภาพอย่างยั่งยืน ความยุติธรรมและความเจริญรุ่งเรืองในโลก
สหประชาชาติยืนยันถึงบทบาทของตนในสภาวการณ์ใหม่ต่อไป - ảnh 1 ภาพการประชุมสหประชาชาติ (VNA)

การประชุมปีนี้ มีหัวข้อคือ ทำให้สหประชาชาติมีความเชื่อมโยงกับประชาชนทุกคน ผู้นำโลกกับการแบ่งเบาความรับผิดชอบเพื่อสังคมแห่งสันติภาพ ความยุติธรรมและยั่งยืน โดยเน้นหารือถึงประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สันติภาพ ความมั่นคง สิทธิมนุษยชน ปัญหาต่างๆในด้านสาธารณสุขชุมชนและความเสมอภาคทางเพศ

จุดใหม่ในการประชุมครั้งนี้

หัวข้อที่หนึ่ง ซึ่งเป็นจุดใหม่ของการประชุมครั้งนี้คือบรรดาผู้นำประเทศต่างๆให้ความสำคัญต่อการมอบอำนาจให้แก่เยาวชนมากขึ้น ปัจจุบัน โลกมีประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 10ปีถึง 24ปี ประมาณ 1.8 พันล้านคน โดยส่วยใหญ่อยู่ในประเทศด้อยพัฒนาที่มีปัญหาความไร้เสถียรภาพทางการเมืองและปัญหาการว่างงาน ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการเมืองและพลเรือนของเยาวชน ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่สหประชาชาติได้เปิดการรณรงค์ปฏิบัติยุทธศาสตร์ขยายการปฏิบัติของเยาวชนใน 3เสาหลักได้แก่ สันติภาพ ความมั่นคง สิทธิมนุษยชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ปัญหาด้านสาธารณสุขชุมชนก็เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆในระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ โดยเน้น 2ประเด็นหลักคือการต่อต้านวัณโรคและโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็งและโรคเบาหวาน  สหประชาชาติได้คาดการณ์ว่า ปัจจุบัน ในจำนวนผู้ป่วย 10 คนที่เสียชีวิต มีผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ 7 คน ซึ่งถ้าหากไม่มีปฏิบัติการที่เด็ดขาด จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคติดต่อจะเพิ่มขึ้นเป็น 10ล้านคนภายในปี 2050โดยผู้เสียชีวิตจากวัณโรคจะมีมากที่สุด

ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อนคือเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติได้เรียกประชุมกลุ่มความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิตอลครั้งแรกเพื่อแก้ไขผลกระทบจากเทคโนโลยี และกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศ นอกจากนี้ องค์การหุ้นส่วนระดับโลกในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและหุ้นส่วนต่างๆได้เปิดการรณรงค์ขบวนการแก้ปัญหาความยากจนและความท้าทายอื่นๆ ซึ่งดึงดูดความสนใจของประชามติเพราะประเทศต่างๆกำลังอยู่ในยุคแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรับใช้สังคม

อีกประเด็นที่สหประชาชาติและประเทศสมาชิกให้ความสนใจคือสันติภาพและการพัฒนา โดยในการประชุมครั้งนี้ ประชาคมโลกจะแสดงความุ่งมั่นระดับสูงในการพัฒนากองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ซึ่งถือเป็นงานที่เร่งด่วนในขณะที่เกิดการปะทะที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการพัฒนาโลกและสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อชีวิตและโครงสร้างพื้นฐาน

ปัจจุบัน สหประชาชาติกำลังพยายามสร้างสรรค์และรักษาสันติภาพในเขตที่มีการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ 14แห่ง โดยเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติกำลังผลักดันการปฏิบัติแผนปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ความคิดริเริ่มในการแสวงหาการสนับสนุนมาตรการทางการเมืองเพื่อแก้ไขการปะทะและการระดมแหล่งพลังต่างๆในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การปกป้องผู้ลี้ภัยและผู้อพยพก็เป็นประเด็นที่สำคัญในการประชุมครั้งนี้ในสภาวการณ์ที่การปะทะและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้มีผู้สูญเสียที่อยู่อาศัยสูงเป็นประวัติกาล ซึ่งการแก้ไขปัญหานี้ถือเป็นหน้าที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

สหประชาชาติยืนยันถึงบทบาทของตนในสภาวการณ์ใหม่ต่อไป - ảnh 2เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติเปิดการรณรงค์ Youth2030"ท (ี่เน้นมอบอำนาจให้แก่เยาวชนมากขึ้น (UN.org)

เดินหน้าภารกิจของสหประชาชาติต่อไปท่ามกลางความท้าทายต่างๆ

ก่อนหน้านี้ 73ปี ได้มีการก่อตั้งสหประชาชาติ ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นนิมิตหมายแห่งการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยใหม่ เปิดระยะใหม่ของการป้องกันและแก้ไขการปะทะระหว่างประเทศและการรักษาสันติภาพ ซึ่งหลังการปฏิรูปในด้านต่างๆ ปัจจุบัน สหประชาชาติยังคงเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดและมีส่วนร่วมที่สำคัญต่อการรักษาสันติภาพของโลก

จากการที่การประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งนี้มีหัวข้อ ทำให้สหประชาชาติมีความเชื่อมโยงกับประชาชนทุกคน ผู้นำโลกกับการแบ่งเบาความรับผิดชอบเพื่อสังคมแห่งสันติภาพ ความยุติธรรมและยั่งยืน รวมทั้งประเด็นใหม่ที่ส่งเสริมบทบาทของประชาชน แสดงให้เห็นว่า สหประชาชาติกำลังส่งเสริมบทบาทการเป็นทูตแห่งสันติภาพ การสร้างสรรค์ความสามัคคีและมิตรภาพระหว่างประชาชาติต่างๆเพื่อผลักดันการพัฒนามนุษยชาติในทุกด้าน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด