สหภาพแรงงานเปลี่ยนแปลงใหม่การปฏิบัติงานเมื่อเวียดนามเข้าร่วมข้อตกลงซีพีทีพีพี

(VOVWORLD) - ข้อตกลงหุ้นส่วนในทุกด้านและก้าวหน้าข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกหรือซีพีทีพีพีได้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคมปี ๒๐๑๘ อันเป็นการเปิดโอกาสให้แก่องค์กรสหภาพแรงงานเวียดนาม แต่ก็ยังมีความท้าทายอีกด้วย  สหภาพแรงงานเวียดนามได้สั่งให้องค์กรสหภาพแรงงานทุกระดับเปลี่ยนแปลงใหม่เนื้อหาและวิธีการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่ท้องถิ่นและสร้างผลประโยชน์ให้แก่แรงงาน ซึ่งได้ยืนยันถึงบทบาทและสถานะขององค์การสหภาพแรงงาน ในการเป็นที่พึ่งที่น่าไว้วางใจของผู้ใช้แรงงานในสภาวการณ์ที่เวียดนามผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก
สหภาพแรงงานเปลี่ยนแปลงใหม่การปฏิบัติงานเมื่อเวียดนามเข้าร่วมข้อตกลงซีพีทีพีพี - ảnh 1(laodongthudo.vn) 

สิ่งที่น่าสนใจคือสหภาพแรงงานทุกระดับได้เป็นฝ่ายรุกในการร่วมกับนายจ้างแก้ไขปัญหาเงินเดือน  เงินโบนัส ระเบียบการทำงาน การจัดการสนทนาเกี่ยวกับปัญหาสิทธิ หน้าที่ การค้ำประกันความเหมาะสมผลประโยชน์ระหว่างรัฐ สถานประกอบการและแรงงาน สหภาพแรงงานเวียดนามยังร่วมกับรัฐบาลในการแก้ไขกลไกบริหารและนโยบายให้เหมาะสมเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์และความต้องการด้านชีวิตให้แก่แรงงาน

ดูแลปกป้องสิทธิผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของแรงงาน

เพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้ใช้แรงงาน องค์กรสหภาพแรงงานได้ปฏิบัติหน้าที่ใหม่ นั่นคือการฟ้องร้องสถานประกอบการที่ค้างชำระเงินประกันสังคมของผู้ใช้แรงงานตามกฎหมาย โดยช่วงแรก สหภาพแรงงานเวียดนามได้ฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานเกี่ยวกับกระบวนการฟ้องร้องสถานประกอบการเหล่านี้ ประสานกับสำนักงานประกันสังคมเวียดนามทำการตรวจสอบเพื่อแก้ไขอุปสรรคของท้องถิ่นในการฟ้องร้องสถานประกอบการที่ทำผิดกฎหมายการประกันสังคม นาย เลดิ่งกว๋าง รองหัวหน้าฝ่ายความสัมพันธ์แรงงานของสหภาพแรงงานเวียดนามได้เผยว่า “พวกเรายังไม่มีทีมทนายความ โดยในขณะนี้กำลังจัดทำร่างโครงการจัดตั้งทีมทนายความของสหภาพแรงงาน ๒๐ คน แต่การปฏิบัติเป้าหมายนี้ก็ประสบอุปสรรคไม่น้อยเพราะตามกฎหมายทนายความ เจ้าหน้าที่ข้าราชการไม่สามารถประกอบอาชีพทนายความได้ ในขณะที่แถวขบวนเจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงานในท้องถิ่นในปัจจุบันส่วนใหญ่คือเจ้าหน้าที่ข้าราชการ ดังนั้น องค์กรสหภาพแรงงานต้องรับผิดชอบค้ำประกันในการจัดตั้งทีมทนายความที่มีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายแรงงาน เพื่อให้พวกเขามีความผูกพันกับสหภาพแรงงาน มีความทุ่มเทในการทำหน้าที่โดยไม่หวังผลตอบแทน”

สหภาพแรงงานเวียดนามทุกระดับได้ลงนามสัญญาร่วมมือกับสถานประกอบการเกือบ ๔๐๐ ฉบับ เพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกสหภาพแรงงานและเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกกว่าท้องตลาดร้อยละ ๕ ถึง –๒๐  เมื่อปี ๒๐๑๘ สมาชิกสหภาพแรงงานเกือบ ๑.­๕ ล้านคนได้รับผลประโยชน์เป็นเงินเกือบ ๕ แสนล้านด่งจากนโยบายนี้

ไฮไลท์ในกิจกรรมของสหภาพแรงงานในช่วงปลายปีคือเน้นดูแลเอาใจใส่ทั้งด้านวัตถุและจิตใจให้แก่แรงงานเพื่อฉลองตรุษเต๊ตอย่างมีความสุขผ่านกิจกรรม “ตรุษเต๊ตแห่งการชุมนุมพร้อมหน้าพร้อมตา” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความหมายสำคัญและเป็นรูปธรรมในการดูแลเอาใจใส่กรรมกรแรงงานที่มีฐานะยากจน มีส่วนร่วมผลักดันความเป็นหนึ่งเดียวกันของสหภาพแรงงานทุกระดับเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของแรงงาน นาง เหงียนถิยืออี๊ ประธานสหภาพแรงงานจังหวัดด่งนาย ที่มีสมาชิกกรรมกรแรงงานเป็นจำนวนมากได้เผยว่า นอกจากกิจกรรมตรวจสอบสถานประกอบการจ่ายเงินเดือนและเงินโบนัสในโอกาสตรุษเต๊ตให้แก่ผู้ใช้แรงงานแล้ว สหภาพแรงงานจังหวัดด่งนายยังให้ความสนใจถึงชีวิตของแรงงานทุกคนมากขึ้น “ตรุษเต๊ตแห่งการชุมนุมพร้อมหน้าพร้อมตาคือกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำซึ่งองค์กรสหภาพแรงงานได้เน้นส่วนงานที่ต้องทำและกิจกรรมสำคัญ เช่นจัดรถหรือมอบตั๋วรถไฟให้แก่แรงงานที่ไม่ได้กลับภูมิลำเนาเป็นเวลาหลายปี ส่วนผู้ที่ไม่ได้กลับภูมิลำเนาเพื่อฉลองตรุษเต๊ต สหภาพแรงงานก็จัดการพบปะกับครอบครัวกรรมกรยากจนเพื่อสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานให้แก่แรงงานในช่วงตรุษเต๊ต และให้ความสนใจถึงการให้สิทธิพิเศษและนโยบายสำหรับผู้ใช้แรงงาน”

ปฏิบัติเป้าหมายดึงดูดผู้ใช้แรงงานเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน

การที่เวียดนามเข้าร่วมข้อตกลงหุ้นส่วนในทุกด้านและก้าวหน้าข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกหรือซีพีทีพีพีคือความท้าทายต่อองค์กรสหภาพแรงงาน เพราะแรงงานสามารถเข้าร่วมองค์กรแรงงานอื่นๆ แต่นี่ก็คือโอกาสเพื่อให้สหภาพแรงงานเวียดนามเปลี่ยนแปลงใหม่เนื้อหาการปฏิบัติงาน ปฏิบัติมาตรการต่างๆอย่างพร้อมเพรียงเพื่อดึงดูดผู้ใช้แรงงานเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน นาย บุ่ยวันเกื่อง ประธานสหภาพแรงงานเวียดนามได้เผยว่า “สหภาพแรงงานอยากดึงดูดแรงงานเข้าร่วมองค์กรของตน มิใช่องค์กรแรงงานอื่นๆ พวกเราต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนดูแลปกป้องแรงงาน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อนำผลประโยชน์มากมายที่องค์กรสหภาพแรงงานเวียดนามได้รับไปมาสู่สมาชิกสหภาพแรงงาน จัดทำข้อกำหนดของกฎหมาย ค้ำประกันความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับแรงงาน ดังนั้นแรงงานจะมองเห็นถึงบทบาทขององค์กรสหภาพแรงงานเวียดนามที่นำผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมาให้และพวกเขาก็จะเข้าร่วมกับเรา”

ผ่านการเปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่ท้องถิ่น องค์กรสหภาพแรงงานเวียดนามนับวันยิ่งยืนยันถึงบทบาทของตนต่อกรรมกรแรงงาน เป็นที่พึ่งที่มั่นคงให้แก่แรงงานเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด