สื่อมวลชนมีส่วนร่วมยกระดับสถานะของเวียดนามให้สูงเด่นยิ่งขึ้นบนเวทีโลก

(VOVWORLD) - วันที่ 21มิถุนายน หน่วยงานสื่อสารมวลชนเวียดนามจะฉลองครบรอบ 93ปีวันหนังสือพิมพ์ปฏิวัติเวียดนาม ในตลอดเวลาผ่านมา สื่อมวลชนปฏิวัติได้เดินพร้อมกับภารกิจการปลดปล่อยประชาชาติ การสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิและมีส่วนร่วมสำคัญต่อความสำเร็จของงานด้านการต่างประเทศเวียดนาม รักษาบรรยากาศแห่งสันติภาพ เสถียรภาพ การปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของปิตุภูมิ
สื่อมวลชนมีส่วนร่วมยกระดับสถานะของเวียดนามให้สูงเด่นยิ่งขึ้นบนเวทีโลก - ảnh 1  นาย ฝ่ามบิ่งมิง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม

เมื่อปี  1925 ประธานโฮจิมินห์ได้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์แทงเนียน หรือ เยาวชนเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิวัติในเวียดนาม โดยหนังสือพิมพ์เยาวชนฉบับแรกที่ออกเมื่อวันที่ 21มิถุนายนปี 1925ถือเป็นนิมิตรหมายของการจัดตั้งและพัฒนาหนังสือพิมพ์ปฏิวัติเวียดนาม

จากจำนวนหน่วยงานสื่อมวลชนเพียงไม่กี่สิบแห่งในช่วงแรกๆหลังการยึดอำนาจการปกครองประเทศ จนถึงปัจจุบัน เวียดนามมีนักข่าวกว่า 1หมื่น 8แสนคนที่มีบัตรผู้สื่อข่าวและทำงานให้แก่หน่วยงานสื่อมวลชนเกือบ 900แห่งในประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งในนั้น มีหน่วยงานสื่อมวลชน 40แห่งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติงานด้านการสื่อสารต่างประเทศ รวมนักข่าวและบรรณาธิการเกือบ 1000คน โดยส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานของสำนักข่าวเวียดนาม สถานีโทรทัศน์เวียดนาม สถานีวิทยุเวียดนาม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาส่วนกลางและกระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น

บทบาทที่สำคัญของสื่อมวลชนในการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารต่างประเทศ

ในการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ สื่อมวลชนได้ประสานงานกับหน่วยงานการทูตเพื่อธำรงบรรยากาศแห่งสันติภาพและเสถียรภาพ อีกทั้งทำการต่อสู้เพื่อปกป้องอธิปไตยของเวียดนามเหนือทะเลและเกาะแก่ง ซึ่งช่วยให้เพื่อนมิตรชาวต่างชาติมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับจุดยืนและผลประโยชน์อันชอบธรรมของเวียดนามในเรื่องนี้ ส่วนประชาชนเวียดนามสนับสนุนแนวทางที่ถูกต้อง ความพยายามและมาตรการต่างๆของพรรคและรัฐเพื่อรักษาบรรยากาศแห่งสันติภาพ เสถียรภาพ การปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของปิตุภูมิ

ควบคู่กับการขยายการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศและคนเวียดนาม สื่อมวลชนต่างประเทศได้เป็นฝ่ายรุกในการต่อต้านคารมที่บิดเบือนความจริงในเวียดนาม โดยเฉพาะปัญหาประชาธิปไตย ปัญหาสิทธิมนุษยชน ปัญหาด้านศาสนาและปัญหาการพิพาทชายแดน

นอกจากนี้ สื่อมวลชนได้มีส่วนร่วมต่อความสำเร็จของงานด้านการต่างประเทศที่สำคัญ เช่น การเยือนต่างประเทศของผู้นำเวียดนาม การเยือนเวียดนามของผู้นำประเทศต่างๆ การประชุมผู้นำเอเปกเมื่อปี 2006 และปี2017 งานวันวิสาขบูชาของสหประชาชาติหรือ Vesak ปี2008 การเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกของเวียดนามเมื่อปี 2007 การปฏิบัติหน้าที่สมาชิกไม่ถาวรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี          2008-2009  การประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 16 และ 17 และการประชุมผู้นำเอเชียตะวันออก เป็นต้น นาย ฝ่ามบิ่งมิง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้ประเมินว่า“งานด้านการสื่อสารต่างประเทศคืองานที่สำคัญในการประชาสัมพันธ์แนวทางการต่างประเทศของพรรคและรัฐ ในตลอดกว่า 70ปีที่ผ่านมา การสื่อสารต่างประเทศได้เกาะติดแนวทางและนโยบายของพรรค มีส่วนร่วมต่อผลสำเร็จของงานด้านการต่างประเทศ สร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ ส่งเสริมการสนับสนุนของประชาชนเวียดนามและเพื่อนมิตรชาวต่างชาติเพื่อสร้างพลังอันเข้มแข็ง ยกระดับสถานะของเวียดนามให้สูงเด่นมากขึ้นบนเวทีโลกและมีส่วนร่วมปกป้องผลประโยชน์ของประชาชาติ”

เปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อมีส่วนร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้านการต่างประเทศให้ลุล่วงไปด้วยดีในเวลาข้างหน้า

สื่อมวลชนต่างประเทศกำลังมีทั้งโอกาสและความท้าทายจากการพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็งท่ามกลางสถานการณ์ในภูมิภาคและโลกที่มีการผันผวนอย่างซับซ้อน โดยผลสำเร็จของภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ทำให้สถานะของเวียดนามนับวันสูงเด่นมากขึ้นบนเวทีโลก โดยเฉพาะการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างเข้มแข็งได้เอื้อให้แก่การเข้าถึงอุปกรณ์ที่ทันสมัยและรูปแบบการรายงานข่าวที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ แต่สถานการณ์โลกที่มีความผันผวนอย่างซับซ้อน รวมทั้งปัญหาต่างๆในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อภาพลักษณ์ประเทศเวียดนาม ซึ่งสื่อมวลชนด้านการต่างประเทศต้องเปลี่ยนแปลงใหม่การปฏิบัติภารกิจสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามฝ่ามบิ่งมิง ได้เผยว่า“การสื่อสารต่างประเทศต้องเปลี่ยนแปลงใหม่แนวความคิดและยกระดับจิตสำนึกในสภาวการณ์ใหม่เพื่อรับใช้ประเทศและปกป้องผลประโยชน์ของประชาชาติ ในสภาวการณ์ที่งานด้านการต่างประเทศและการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การสื่อสารต่างประเทศต้องเปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการเข้าถึงให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆอย่างทันการณ์และถูกต้อง โดยเฉพาะต้องผลักดันการสื่อสารต่างประเทศเกี่ยวกับผลสำเร็จในการพัฒนาประเทศและการปกป้องอธิปไตยของเวียดนามเป็นภาษาต่างประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ในงานด้านการสื่อสารต่างประเทศ

สื่อมวลชนปฏิวัติได้มีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศเวียดนามที่เปลี่ยนแปลงใหม่และผสมผสานเข้ากับกระแสโลกเพื่อช่วยให้ประชาชนโลกและชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศมีความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเวียดนามมากขึ้น

ในการพัฒนาประเทศในระยะใหม่ การสื่อสารต่างประเทศยังคงเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีก้าวพัฒนาใหม่ที่มีส่วนร่วมปฏิบัติภารกิจการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและยกระดับสถานะของเวียดนามให้สูงเด่นยิ่งขึ้นบนเวทีโลก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด