สำนึกในบุญคุณต่อผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง

(VOVworld) – ในหลายปีที่ผ่านมา พรรค รัฐและประชาชนได้ให้การดูแลเอาใจใส่ต่อการปรับปรุงและยกระดับชีวิตทางวัตถุและจิตใจให้แก่ผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ซึ่งไม่เพียงแต่เห็นได้ชัดจากการปฏิบัตินโยบายต่างๆเท่านั้น หากยังมีการจัดกิจกรรมตอบแทนบุญคุณในทั่วประเทศอีกด้วย
(VOVworld) – ในหลายปีที่ผ่านมา พรรค รัฐและประชาชนได้ให้การดูแลเอาใจใส่ต่อการปรับปรุงและยกระดับชีวิตทางวัตถุและจิตใจให้แก่ผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ซึ่งไม่เพียงแต่เห็นได้ชัดจากการปฏิบัตินโยบายต่างๆเท่านั้น หากยังมีการจัดกิจกรรมตอบแทนบุญคุณในทั่วประเทศอีกด้วย
สำนึกในบุญคุณต่อผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง - ảnh 1
ร่วมแรงร่วมใจสำนึกในบุญคุณ

ปัจจุบัน มีผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองเกือบ 8.8 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 10 ของประชากร ในหลายปีที่ผ่านมา พรรคและรัฐได้ประกาศใช้แนวทางและนโยบายต่างๆต่อผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองอย่างทันการณ์ ซึ่งได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
ปฏิบัตินโยบายต่อผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อปี 2013 นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ลงนามอนุมัติคำสั่งเกี่ยวกับการตรวจสอบผลการปฏิบัตินโยบายช่วยเหลือและดูแลผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองในระยะสองปี 2014-2015 ซึ่งแนวร่วมปิตุภูมิกับกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้ลงนามและปฏิบัติโครงการ โดยภาพรวม การปฏิบัตินโบยายดังกล่าวดำเนินตรงกับกลุ่มเป้าหมายและตรงเวลาที่กำหนด มี 7 กลุ่มเป้าหมายได้ประโยชน์จากนโยบายดังกล่าว ประกอบด้วย ทหารพลีชีพเพื่อชาติและครอบครัวทหารพลีชีพเพื่อชาติ คุณแม่วีรชน ทหารทุพพลภาพและทหารผู้ป่วย ผู้ที่โดนสารพิษเคมีในขณะที่เข้าร่วมสงครามกู้ชาติ ผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อการปฏิวัติและอดีตเยาวชนอาสา ซึ่งได้รับการตรวจสอบอย่างสมบูรณ์ เป็นรายละเอียด เปิดเผยและโปร่งใสตั้งแต่ระดับตำบล เขตและตัวเมือง ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชน เพราะว่าได้นำความอบอุ่นและความเชื่อมั่นมาให้แก่ผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและผู้ที่กำลังปฏิบัติภารกิจการปกป้องมาตุภูมิ ในการหารือกับกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมและกรมนโยบายสังกัดทบวงการเมืองแห่งกองทัพประชาชนเวียดนาม ณ กรุงฮานอยเมื่อบ่ายวันที่ 25 ที่ผ่านมา นายเหงียนเถียนเญิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเรียกร้องว่า “การตรวจสอบดังกล่าวได้ประสบประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาผู้ที่อยู่ในเป้านโยบายไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรได้ร้อยละ 62 พวกเราพยายามถึงวันที่ 30 สิงหาคม ก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ทั้งหมด”
ควบคู่กันนั้น พรรคและรัฐได้วางแผนการร่างโครงการระบุอัฐิทหารพลีชีพเพื่อชาติและมอบหมายหน้าที่ให้กระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเป็นผู้ดำเนินโครงการ นางฝ่ามถิ่ห่ายเฉวี่ยน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเผยว่า “ ปัจจุบัน ยังมีอัฐิทหารพลีชีพเพื่อชาติประมาณ 8 พันชุดที่ไม่สามารถระบุชื่อได้ พวกเราได้ร่วมมือกับสถาบัน 3 แห่งของกระทรวงกลาโหม กระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปและสถาบันวิทยาศาสตร์เวียดนามนำตัวอย่างมาทำการชันสูตรระบุชื่อ ซึ่งถือเป็นผลในเบื้องต้นและเมื่อเร็วๆนี้รัฐบาลได้อนุมัติให้ปรับปรุงยกระดับศูนย์วิจัยยีน 3 แห่งเพื่อสามารถระบุอัฐิได้โดยเร็วที่สุด”
สำนึกในบุญคุณต่อผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง - ảnh 2
จุดเทียนเพื่อเป็นการสำนึกในบุญคุณต่อวีรชนทหารพลีชีพเพื่อชาติ

กิจกรรมสำนึกในบุญคุณสะท้อนเกียรติประวัติ “ดื่มน้ำต้องนึกถึงแหล่งที่มาของน้ำ”
พร้อมกับการปฏิบัตินโยบายที่เป็นรูปธรรมต่างๆ ยังมีการจัดกิจกรรมสำนึกในบุญคุณของทหารทุพพลภาพและสละชีพเพื่อชาติในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศอีกด้วย โดยในโอกาสรำลึกครบรอบ 68 ปีวันทหารทุพพลภาพและพลีชีพเพื่อชาติ 27 กรกฎาคม ผู้นำพรรค รัฐ รัฐสภา รัฐบาลและแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้ไปเยี่ยมเยือนและมอบของขวัญเพื่อให้กำลังใจทหารทุพพลภาพ ผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ครอบครัวทหารพลีชีพเพื่อชาติและจุดธูปที่สุสานทหารพลีชีพเพื่อชาติ เป็นต้น ส่วนเมื่อค่ำวันที่ 26 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดรายการแสดงศิลปะภายใต้หัวข้อ “ชื่อของท่านอยู่ตลอดกาล” เพื่อเป็นการสำนึกในบุญคุณต่อครอบครัวทหารพลีชีพเพื่อชาติ คุณแม่วีรชนและครอบครัวที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อการปฏิวัติ โดยในการนี้ ผู้ชมได้ชมการร้องเพลงปฏิวัติและสารคดีการค้นหาและรวบรวมอัฐิทหาร โดยเฉพาะฟังเรื่องราวที่น่าซาบซึ้งใจเกี่ยวกับการค้นหาอัฐิที่ประเทศลาว กัมพูชาและเวียดนาม พันเอกเหงียนวันฮูย หัวหน้าทีมรวบรวมอัฐิทหารพลีชีพเพื่อชาติสังกัดกรมการเมืองกองทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า “ในภารกิจการค้นหาและรวบรวมอัฐิทหาพลีชีพเพื่อชาติ พวกเราต้องค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับที่ฝังศพทหารพลีชีพเพื่อชาติในสงครามต่อต้านฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา โดยส่วนใหญ่หาจากเอกสารรายชื่อ แผนที่ฝังศพของหน่วยทหารที่เข้าร่วมการต่อสู้และข้อมูลจากครอบครัวทหารสละชีพเพื่อชาติที่ส่งเข้ามาและจากเพื่อนร่วมรบที่ได้ฝังศพทหารเหล่านี้”
ในค่ำวันที่ 26 กรกฎาคม ณ สุสานทหารพลีชีพเพื่อชาติทั่วประเทศได้มีการจุดเทียนเพื่อเป็นการสำนึกในบุญคุณต่อวีรชนทหารพลีชีพเพื่อชาติ ที่สุสานมายหยิง กรุงฮานอย กองเยาวชนกรุงฮานอยได้ประสานงานกับกองเยาวชนสาขาหน่วยงานส่วนกลางและผู้ประกอบการส่วนกลาง รวมทั้งกองเยาวชนสาขากองกำลังรักษาความมั่นคงทั่วไปจัดพิธีจุดเทียนเพื่อเป็นการสำนึกในบุญคุณต่อวีรชนทหารพลีชีพเพื่อชาติ กูลบุตรที่ยอดเยี่ยมของประชาชาติที่ได้สละเลือดเนื้อของตนในการต่อสู้เพื่อช่วงชิงเอกราชและเสรีภาพมาให้แก่ปิตุภูมิ
ขบวนการสำนึกในบุญคุณที่ได้รับการขานรับอย่างเต็มที่จากประชาชนนั้นได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างลึกจากส่วนกลางไปจนถึงส่วนภูมิภาค หมู่บ้านและย่านชุมชนต่างให้การดูแลเอาใจใส่ต่อผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองด้วยการกระทำที่น่าชื่นชมและมีประสิทธิภาพต่างๆ ซึ่งกลายเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม น้ำใจงามและความงามทางวัฒนธรรมของประชาชาติ.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด