องค์การสหภาพแรงงานในแนวโน้มแห่งการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก

(VOVWORLD) - ในหลายปีที่ผ่านมา องค์การสหภาพแรงงานทุกระดับได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลและปกป้องสิทธิผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของผู้ใช้แรงงานเป็นอย่างดี ในสภาวการณ์ปัจจุบัน เวียดนามนับวันผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกที่กว้างลึกมากขึ้นได้ทำให้องค์การสหภาพแรงงานต้องเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ ทำให้สหภาพแรงงานต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหม่แนวทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของการผสมผสานและส่งเสริมหน้าที่ความรับผิดชอบของตนให้มีประสิทธิภาพต่อไป ในโอกาสวันแรงงานสากล 1 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวของสถานีวิทยุเวียดนามขอเสนอบทความที่พาดหัวว่า “องค์การสหภาพแรงงานในแนวโน้มแห่งการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก”
องค์การสหภาพแรงงานในแนวโน้มแห่งการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก - ảnh 1ผู้ใช้แรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 

ในกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก เวียดนามได้ลงนาม ปฏิบัติและกำลังเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีหรือเอฟทีเอ 16 ฉบับ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีเพื่อให้ระบบองค์การสภาพแรงงานในเวียดนามพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัย รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อเป็นตัวแทนให้แก่เสียงพูดของผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนตอบสนองความต้องการของเอฟทีเอให้ดีขึ้น

ความท้าทายต่อองค์การสหภาพแรงงานในสภาวการณ์แห่งการผสมผสาน

ในเวลาที่จะถึง เวียดนามจะเดินหน้าปฏิบัติคำมั่นในประชาคมอาเซียนและองค์การการค้าโลกหรือ WTO เข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรีสำคัญๆ ซึ่งในนั้นคำมั่นเกี่ยวกับสหภาพแรงงานในข้อตกลงฉบับต่างๆได้สร้างความท้าทายไม่น้อยต่อองค์การสหภาพแรงงานเวียดนาม

ข้อตกลงการค้าที่เวียดนามกำลังเข้าร่วมมีลักษณะย้ำถึงสิทธิของผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนปกป้องความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมเพื่อค้ำประกันว่า การค้าเสรีจะมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ช่วยให้แรงงานและสถานประกอบการได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างยุติธรรม

ล่าสุด เมื่อวันที่ 8 มีนาคมปี 2018 เวียดนามและ 10 เศรษฐกิจได้ลงนามข้อตกลงหุ้นส่วนในทุกด้านและก้าวไกลข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกหรือซีพีทีพีพี ซึ่งเป็นทั้งโอกาสเพื่อพัฒนา แต่ก็สร้างความท้าทายต่อกิจกรรมของสหภาพแรงงาน นาย เหงาะ ยวี เหียว หัวหน้าคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ของสหภาพแรงงานเวียดนามได้ชี้ชัดว่า “ข้อตกลงซีพีทีพีพีคือข้อตกลงเสรีที่มีมาตรฐานสูงสำหรับปัญหาแรงงาน สหภาพแรงงานต้องเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ นั่นคือการอนุญาตให้สามารถจัดตั้งองค์กรตัวแทนแรงงานใหม่นอกเหนือจากสหภาพแรงงานเวียดนาม ตลอดจนการปฏิบัติสิทธิการเชื่อมโยงองค์กรเหล่านี้ภายในเวลา 5-7 ปีหลังจากซีพีทีพีพีมีผลบังคับใช้ ซึ่งนับเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตอันใกล้นี้ เมื่อจะมีการจัดตั้งองค์กรตัวแทนใหม่ของแรงงานทำให้สหภาพแรงงานเวียดนามไม่ใช่องค์กรตัวแทนของแรงงานเพียงแห่งเดียวอีกต่อไป และจะเกิดปัญหาการแข่งขัน ดึงดูดสมาชิก การพัฒนาสมาชิกของสหภาพแรงงานและสหภาพแรงงานระดับท้องถิ่นจะประสบอุปสรรค แหล่งพลังเพื่อค้ำประกันให้แก่กิจกรรมของสหภาพแรงงาน โดยเฉพาะแหล่งเงินทุนจะลดลง บรรยากาศการดำเนินงานของสหภาพแรงงานจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เนื่องจากงานด้านแรงงานสัมพันธ์จะมีความซับซ้อนมากขึ้น”

องค์การสหภาพแรงงานในแนวโน้มแห่งการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก - ảnh 2นาย เหงาะ ยวี เหียว หัวหน้าคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ของสหภาพแรงงานเวียดนาม 

สหภาพแรงงานเวียดนามเปลี่ยนแปลงใหม่การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่

ในสภาวการณ์แห่งการผสมผสาน องค์การสหภาพแรงงานเวียดนามต้องเปลี่ยนแปลงใหม่องค์กรและวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้สมกับความไว้วางใจของผู้ใช้แรงงาน เนื้อหาที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆของสหภาพแรงงานในท้องถิ่นคือเน้นปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถึงความสัมพันธ์ระหว่างแรงงาน ผลักดันการดูแลแรงงาน ซึ่งเพื่อปฏิบัติสิ่งนี้ สหภาพแรงงานในระดับท้องถิ่นต้องเป็นฝ่ายรุกในการเกาะติดความปรารถนาของสมาชิกกองเยาวชนและผู้ใช้แรงงาน ประสานงานกับนายจ้างแก้ไขข้อสงสัยเพื่อป้องกันการพิพาทตั้งแต่เนิ่นๆ ศาสตราจารย์ ดร. ฝุ่งหุยฟู้ รองประธานสภาทฤษฎีส่วนกลางได้แสดงความเห็นว่า “กิจกรรมของสหภาพแรงงานจะมีการแข่งขันในระดับสูง โดยสหภาพแรงงานต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งด้านจิตสำนึก เนื้อหาและวิธีการปฏิบัติงานเพื่อค้ำประกันว่า ถึงแม้มีการแข่งขัน แต่สหภาพแรงงานยังคงเป็นองค์กรที่เป็นเอกภาพ มีสมาชิกมากที่สุดและมีความแข็งแกร่งที่สุดเพื่อปกป้องสิทธิของแรงงาน ส่งเสริมสิทธิเป็นเจ้าของและความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาให้สหภาพแรงงานกลายเป็นโรงเรียนบ่มสอนความสามารถในการเป็นเจ้าของ ทักษะการทำงานและความคิดสร้างสรรค์ของแรงงาน ส่งเสริมสิทธิเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงในด้านการเมืองและสังคมของแรงงาน ให้ความสนใจถึงการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของแรงงาน โดยเน้นมุ่งสู่ระดับท้องถิ่น เดินพร้อมกับแรงงานและทำเพื่อแรงงาน”

นอกจากนั้น สหภาพแรงงานยังทำการสนทนา รวบรวม และรับฟังความคิดเห็น ประสานงานแก้ไขอุปสรรค ข้อสงสัยและความต้องการที่ชอบธรรมของสมาชิกสหภาพแรงงานและผู้ใช้แรงงาน อีกทั้งส่งเสริมบทบาทเป็นกรรมการของสภาเงินเดือนแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการปรับปรุงระดับเงินเดือนขั้นพื้นฐานและเงินเดือนขั้นต่ำ นาง หว่างถิแทง หัวหน้าคณะกรรมาธิการด้านการต่างประเทศของสหภาพแรงงานเวียดนามได้เผยว่า ความท้าทายเมื่อเข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรีคือแรงผลักดันให้องค์การสหภาพแรงงานทำการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้สอดคล้องกับหน้าที่ในปัจจุบัน สำหรับเอกสารทางกฎหมาย องค์การสหภาพแรงงานได้ให้คำปรึกษาแก่สภาแห่งชาติและรัฐบาลเพื่อแก้ไขประมวลกฎหมายแรงงาน กฎหมายสหภาพแรงงาน ควบคู่กันนั้น สหภาพแรงงานยังได้เปลี่ยนแปลงกิจกรรมมุ่งสู่ท้องถิ่น

ปัจจุบัน สหภาพแรงงานเวียดนามกำลังจัดทำโครงการเปลี่ยนแปลงใหม่องค์กรและการปฏิบัติงานของสหภาพแรงงาน เตรียมแก้ไขกฎระเบียบสหภาพแรงงานเพื่อยื่นเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพแรงงานครั้งที่ 12  ให้คำปรึกษาแก่พรรคเพื่อจัดทำแนวทาง มติเปลี่ยนแปลงใหม่เกี่ยวกับองค์กรและกิจกรรมของสหภาพแรงงานเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานการณ์ใหม่ ควบคู่กันนั้น สหภาพแรงงานได้เป็นฝ่ายรุกในการรับเสนอมาตรการต่างๆในสภาวการณ์ในปัจจุบัน ช่วงเวลานี้คือโอกาสเพื่อเปลี่ยนแปลงสหภาพแรงงานอย่างสมบูรณ์เพื่อตอบสนองความต้องการของการผสมผสานของประเทศ ตลอดจนการผสมผสานขององค์การสหภาพแรงงาน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด