อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเวียดนามพยายามพัฒนาเป็นภาคเศรษฐกิจหลัก

(VOVworld) – ทางการกรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ จังหวัดและนครต่างๆกำลังปฏิบัติมติ 08 ของกรมการเมืองเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้กลายเป็นหน่วยงานเศรษฐกิจหลัก ซึ่งในสภาวการณ์ที่เศรษฐกิจของประเทศกำลังมีก้าวเดินที่เข้มแข็ง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเวียดนามที่มีศักยภาพมากมายกำลังมีโอกาสเพื่อพัฒนาอย่างก้าวกระโดด กลายเป็นหน่วยงานเศรษฐกิจหลัก ซึ่งจะมีส่วนร่วมต่อการผลักดันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ ผลักดันกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศและคนเวียดนาม

(VOVworld) ทางการกรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ จังหวัดและนครต่างๆกำลังปฏิบัติมติ 08 ของกรมการเมืองเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้กลายเป็นหน่วยงานเศรษฐกิจหลัก ซึ่งในสภาวการณ์ที่เศรษฐกิจของประเทศกำลังมีก้าวเดินที่เข้มแข็ง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเวียดนามที่มีศักยภาพมากมายกำลังมีโอกาสเพื่อพัฒนาอย่างก้าวกระโดด กลายเป็นหน่วยงานเศรษฐกิจหลัก ซึ่งจะมีส่วนร่วมต่อการผลักดันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ ผลักดันกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศและคนเวียดนาม

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเวียดนามพยายามพัฒนาเป็นภาคเศรษฐกิจหลัก - ảnh 1
ต๋ามก๊กบิ๊กด่งในจังหวัดนิงบิ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกถ่ายทำในภาพยนตร์ “Kong: Skull Island”


ในตลอด 15 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2001-2016 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเวียดนามได้พัฒนาและบรรลุผลงานที่สำคัญๆ ซึ่งศักยภาพในด้านนี้ยังมีอยู่มากมายและเพื่อใช้ประโยชน์และความได้เปรียบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ กรมการเมืองได้ประกาศใช้มติ 08 เมื่อต้นปี 2017 และวิสัยทัศน์ถึงปี 2020 โดยตั้งเป้าไว้ว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะกลายเป็นหน่วยงานเศรษฐกิจหลัก สร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศประมาณ 17-20 ล้านคน และนักท่องเที่ยวภายในประเทศ 82 ล้านคน มีส่วนร่วมต่อจีดีพีประมาณร้อยละ10
มาตรการหลัก
เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว รัฐบาลเวียดนามได้วางหน้าที่และมาตรการหลัก โดยเน้นเปลี่ยนแปลงใหม่จิตสำนึกและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องมีส่วนร่วมของทางการ หน่วยงานทุกระดับและประชาชน นาย เหงียนวันต๊วน อธิบดีทบวงการท่องเที่ยวเวียดนามได้แสดงความเห็นว่า“หนึ่งในทัศนะที่เข้มแข็งและเป็นก้าวกระโดดของมติคือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลายเป็นหน่วยงานเศรษฐกิจทั่วไป มีการผสมระหว่างหน่วยงาน ท้องถิ่น มีการเข้าร่วมของสังคมและมีเนื้อหาที่ลึกซึ้ง ดังนั้น การพัฒนาการท่องเที่ยวคือหน้าที่ของระบบการเมือง หน่วยงานทุกระดับและสังคม ซึ่งในนั้น บทบาทของสถานประกอบการและชุมชนมีความหมายสำคัญเป็นอย่างมาก”
มติ 08 ของกรมการเมืองเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้กลายเป็นเศรษฐกิจหลักถือเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อนำหน่วยงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพัฒนาขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่  เพราะนานมาแล้ว ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเวียดนามได้รับการประเมินว่ายังมีอีกมาก เนื่องจากอยู่อันดับที่ 24 จาก 141 ประเทศ แต่ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวกลับอยู่ที่อันดับ 75 จาก 141 ประเทศ แต่ตามความเห็นของบรรดาผู้เชี่ยวชาญ ถึงแม้มติจะมีข้อดีมากแค่ไหน แต่ถ้าไม่ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพก็ไม่สามารถนำไปสู่ชีวิตได้ ดังนั้น ปัญหาที่สำคัญที่สุดคือนำมติเข้าสู่ชีวิตและเพื่อปฏิบัติให้ได้ สำนักงานต้องมีความรับผิดชอบสูง จากการตระหนักได้ดีถึงความรับผิดชอบของตองตนในฐานะสำนักงานบริหาร ทบวงการท่องเที่ยวเวียดนามกำลังปฏิบัติมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัด นาย เหงียนวันต๊วน อธิบดีทบวงการท่องเที่ยวเวียดนามได้ยืนยันว่า“พวกเราได้จัดทำร่างโครงการปฏิบัติงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติมติ และกำลังประสานกับกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆเพื่อเสร็จสิ้นร่างโครงการ คาดว่า ในต้นเดือนเมษายนจะเสร็จสิ้นร่างแผนการนี้เพื่อยื่นเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาและประกาศใช้ โครงการปฏิบัติการนี้จะกำหนดอย่างชัดเจนว่า เพื่อปฏิบัติแนวคิดและหน้าที่ที่ถูกระบุในมติต้องเน้นปฏิบัติหน้าที่อะไร 2คือมอบหมายหน้าที่ที่เป็นรูปธรรมให้แก่กระทรวง หน่วยงาน ท้องถิ่นต่างๆ และอาศัยบนพื้นฐานนี้ให้ กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆจัดทำแผนปฏิบัติงาน”

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเวียดนามพยายามพัฒนาเป็นภาคเศรษฐกิจหลัก - ảnh 2
จังหวัดนิงบิ่งมีจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สัญญาณที่น่ายินดี
ใน 3 เดือนแรกของปีนี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเวียดนามได้มีสัญญาณที่น่ายินดี โดยเมื่อเดือนมกราคม นับเป็นครั้งแรกที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนเวียดนามได้สูงกว่า 1 ล้านคนต่อเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2016  เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนเวียดนามบรรลุเกือบ 1.2 ล้านคน ใน 2 เดือนแรกของปีนี้ ได้มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 2.2 ล้านคนเดินทางมาเยือนเวียดนาม และกิจกรรมสำคัญพิเศษของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเวียดนามในเดือนมีนาคมนี้คือ ภาพยนตร์ “Kong: Skull Island” ของสหรัฐที่ถ่ายทำส่วนใหญ่ในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากสื่อต่างประเทศและมีการประชาสัมพันธ์อย่างเข้มแข็ง ภาพยนตร์ชุดนี้ไม่เพียงแต่ประชาสัมพันธ์ทัศนียภาพธรรมชาติที่สวยงามของเวียดนามเท่านั้น หากยังเป็นการแนะนำให้แก่นักท่องเที่ยวในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผจญภัยและศึกษาวัฒนธรรมเวียดนาม นาย ดิงหงอกดึ๊ก อธิบดีกรมการตลาดสังกัดทบวงการท่องเที่ยวได้แสดงความเห็นว่า“นี่คือสัญญาณที่น่ายินดี เป็นผลงานและความพยายามของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการชี้นำของรัฐบาล ซึ่งผลงานนี้มาจากนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ส่วนสถานประกอบการและหน่วยงานการท่องเที่ยวได้พยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ นโยบาย สร้างบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวที่สะดวกมากขึ้น คุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้นและการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว”
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเวียดนามกำลังมีโอกาสที่ยิ่งใหญ่เพื่อสร้างก้าวกระโดด ผ่านมาตรการหลักๆและเป็นรูปธรรม พร้อมกับการชี้นำ การประสานงานจากส่วนกลางถึงท้องถิ่น  หวังว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเวียดนามจะมีการเปลี่ยนแปลงที่น่ายินดีมากขึ้นในเวลาที่จะถึง.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด