อาเซียนและเวียดนาม – สานต่อความสำเร็จในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0

(VOVWORLD) - เศรษฐกิจโลกและภูมิภาคกำลังมีความผันผวนอย่างซับซ้อนซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งบรรดาผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมการประชุมฟอรั่ม WEF ASEAN ได้ให้ข้อสังเกตว่า ถึงแม้จะได้รับผลกระทบและมีความเสี่ยงต่างๆ แต่อาเซียนยังคงประสบความสำเร็จในการแสวงหาโอกาสจากความท้าทายต่างๆและพร้อมใช้ประโยชน์จากโอกาสและจุดแข็งเพื่อมุ่งสู่การขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

อาเซียนและเวียดนาม – สานต่อความสำเร็จในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 - ảnh 1อาเซียนในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 

ภูมิภาคอาเซียนกำลังเป็นจุดเด่นเกี่ยวกับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ ในสภาวการณ์ที่การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 นับวันขยายขอบเขตและอิทธิพลควบคู่กับบรรยากาศทางภูมิศาสตร์และการเมืองที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างซับซ้อน ทุกประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงเวียดนามได้มีแผนการต่างๆที่สอดคล้องและปฏิบัติตามแนวโน้มของยุคสมัย

เตรียมพร้อมย่างเข้าสู่ยุคดิจิตอล

อาเซียนมีประชากร 640 ล้านคน จีดีพีในปี 2017 บรรลุเกือบ 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นเศรษฐกิจรายใหญ่อันดับ 3 ในเอเชีย โดยประเทศสมาชิกอาเซียนมีการขยายตัวที่น่าประทับใจ แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือความสำเร็จของกลุ่มอาเซียน เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจทางอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีดิจิตอล จำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีประชากรที่อยู่ในวัยทำงานจำนวนมาก แหล่งบุคลากรมีทักษะความสามารถ มีวุฒิการศึกษาสูงและมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0 ได้เปิดโอกาสให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อการพัฒนา นาย ลีเซียนลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้เผยว่า“ประเทศต่างๆกำลังพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผลักดันการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ส่วนมนุษย์ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตในการทำงาน การค้าขาย การเชื่อมโยงและขยายตลาดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งอาเซียนกำลังมีความได้เปรียบในการใช้โอกาสต่างๆจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0”

เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในเวลาที่ผ่านมา ประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค มีการวางแผนความร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลภายในกลุ่ม เช่น แผนการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศอาเซียนจนถึงปี 2020 ระเบียบวาระการประชุมอาเซียนเกี่ยวกับการค้าอิเล็กทรอนิกส์ระยะปี 2017-2025 แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงใหม่อาเซียนระยะปี 2016-2025 แผนการเชื่อมโยงอาเซียนปี 2025

ส่วนในระดับประเทศ อาเซียนได้เน้นยกระดับทักษะในด้านต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 การสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอกนิกส์ กลไก one stop service ทั้งในระดับประเทศและของอาเซียน ความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการเชื่อมโยง เครือข่ายเมืองอัจฉริยะและการกำหนดค่าบริการโทรศัพท์โรมมิ่งให้เป็นตามมาตรฐานเดียวกันในภูมิภาคอาเซียน

อาเซียนและเวียดนาม – สานต่อความสำเร็จในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 - ảnh 2ประธานาธิบดีอินโดนีเซียเข้าร่วมพิธีเปิดตัวการบริการขนส่งผู้โดยสารของบริษัท Go-Jek ของอินโดนีเซียในเวียดนาม

เวียดนามคือประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้มแข็งในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0

บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจได้เผยว่า เวียดนามอยู่ในรายชื่อ 11 เศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้น โดยอัตราการขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 5 ในช่วงปี 1996-2016  ซึ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 จะสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ซึ่งถ้าหากเวียดนามรู้จักใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและการผสมผสานอย่างเต็มที่ ก็จะประสบความสำเร็จมากขึ้น นาง Anu Madgavkar รองผู้อำนวยการเครือบริษัทให้คำปรึกษาเชิงยุทธศาสตร์ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ McKinsey ได้เผยว่า“ในตลอด 15 ปีที่ผ่านมา เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะเวียดนามควรใช้ประโยชน์จากจุดแข็งด้านแรงงานที่มีทักษะความสามารถในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เข้มแข็งในอนาคต”

การที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดฟอรั่ม WEF ASEAN 2018 ทำให้สถานประกอบการและประชาชนให้ความสนใจถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0 อีกทั้งทำให้อาเซียนและเวียดนามเป็นที่รู้จักของประเทศต่างๆมากยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยสร้างโอกาสความร่วมมือใหม่ๆในอนาคต นาย หมากก๊วกแอง ประธานสหพันธ์สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมกรุงฮานอยได้ให้ข้อสังเกตว่า“ฟอรั่มครั้งนี้ไม่เพียงแต่หารือถึงปัญหาการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลเท่านั้น หากยังเน้นหารือถึงการเชื่อมโยงและความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนอีกด้วย  จากพื้นฐานของเทคโนโลยี ฐานข้อมูลเกี่ยวกับประชากรและแหล่งบุคลากร จะสนับสนุนการวางนโยบายสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็คทรอนิกส์และประชาคมอาเซียนในยุคดิจิตอล นอกจากนี้ การเข้าร่วมของสถานประกอบการสตาร์ทอัพอาเซียนที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากถือเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ปัจจุบัน อาเซียนกำลังวิจัยเกี่ยวกับความพร้อมของอาเซียนต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อวางแนวทางและนโยบายอย่างเหมาะสม เช่น การมอบสิทธิพิเศษแก่สถานประกอบการ โดยเฉพาะสถานประกอบการภาคเอกชนมากขึ้นเพราะเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจในภูมิภาค และยิ่งกว่าเวลาใดทั้งหมด อาเซียนยังคงเชิดชูและผลักดันความสามัคคีดั่งเช่นคำกล่าวของนาย ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีลาวในฟอรั่มครั้งนี้ว่า ในการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0  ประเทศสมาชิกอาเซียนกำลังลงเรือลำเดียวกัน ดังนั้นต้องร่วมแรงร่วมใจเพื่อนำพาอาเซียนฟันฝ่าอุปสรรคให้ลุล่วงท่ามกลางการแข่งขันในสภาวการณ์ใหม่.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด