เน้นพิจารณาและตัดสินใจ 3 โครงการสำคัญ

(VOVWORLD) - การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครั้งที่ 7 สมัยที่ 12 ที่กำลังมีขึ้น ณ กรุงฮานอยได้หารือและแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาสำคัญๆ เช่น การสร้างสรรค์แถวขบวนเจ้าหน้าที่ข้าราชการในทุกระดับ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับยุทธศาสตร์ การปฏิรูปนโยบายเงินเดือน และการปฏิรูปนโยบายประกันสังคม เป็นต้นซึ่งในการกล่าวปราศรัยเปิดการประชุม เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เหงียนฟู้จ่อง ก็ได้ย้ำถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องถึงเนื้อหาเหล่านี้

เน้นพิจารณาและตัดสินใจ 3 โครงการสำคัญ - ảnh 1เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เหงียนฟู้จ่อง 

ก่อนอื่น เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เหงียนฟู้จ่อง ได้ยืนยันว่า การเติบโตและการพัฒนาของแถวขบวนเจ้าหน้าที่ข้าราชการและข้อดีในงานด้านบุคลากรคือปัจจัยสำคัญที่ชี้ขาดต่อผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และมีความหมายทางประวัติศาสตร์ของภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศ

ยุคไหน ขบวนการใดก็มีเจ้าหน้าที่ข้าราชการแบบนั้น

เลขาธิการใหญ่พรรคฯได้อ้างคำเรียกร้องของมติที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 เกี่ยวกับงานด้านบุคลากร ที่ระบุต้องเน้นสร้างสรรค์แถวขบวนเจ้าหน้าที่ข้าราชการ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับยุทธศาสตร์ที่มีคุณสมบัติ ความสามารถและความไว้วางใจตามเจตนารมณ์ “ยุคไหน ขบวนการใดก็มีเจ้าหน้าที่ข้าราชการแบบนั้น” ดังนั้น คณะเลขาธิการกลางพรรคจึงได้เสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการชี้นำการจัดทำโครงการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 สรุปผล 20 ปีการปฏิบัติมติของที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 3 สมัยที่ 8 เกี่ยวกับ “ยุทธศาสตร์เจ้าหน้าที่ข้าราชการในยุคผลักดันการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย” ตั้งแต่ปี 1997-2017 เพื่อเป็นพื้นฐานจัดทำโครงการและร่างมติเพื่อยื่นเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งนี้ ซึ่งเลขาธิการใหญ่พรรคฯเสนอให้คณะกรรมการกลางพรรคชี้แจงว่า ทำไมในตลอด 20 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในหลายปีมานี้ ถึงแม้พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้มีแนวทาง นโยบายต่างๆเกี่ยวกับงานด้านบุคลากร ซึ่งได้รับความเห็นพ้องและการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคและประชาชน แต่การปฏิบัติจริงยังมีข้อบกพร่องและขาดประสิทธิภาพ “ต้องวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์ทั้งภายในและต่างประเทศในเวลาที่จะถึง กำหนดความต้องการ หน้าที่ใหม่และสถานการณ์ใหม่ โดยเฉพาะปัจจัยที่ส่งผลกระทบในทางบวกและทางลบต่อเจ้าหน้าที่ข้าราชการและงานด้านบุคลากร เพื่อหารือในเชิงลึก วิเคราะห์ สร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในระดับสูงเกี่ยวกับทัศนะ แนวคิดชี้นำ เป้าหมายเฉพาะหน้าและระยะยาว หน้าที่ มาตรการใหญ่ๆที่มีลักษณะก้าวกระโดดที่มีความเป็นไปได้สูงในการปฏิบัติเพื่อแก้ไขข้อจำกัด ปฏิบัติงานด้านบุคลากรให้ดีขึ้น และสร้างสรรค์แถวขบวนเจ้าหน้าที่ข้าราชการในทุกระดับ โดยเฉพาะระดับยุทธศาสตร์ที่มีคุณสมบัติ มีความสามารถและความไว้วางใจสมกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย”

เน้นพิจารณาและตัดสินใจ 3 โครงการสำคัญ - ảnh 2การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครั้งที่ 7 สมัยที่ 12 

ปฏิรูปนโยบายเงินเดือนในขั้นพื้นฐาน

เลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงียนฟู้จ่อง ได้ย้ำว่า นโยบายเงินเดือนคือส่วนหนึ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับนโยบายอื่นๆในระบบนโยบายเศรษฐกิจสังคม มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงถึงความสมดุลใหญ่ๆของเศรษฐกิจ ตลาดแรงงานและชีวิตของผู้ที่ได้รับเงินเดือน มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ระบบการเมืองที่กระทัดรัด โปร่งใส บริสุทธิ์ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นและต่อต้านการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ตามความเห็นของเลขาธิการใหญ่พรรคฯ ถึงเวลาแล้วที่เวียดนามต้องปฏิรูปนโยบายเงินเดือนขั้นพื้นฐาน “ต้องบรรลุความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับความจำเป็นเร่งด่วนและความเป็นไปได้สูงในการปฏิรูปนโยบายเงินเดือนครั้งนี้ กำหนดทัศนะ แนวคิดชี้นำ เป้าหมายโดยรวมและเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมในแต่ละระยะ นโยบาย มาตรการ โดยเฉพาะนโยบายและมาตรการที่เป็นก้าวกระโดดและมีความเป็นไปได้สูงในการปฏิบัติเพื่อแก้ไขข้อจำกัดและข้อบกพร่อง เพื่อค้ำประกันให้แก่การปฏิรูปเงินเดือนครั้งนี้ ซึ่งจะสร้างก้าวกระโดดในระบบเงินเดือน สร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่แรงงานและเศรษฐกิจ ผลผลิต คุณภาพ ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน”

ขยายเป้าหมายและมุ่งสู่ป้าหมายปวงชนเข้าร่วมประกันสังคม

เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เหงียนฟู้จ่อง เสนอให้คณะกรรมการกลางพรรคสรุปสถานการณ์ที่เป็นจริง วิเคราะห์และพยากรณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ ด้วยวิสัยทัศน์ในระยะยาวเกี่ยวกับสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม งบประมาณแผ่นดินและรายได้ให้แก่ประชาชนในระยะกลางและระยะยาว หารือและเห็นพ้องเกี่ยวกับแนวทาง นโยบาย มาตรการผลักดันการเปลี่ยนแปลงใหม่ ปรับปรุงนโยบายประกันสังคมให้มีความสมบูรณ์ในเวลาที่จะถึง “เน้นกำหนด วิเคราะห์ทัศนะ เป้าหมายเปลี่ยนแปลงใหม่ เนื้อหาปฏิรูป โดยเฉพาะปัญหาต่างๆ เช่นการขยายขอบเขตของประกันสังคม มุ่งสู่เป้าหมายประชาชนทุกคนเข้าร่วมประกันสังคม ค้ำประกันความสมดุลด้านการเงินของประกันสังคมในระยะยาว ปรับปรุงอายุเกษียณราชการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่ ผลักดันการเชื่อมโยงและการช่วยเหลือระหว่างนโยบายประกันสังคม สานต่อและพัฒนาหลักการปรับปรุงเงินบำนาญและเงินเดือน ลดเงื่อนไขการเข้าร่วมประกันสังคมเพื่อได้รับเงินบำนาญ ให้ความสนใจถึงภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ที่กำลังทำงานและผู้ที่เกษียณอายุราชการ โดยเฉพาะปัญหาแรงงานสัมพันธ์สำหรับเกษตรกร ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม”

ตามความเห็นของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เหงียนฟู้จ่อง ที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 ดำเนินไปได้ครึ่งสมัย ในสภาวการณ์ที่ภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงที่น่ายินดีด้วยโอกาสใหม่ที่ดีขึ้น ท่าน เหงียนฟู้จ่อง เสนอให้สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคที่เข้าร่วมการประชุมส่งเสริมจิตใจแห่งความรับผิดชอบ เน้นวิจัย หารืออย่างรอบคอบและแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงรายงานและโครงการให้มีความสมบูรณ์ พิจารณาและตัดสินใจในการประชุมนัดสุดท้าย. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด