เปิดระยะแห่งการพัฒนาใหม่ของประเทศเพื่อก้าวไปสู่สังคมนิยมอย่างมั่นคง

(VOVworld)- ในการกล่าวปราศรัยปิดประชุมสมัชชาใหญ่พรรคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่12 ท่านเหงวียนฟู้จ่องเลขาธิการใหญ่พรรคฯได้ย้ำถึงผลสำเร็จของการประชุมซึ่งจะสร้างพลังจูงใจให้ทั้งองค์กรพรรค กองทัพและประชาชนฝ่าฟันอุปสรรคความท้าทายเพื่อนำเวียดนามพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยโดยพื้นฐาน ผลการประชุมสมัชชาพรรคยังเปิดระยะแห่งการพัฒนาใหม่ของประเทศเพื่อก้าวไปสู่สังคมนิยมอย่างมั่นคงอีกด้วย


(VOVworld)- ในการกล่าวปราศรัยปิดประชุมสมัชชาใหญ่พรรคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่12 ท่านเหงวียนฟู้จ่องเลขาธิการใหญ่พรรคฯได้ย้ำถึงผลสำเร็จของการประชุมซึ่งจะสร้างพลังจูงใจให้ทั้งองค์กรพรรค กองทัพและประชาชนฝ่าฟันอุปสรรคความท้าทายเพื่อนำเวียดนามพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยโดยพื้นฐาน ผลการประชุมสมัชชาพรรคยังเปิดระยะแห่งการพัฒนาใหม่ของประเทศเพื่อก้าวไปสู่สังคมนิยมอย่างมั่นคงอีกด้วย

เปิดระยะแห่งการพัฒนาใหม่ของประเทศเพื่อก้าวไปสู่สังคมนิยมอย่างมั่นคง - ảnh 1

เนื้อหาที่สำคัญของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคที่ท่านเลขาธิการใหญ่ได้ย้ำถึงประกอบด้วยการผ่านความเห็นชอบเอกสารการประชุม ความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในการปฏิบัติเป้าหมายรวมต่างๆและการเสร็จสิ้นหน้าที่การคัดเลือกบุคลากร เป็นต้น

ผ่านความเห็นชอบแนวทางและนโยบายที่สำคัญ

ที่ประชุมสมัชชาพรรคได้ทำการหารืออย่างตรงไปตรงมาและมีประชาธิปไตยและได้รับความเห็นพ้องเป็นอย่างสูงในการผ่านความเห็นชอบเอกสารที่สำคัญต่างๆได้แก่ รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมช่วง2011-2015และแนวทางการปฏิบัติในอีก5ปีข้างหน้าคือช่วงปี2016-2020  รายงานการประเมินทบทวนการชี้นำของคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่11 รายงานสรุปผลการปฏิบัติธรรมนูญของพรรคสมัยที่11และรายงานสรุปผลการปฏิบัติมติของที่ประชุมครั้งที่4คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่11เกี่ยวกับปัญหาที่เร่งด่วนในการสร้างสรรค์พรรคปัจจุบัน ซึ่งแนวทางนโยบายที่สำคัญนี้จะช่วยกำหนดแนวทางมาตรการปฏิบัติหน้าที่การพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็ว ยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาและพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ“เอกสารการประชุมใหญ่พรรคได้ร่างบนพื้นฐานการสรุปทางทฤษฏีและสถานการณ์ที่เป็นจริงในกระบวนการเปลี่ยนแปลงใหม่30ปีและ5ปีปฏิบัติหลักนโยบายการพัฒนาประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมนิยมที่มีการเสริมเพิ่มเติมเนื้อหาเมื่อปี2011 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมช่วงปี2011-2020และการปฏิบัติรัฐธรรมนูญปี2013เป็นเวลา2ปี การรวบรวมสติปัญญา ความมุ่งมั่นและความปรารถนาของทั้งองค์กรพรรค ประชาชนและกองทัพ ซึ่งเอกสารเหล่านี้ยังได้ยืนยันและปรับปรุงทัศนะกับแนวทางการเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้และพัฒนาลัทธิมาคเลนินกับแนวคิดโฮจิมินห์อย่างสร้างสรรค์ รับประสบการณ์จากนานาชาติที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ของเวียดนาม กำหนดเป้าหมาย หน้าที่ในการพัฒนาประเทศในระยะใหม่ที่เต็มไปด้วยทั้งโอกาสและความท้าทาย”

ตั้งใจปฏิบัติเป้าหมายรวมให้สำเร็จ

เลขาธิการใหญ่พรรคฯเหงวียนฟู้จ่องได้ยืนยันว่า ที่ประชุมใหญ่พรรคได้แสดงความเห็นพ้องกันเป็นอย่างสูงต่อความมุ่งมั่นตั้งใจของพรรค ประชาชนและกองทัพในการปฏิบัติเป้าหมายรวมคือ “ผลักดันการสร้างสรรค์พรรคให้บริสุทธิ์เข้มแข็ง ยกระดับทักษะการชี้นำและพลังการต่อสู้ของพรรค สร้างระบบการเมืองที่เข้มแข็งมั่นคง ส่งเสริมพลังชนทั้งชาติและประชาธิปไตยสังคมนิยม ผลักดันภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ในทุกด้าน พัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและยั่งยืนเพื่อนำเวียดนามพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยโดยพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกด้านของประชาชน ยืนหยัดและมุ่งมั่นต่อสู้เพื่อพิทักษ์เอกราช เอกภาพ อธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศ ปกป้องพรรค รัฐ ประชาชนและระบอบสังคมนิยม รักษาสันติภาพ เสถียรภาพ เป็นฝ่ายรุกในการผสมผสานอย่างเข้มแข็งในเศรษฐกิจโลกเพื่อภารกิจการพัฒนาประเทศ ตลอดจนยกระดับสถานะของเวียดนามให้สูงเด่นขึ้นบนเวทีโลก“ตระหนักถึงหน้าที่แห่งประวัติศาสตร์และความรับผิดชอบต่อประเทศและประชาชาติ ที่ประชุมสมัชชาได้ยืนยันความตั้งใจผลักดันการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรค เพิ่มความมั่นคงทางการเมือง สติปัญญา คุณสมบัติและคุณธรรมการปฏิวัติ ทำให้พรรคมีความบริสุทธิ์เข้มแข็ง เสริมสร้างความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อพรรค ซึ่งต้องการความสามัคคี ความเห็นพ้องในการปฏิบัติของทั้งองค์กรพรรค ต้องธำรงเสริมสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดอย่างเป็นเลือดเนื้อเดียวกันระหว่างพรรคและประชาชนซึ่งล้วนแต่เป็นคุณสมบัติที่ดีงามและพลังชีวิตของพรรค”

คัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่12

เลขาธิการใหญ่พรรคได้ยืนยันว่าสมัชชาพรรคได้ดำเนินไปอย่างจริงจัง ถูกต้องตามธรรมนูญพรรค สามารถเลือกผู้แทนที่มีคุณสมบัติพร้อมเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่12 มอบหน้าที่การชี้นำทั้งพรรค ประชาชนและกองทัพปฏิบัติมติของสมัชชาพรรคสมัยที่12ให้สำเร็จ ส่วนคณะกรรมการกลางพรรคชุดใหม่ก็ยืนยันความมุ่งมั่นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อรับใช้ปิตุภูมิและประชาชน ตลอดจนปฏิบัติเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สมัชชาพรรคได้วางไว้

เรียกร้องให้มีการสามัคคีองค์กรพรรคและประชาชนเพื่อปฏิบัติมติของสมัชชาใหญ่อย่างสำเร็จ

ท่านเลขาธิการใหญ่พรรคเหงวียนฟู้จ่องได้ย้ำว่า ผลสำเร็จของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่12จะเป็นการให้กำลังใจทั้งพรรค ประชาชนและกองทัพฝ่าฟันอุปสรรคความท้าทาย ใช้โอกาสใหม่ให้เต็มที่เพื่อนำเวียดนามพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยโดยพื้นฐาน“หลังการประชุม องค์กรพรรค ทางการ หน่วยงานทุกระดับต้องทำการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับผลการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯ ทำการศึกษาเพื่อความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับมติและเอกสารของสมัชชาพรรค ร่างแผนการปฏิบัติและส่งเสริมขบวนการแข่งขันรักชาติต่างๆในหมู่ประชาชน นำมติของสมัชชาพรรคเข้าสู่ชีวิต เรียกร้องให้องค์กรพรรค ประชาชน กองทัพและพี่น้องชาวเวียดนามในต่างประเทศเชิดชูจิตใจรักชาติ ความมุ่งมั่นในการพึ่งตนเอง พลังความสามัคคีชนทั้งชาติเพื่อปฏิบัติมติของสมัชชาพรรคให้เป็นผลสำเร็จ เปิดระยะแห่งการพัฒนาใหม่ให้แก่ประเทศเพื่อก้าวไปสู่สังคมนิยมอย่างมั่นคง.”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด