เป้าหมายผสมผสานในทุกด้านของการทูตเวียดนามในปี 2014

(VOVworld) - ภายใต้แนวทางปฏิบัตินโยบายด้านการต่างประเทศของที่ประชุมใหญ่พรรค คอมมิวนิสต์เวียดนามครั้งที่ 11 ปี 2014 ถือเป็นปีสำคัญในการปฏิบัติแนวทางเป็นฝ่ายรุกและผสมผสานเข้ากับกระแสโลก อย่างเข้มแข็งของประเทศต่อไป....

(VOVworld) - ภายใต้แนวทางปฏิบัตินโยบายด้านการต่างประเทศของที่ประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครั้งที่ 11 ปี 2014 ถือเป็นปีสำคัญในการปฏิบัติแนวทางเป็นฝ่ายรุกและผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างเข้มแข็งของประเทศต่อไปตามมติ 22 ของกรมการเมือง คณะกรรมการกลางพรรคที่เพิ่งประกาศใช้ซึ่งในนั้นมีเนื้อหาที่โดดเด่นคือการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกในทุกด้านต่อไปซึ่งถือเป็นเป้าหมายสำคัญของกิจกรรมด้านการต่างประเทศในปี 2014

เป้าหมายผสมผสานในทุกด้านของการทูตเวียดนามในปี 2014 - ảnh 1
ปี 2014 ถือเป็นปีสำคัญในการปฏิบัติแนวทางเป็นฝ่ายรุกและผสมผสานเข้ากับกระแสโลก

ปี 2014 เวียดนามจะปฏิบัติแนวทางนโยบายด้านการต่างประเทศของที่ประชุมใหญ่พรรคครั้งที่ 11เกี่ยวกับการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกในทุกด้านต่อไปซึ่งไม่เพียงแต่มีส่วนร่วมต่อการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศ บุคคน เกียรติประวัติและวัฒนธรรมของเวียดนามอย่างเข้มแข็ง ทำให้เพื่อนมิตรทั่วโลกเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางและนโยบายของเวียดนาม แสวงหาการสนับสนุน ความเห็นพ้องและการช่วยเหลือของประชาคมโลกต่อภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ของเวียดนาม สร้างบรรยากาศที่สันติภาพ เสถียรภาพเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศเท่านั้น หากงานด้านการต่างประเทศในปี 2014 ยังสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์และบทบาทมากขึ้นของประเทศเวียดนามต่อปัญหาต่างๆของโลกอีกด้วย
นำกรอบความสัมพันธ์ต่างๆพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
จากการจัดตั้งความสัมพันธ์กับ 13 หุ้นส่วนยุทธศาสตร์และ 11 หุ้นส่วนในทุกด้าน เวียดนามได้ประสบความสำเร็จในการสร้างกรอบความสัมพันธ์ในปี 2013 หนึ่งในเนื้อหาที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆของกิจกรรมด้านการต่างประเทศในปี 2014 คือทำให้ความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ หุ้นส่วนในทุกด้านนี้พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลประโยชน์อย่างจริงจัง ควบคู่กันนั้นคือ การขยายความสัมพันธ์กับประเทศที่มีความสัมพันธ์ยาวนานและประเทศในภูมิภาคต่างๆ ท่าน ฝ่ามบิ่งมิง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามได้แสดงความเห็นว่า ปี 2013 พวกเราเน้นผลักดันความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจและประเทศสำคัญ ถึงปี 2014 นอกจากการผลักดันพัฒนาความสัมพันธ์เหล่านั้นอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว พวกเรายังต้องขยายความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆอีกด้วย นอกจากนั้น กิจกรรมด้านการต่างประเทศจะให้ความสนใจถึงกิจกรรมการทูตเชิงเศรษฐกิจ การทูตเชิงวัฒนธรรมและการปกป้องพลเมือง

เป้าหมายผสมผสานในทุกด้านของการทูตเวียดนามในปี 2014 - ảnh 2
ท่าน ฝ่ามบิ่งมิง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนาม

ดึงดูดแหล่งเงินทุน ผลักดันการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี
ควบคู่กับการร่างระเบียบการ ศักยภาพและโครงสร้างพื้นฐานของกิจกรรมการทูตเชิงเศรษฐกิจในปี 2014 จะเน้นดึงดูดแหล่งเงินลงทุน ตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศโดยเป้าหมายของการขยายตัวจะอยู่บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ท่าน ฝ่ามบิ่งมิง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศได้เผยว่าในการประชุมหน่วยงานด้านการทูตครั้งที่ 28 เมื่อเร็วๆนี้ หนึ่งในหน้าที่สำคัญที่ที่ประชุมได้วางไว้ให้บรรดาเอกอัครราชทูตและหัวหน้าสำนักงานตัวแทนในต่างประเทศคือ เน้นให้ความสนใจถึงประเทศและหุ้นส่วนสำคัญเพื่อดึงดูดแหล่งเงินลงทุน แหล่งเงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการหรือ ODA เข้าในด้านที่เวียดนามกำลังต้องการ
ปัจจุบัน เวียดนามกำลังเข้าร่วมการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี 6 ฉบับโดยในปี 2014 ต้องเสร็จสิ้นการเจรจาข้อตกลงร่วมมือด้านเศรษฐกิจข้ามแปซิฟิกหรือทีพีพีและข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปหรืออียูซึ่งเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายให้แก่สถานประกอบการเวียดนาม โดยเฉพาะในขณะที่ ประชาคมอาเซียนจะได้รับการจัดตั้งภายใน 2 ปีนี้และสิ่งที่ต้องทำคือ ต้องผลักดันข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ผลประโยชน์ที่ประชาชนและผู้ประกอบการจะได้รับเมื่อประชาคมอาเซียนได้รับการจัดตั้ง ท่าน ฝ่ามบิ่งมิง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศได้เผยว่าปี 2014 และปี 2015 เป็นปีสำคัญเพราะพวกเราต้องปฏิบัติคำมั่นต่างๆเพื่อจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี 2015 จนถึงขณะนี้ เวียดนามได้เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานร้อยละ 84  แต่ปัญหาขั้นพื้นฐานคือ ประชาชนยังไม่ทราบถึงคำมั่นที่เวียดนามให้ไว้ โดยเฉพาะสถานประกอบการยังไม่เห็นถึงผลประโยชน์ของตลาดอาเซียนที่มีประชากรถึง 500 ล้านคนเมื่อประชาคมได้รับการจัดตั้ง นี่คือปัญหาที่รัฐบาล กระทรวงและหน่วยงานด้านการทูตต้องมีความรับผิดชอบเพื่อรายงานและประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบ
พิทักษ์รักษาอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน รักษาบรรยากาศที่สันติภาพและเสถียรภาพเพื่อพัฒนา

เพื่อส่งเสริมผลสำเร็จด้านการต่างประเทศในปี 2013 หน่วยงานการทูตเวียดนามจะแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องถึงอธิปไตยเหนือทะเลและเกาะแก่งต่อไป ต่อสู้เพื่อพิทักษ์รักษาอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน รักษาบรรยากาศที่สันติภาพและเสถียรภาพเพื่อเอื้อให้แก่ภารกิจการพัฒนาประเทศ ในปี 2014 ความปรารถนาของอาเซียน รวมทั้งเวียดนามคือ ลงนามระเบียบการปฏิบัติต่อกันในทะเลตะวันออกหรือ      ซีโอซีกับจีนซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อมีส่วนร่วมต่อการธำรงสันติภาพและเสถียรภาพในทะเลตะวันออก ปี 2014 ยังเป็นปีแรกที่เวียดนามดำรงตำแหน่งสำคัญในกลไกความร่วมมือพหุภาคี เช่นสมาชิกของสภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สภาผู้ว่าการองค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA คณะกรรมการมรดกโลกของยูเนสโกและเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพรัฐสภาโลก หรือ IPU ครั้งที่ 132 ในปี 2015
บนพื้นฐานของความสำเร็จด้านการต่างประเทศ ในปี 2014 เวียดนามจะปฏิบัติแนวทางผสมผสานในทุกด้านต่อไปโดยไม่เพียงแต่ขยายความสัมพันธ์กับทุกประเทศเท่านั้น แต่เวียดนามจะยังคงเป็นประเทศที่มีความรับผิดชอบต่อประชาคมโลกอีกด้วย เข้าร่วมงานที่เกี่ยวข้องถึงผลประโยชน์ของตนและปัญหาอื่นๆของโลกอย่างเข้มแข็งและปี 2014 ยังเป็นปีสำคัญเป็นอย่างมากซึ่งถูกคาดหวังว่า จะสร้างหัวเลี้ยวหัวต่อให้แก่เวียดนามเพื่อก้าวไปสู่ระยะแห่งการพัฒนาใหม่./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด