เพิ่มทวีคุณค่าของแนวคิด คุณธรรมและบุคลิกโฮจิมินห์

(VOVWORLD) - แนวคิด คุณธรรมและบุคลิกภาพและชีวิตการเคลื่อนไหวปฏิวัติของประธานโฮจิมินห์ ผู้นำที่เคารพรักของประชาชนเวียดนาม ถือเป็นตัวอย่างที่มีชีวิตชีวาและสามารถโน้มน้าวให้พรรคและประชาชนศึกษาและปฏิบัติตาม หลังการปฏิบัติเป็นเวลา 8 ปี กระบวนการศึกษาและปฏิบัติตามแบบอย่างคุณธรรมของประธานโฮจิมินห์ในเวียดนามได้ประสบความสำเร็จที่น่ายินดีต่างๆ ในโอกาสรำลึกครบรอบ 129 ปีวันคล้ายวันเกิดประธานโฮจิมินห์ 19 พฤษภาคม ขอเชิญท่านอ่านบทวิเคราะห์เรื่อง “เพิ่มทวีคุณค่าของแนวคิด คุณธรรมและบุคลิกโฮจิมินห์
เพิ่มทวีคุณค่าของแนวคิด คุณธรรมและบุคลิกโฮจิมินห์ - ảnh 1ประธานโฮจิมินห์ 

ประธานโฮจิมินห์เคยบอกว่า การที่จะเป็นตัวอย่างนั้นก่อนอื่นต้องเป็นตัวอย่างในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่และต้องทำเสมอ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคต้องรักษาหลักการคือ ถืองานของส่วนรวมสำคัญกว่าเรื่องส่วนตัว รู้จักเสียสละเพื่อผลประโยชน์ของประเทศ ประชาชนและของพรรค

แบบอย่างบริสุทธิ์

ในตลอดชีวิตการเคลื่อนไหวปฏิวัติ ประธานโฮจิมินห์เป็นแบบอย่างที่บริสุทธิ์ในการสละผลประโยชน์ส่วนตัวและอุทิศเพื่อประชาชนและประเทศ รองศาสตรจารย์ ดอกเตอร์ เจิ่นมิงห์เจื่อง หัวหน้าสถาบันโฮจิมินห์และบรรดาผู้นำของพรรคกล่าวว่า โอวาทของประธานโฮจิมินห์สามารถโน้มน้าวใจมวลชนและเป็นปัจจัยชี้ขาดต่อความสำเร็จของการปฏิวัติเวียดนาม            “ในการปฏิบัติตามแบบอย่างประธานโฮจิมินห์ ในช่วงสงครามต่อต้านนักล่าเมืองขึ้นฝรั่งเศสและต่อต้านอเมริกาเพื่อกู้ชาติ เจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคแต่ละคนได้รับความเชื่อถือจากประชาชนเพราะได้ทำเป็นแบบอย่างเพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตาม นี่คือพลังขับเคลื่อน เป็นแรงกระตุ้นให้เราได้รับชัยชนะในสงครามกู้ชาติ”

ในไม่ว่าเวลาไดของประเทศ แนวความคิด คุณธรรมและบุคลิกอันสูงส่งของประธานโฮจิมินห์ต่างได้รับการปฏิบัติตามอย่างจริงจังแล้วขยายผลผ่านเรื่องราวที่เรียบง่ายแต่มีความหมายเป็นพลังจูงใจในสังคม ซึ่งสร้างความแข็งแกร่งให้แก่การเป็น “ตัวอย่าง” และเจตนารมณ์ “พูดแล้วต้องทำ”

เพิ่มทวีคุณค่าด้านคุณธรรมของประธานโฮจิมินห์ในยุคปัจจุบัน

ศาสตรจารย์ ดอกเตอร์ ครูประชาชน เจิ่นวันบิ่งห์ อดีตหัวหน้าสถาบันวัฒนธรรมและการพัฒนา สังกัดสถาบันรัฐศาสตร์แห่งชาติโฮจิมินห์เผยว่า พลังที่เข้มแข็งแห่งจิตใจจากการศึกษาและปฏิบัติตามแบบอย่างคุณธรรมของประธานโฮจิมินห์มีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศปัจจุบัน โดยเฉพาะในขณะที่พรรคและรัฐเวียดนามกำลังพยายามป้องกันและขจัดความเสื่อมถอยของแนวคิดด้านการเมือง คุณธรรม วิถีชีวิตและการผันแปรของเจ้าหน้าที่สมาชิกภายในองค์กรพรรค            “บทบาทของผู้นำมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งในระดับครอบครัวและสังคม หากผู้นำคนนั้นเป็นตัวอย่างที่ดี ลูกหลานในครอบครัวหรือประชาชนในสังคมจะมีความเชื่อมั่นและปฏิบัติตาม”

ศ.ดร. ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง หว่างชี้บ๋าวเผยว่า เพื่อปฏิบัติกระบวนการศึกษาและปฏิบัติตามแบบอย่างคุณธรรมของประธานโฮจิมินห์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคแต่ละคน“เมื่อพูดต้องทำได้” พยายามฝึกฝนหล่อหลอมตนเอง ต้องรู้ตัวและไม่ปล่อยให้ตัวเองติดกับดักของผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาความเสื่อมถอยเพื่อที่จะมีส่วนร่วมยืนยันถึงคุณค่าของแนวคิดโฮจิมินห์            “สมาชิกพรรคแต่ละคนต้องดูตัวอย่างของประชาชนคนธรรมดาที่อยู่รอบตัวเราเพื่อพยายามมากขึ้นให้สมกับการเป็นสมาชิกพรรค ความพยายามนั้นถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สมาชิกพรรคแต่ละคนต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องด้วยความสมัครใจโดยไม่มีใครบังคับหรือเร่งรัด”

เพิ่มทวีคุณค่าของแนวคิด คุณธรรมและบุคลิกโฮจิมินห์ - ảnh 2นาย เหงียนเวียดชึ๊ก อดีตรองหัวหน้าคณะกรรมการวัฒนธรรม การศึกษา เยาวชนและยุวชนของสภาแห่งชาติ 

ส่วนนาย เหงียนเวียดชึ๊ก อดีตรองหัวหน้าคณะกรรมการวัฒนธรรม การศึกษา เยาวชนและยุวชนของสภาแห่งชาติเผยว่า ในการปฏิบัติตามแนวคิด แบบอย่างคุณธรรมและบุคลิกของประธานโฮจิมินห์ แต่ละคนต้องฝึกฝนหล่อหลอมตนเอง ให้ความเคารพและเชิดชูศักดิ์ศรี เจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคที่ทำผิดกฎหมายก็ต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาด            “การเป็นตัวอย่างคือมาตรการหนึ่งเพื่อให้องค์กรพรรคมีความบริสุทธิ์เข้มแข็ง โดยเฉพาะในขณะที่เวียดนามกำลังสร้างสรรค์รัฐที่บริหารประเทศด้วยกฎหมาย ถ้าใครละเมิดกฎหมาย ก็ต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาด และไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายได้”

การปฏิบัติมติ 05 ของกรมการเมืองเกี่ยวกับ “การผลักดันการศึกษาและปฏิบัติตามแนวคิด คุณธรรมและบุคลิกโฮจิมินห์” พร้อมกับการสร้างสรรค์และปรับปรุงพรรคจะเกิดผลดีถ้าหากเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคแต่ละคนสามารถเข้าใจและซาบซึ้งในแนวคิดและคุณธรรมของท่านที่สะท้อนในการคิดและปฏิบัติจริง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด