เพิ่มนโยบายให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์

(VOVworld) – นับเป็นครั้งแรกที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดการรณรงค์เปลี่ยนแปลง ใหม่งานด้านประดิษฐ์คิดค้นผ่านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยจัดตั้ง กองทุนช่วยเหลือกิจกรรมเปลี่ยนแปลงใหม่การประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสำหรับนักธุรกิจและสถานประกอบการ

(VOVworld) – นับเป็นครั้งแรกที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดการรณรงค์เปลี่ยนแปลงใหม่งานด้านประดิษฐ์คิดค้นผ่านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือกิจกรรมเปลี่ยนแปลงใหม่การประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักธุรกิจและสถานประกอบการที่ใช้เงินลงทุนกว่า 2 ล้านล้านด่ง นี่คือคำยืนยันของท่าน เหงียนกวน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรายการ “ประชาชนถาม รัฐมนตรีตอบ”

เพิ่มนโยบายให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ - ảnh 1
ท่าน เหงียนกวน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เวียดนามได้ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อสถานประกอบการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีผ่านการอนุมัตินโยบาลลดและยกเว้นภาษีและภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่นโยบายยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกใช้เฉพาะในการส่งเสริมการนำเข้าเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ไม่ส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนั้น มีแต่สถานประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีโดยจะได้รับสิทธิพิเศษในระดับสูงสุดคือการได้รับการยกเว้นภาษีทั้งหมดเป็นเวลา 4 ปี ยกเว้นภาษีร้อยละ 50 ใน 9 ปีต่อไปและร้อยละ 10เมื่อเทียบกับภาษีธรรมดา สถานประกอบการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยียังได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆ เช่นการเช่าที่ดินในราคาขั้นต่ำสุดตามกำหนดของรัฐและการเข้าถึงแหล่งเงินลงทุนต่างๆ ได้รับการยกเว้นภาษีในกิจกรรมการวิจัยและการฝึกอบรมในสถานประกอบการผ่านการใช้รายได้ส่วนหนึ่งของสถานประกอบการเพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาสถานประกอบการ
เพิ่มนโยบายให้แก่สถานประกอบการเทคโนโลยีขั้นสูง

ตามความเห็นของท่าน เหงียนกวน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ้าหากสถานประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสูง เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่มีมูลค่าเพิ่มต่างต้องได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือกิจกรรมเปลี่ยนแปลงใหม่การประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติว่า สถานประกอบการอยู่ในเขตเทคโนโลยีขั้นสูงหรือไม่ รัฐไม่เพียงแต่ลงทุนในด้านเทคโนโลยีขั้นสูงเท่านั้น หากยังลงทุนในสถานประกอบการที่ไม่ตั้งอยู่ในเขตเทคโนโลยีขั้นสูงอีกด้วย แต่สถานประกอบการดังกล่าวต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง“ถึงแม้พวกเขาจะลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมหรือไม่ก็ตาม ถ้าหากที่ไหนมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รัฐก็จะให้การช่วยเหลือ ที่ไหนที่ผลิตผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสูง เทคโนโลยีใหม่และได้รับการประยุกต์ใช้ในเวียดนามเป็นครั้งแรกและเทคโนโลยีที่มีคุณค่าสูงต่างก็ได้รับการช่วยเหลือ ดังนั้นโดยไม่จำเป็นว่า สถานประกอบการต้องอยู่ในเขตเทคโนโลยีขั้นสูง แต่ในขณะเดียวกัน พวกเรายังคงต้องพัฒนาเขตเทคโนโลยีขั้นสูงเพราะจากประสบการณ์ของประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเฉพาะประเทศเกิดใหม่ปรากฎว่า เขตเทคโนโลยีขั้นสูงมีบทบาทนำหน้าเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งทั้งสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่างก็มีบทบาทสำคัญในด้านดังกล่าว มิใช่แค่เขตอุตสาหกรรมอย่างเดียว”

เพิ่มนโยบายให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ - ảnh 2
เวียดนามให่้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์

นโยบายสำหรับอุตสาหกรรมการประดิษฐ์คิดค้น
ตามความเห็นของนาย เหงียนกวน รัฐบาลเวียดนามได้ให้ความสนใจต่อปัญหานี้มานานแล้วและเมื่อปี 2007 รัฐบาลได้ประกาศใช้มติ 80 เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่วางพื้นฐานให้แก่อุตสาหกรรมประดิษฐ์คิดค้นโดยใน8 ปีที่ผ่านมา เวียดนามได้พัฒนาระบบสถานประกอบการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีถึงแม้จะมีจำนวนไม่มากและยังไม่เข้มแข็ง แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นให้แก่กระบวนการพัฒนาระบบสถานประกอบการประดิษฐ์คิดค้น ที่โดดเด่นน่าสนใจคือ บริษัทนำเข้าส่งออกไฮฟอง บริษัทจัดสรรค์น้ำประปาบ่าเหรี่ยวหวุงเต่าซึ่งถือเป็นสถานประกอบการที่มีอัตราการขยายตัวอยู่ในระดับสูง อีกทั้งมีความมั่นคงถึงแม้ต้องเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจที่ผ่านมา เวียดนามให้ความสนใจถึงสถานประกอบการไม่เพียงแต่ผ่านการประกาศใช้เอกสารของรัฐบาลเท่านั้น หากยังผ่านการขยายความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือสถานประกอบการในด้านนี้อีกด้วย ท่าน เหงียนกวน ได้ยืนยันว่า“เมื่อเร็วๆนี้ ธนาคารโลกได้ให้การอุปถัมภ์ 1  โครงการเพื่อผลักดันการพัฒนาวิทยาศาสตร์การประดิษฐ์คิดค้น รวมมูลค่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐ รัฐบาลโปแลนด์ก็ให้การช่วยเหลือโครงการเปลี่ยนแปลงใหม่การประดิษฐ์คิคค้นให้แก่สถานประกอบการ มูลค่า 10 ล้านยูโร่ และรัฐบาลเวียดนามได้จัดงบมากพอสมควรเพื่อพัฒนาสถานประกอบการโดยเมื่อเร็วๆนี้ นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติมติ 592 ว่าด้วยการช่วยเหลือองค์การวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของเวียดนามซึ่งสามารถพัฒนาสถานประกอบการวิทยาศาสตร์จากผลการวิจัยขององค์การเหล่านี้ได้ พวกเราหวังว่า จนถึงปี 2020 จะมีสถานประกอบการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประมาณ 5 พันแห่งตามที่ได้ระบุในยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติและจะมีส่วนร่วมร้อยละ 7-15 ในอัตราจีดีพีของประเทศ”
ท่าน เหงียนกวน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เผยว่า กระทรวงและหน่วยงานที่มีโครงการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็จะได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนที่มีมูลค่า 2 ล้านล้านด่งนี้ ก่อนหน้านั้น ทางกระทรวงได้ให้การช่วยเหลือมหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอยปฏิบัติโครงการวิจัยเกี่ยวกับสาร asen ในน้ำใต้ดิน ณ กรุงฮานอยและสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเวียดนามได้ปฏิบัติโครงการวิจัยสารสกัดชีวภาพเพื่อชะล้างที่ดินที่ปนเปื้อนสารพิษสีส้มไดออกซินจากสมัยสงคราม./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด