เพื่อบรรยากาศการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์

(VOVWorld)-กลุ่มอิทธิพลที่เป็นอริได้ฉวยโอกาสจากอุบัติเหตุทางทะเลในจังหวัดต่างๆทางภาคกลางเวียดนามเพื่อยุยงส่งเสริมให้ผู้นับถือศาสนาคริสต์ในจังหวัดภาคกลางก่อความไม่สงบและใส่ร้ายทางการว่า ปราบปรามศาสนาและประชาธิปไตยและมีประกาศเกี่ยวกับเวียดนามที่ไร้เสถียรภาพเพื่อสร้างความแตกแยกในกลุ่มสามัคคีชนทั้งชาติ ยุยงให้มีการใช้ความรุนแรงและเรียกร้องให้ประเทศต่างๆเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของเวียดนาม  แต่ในสถานการณ์ที่เป็นจริง  ทางการท้องถิ่นต่างๆของเวียดนามกำลังปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเพื่อดูแลชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ผู้นับถือศาสนาคริสต์เป็นอย่างดี
(VOVWorld)-กลุ่มอิทธิพลที่เป็นอริได้ฉวยโอกาสจากอุบัติเหตุทางทะเลในจังหวัดต่างๆทางภาคกลางเวียดนามเพื่อยุยงส่งเสริมให้ผู้นับถือศาสนาคริสต์ในจังหวัดภาคกลางก่อความไม่สงบและใส่ร้ายทางการว่า ปราบปรามศาสนาและประชาธิปไตยและมีประกาศเกี่ยวกับเวียดนามที่ไร้เสถียรภาพเพื่อสร้างความแตกแยกในกลุ่มสามัคคีชนทั้งชาติ ยุยงให้มีการใช้ความรุนแรงและเรียกร้องให้ประเทศต่างๆเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของเวียดนาม  แต่ในสถานการณ์ที่เป็นจริง  ทางการท้องถิ่นต่างๆของเวียดนามกำลังปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเพื่อดูแลชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ผู้นับถือศาสนาคริสต์เป็นอย่างดี

เพื่อบรรยากาศการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ - ảnh 1
อุบัติเหตุทางทะเลทำให้ประชาชนในตำบลกี่แอง จังหวัดห่าติ๋งประสบอุปสรรค

จุดร้อนคือเหตุการณ์ที่ปลูกปั่นให้ชาวคริสต์ในจังหวัดเหงะอานและห่าติ๋งปิดทางหลวงหมายเลข๑เอ  ทำลายทรัพย์สินและทำร้ายกองกำลังที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งทำการปิดล้อมและก่อความวุ่นวายในสำนักงานคณะกรรมการประชาชนอำเภอหลกห่า จังหวัดห่าติ๋งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และต้นเดือนเมษายนปี๒๐๑๗  ทั้งนี้ บาทหลวงและสมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายเวียดเตินเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าว

การแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเล
ในช่วงครบรอบ๑ปีของการเกิดปัญหามลพิษทางทะเลในจังหวัดภาคกลาง  ซึ่งบริษัทหุ้นส่วนจำกัดฟอร์มอซาในจังหวัดห่าติ๋งเป็นผู้รับผิดชอบ  รัฐบาลและสำนักงานที่เกี่ยวข้องของเวียดนามได้พยายามปฏิบัตินโยบายและมาตรการช่วยเหลือเพื่อสร้างเสถียรภาพให้แก่ชีวิตของชาวประมงและมีความมั่นใจในการออกทะเลจับปลา  ส่วนบริษัทฟอร์มอซาห่าติ๋งก็ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและชดใช้ค่าเสียหาย มูลค่า๕๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ  จากการตรวจสอบของรัฐบาลและทางการท้องถิ่น  ภายหลัง๑ปี พื้นที่๕๑จุดในจำนวนทั้งหมด๕๓จุดที่เกิดปัญหามลภาวะได้รับการแก้ไขแล้ว  ควบคู่กันนั้น องค์การและบุคคลที่ขาดความรับผิดชอบกำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาคดี   ซึ่งสิ่งนี้ได้สะท้อนให้เห็นผ่านท่าทีที่เข้มแข็งของนายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงวียนซวนฟุกว่า     บริษัทFormosaจะได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินงานอีกครั้งก็ต่อเมื่อสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นและจะถูกสั่งปิดถ้าหากเกิดเหตุซ้ำรอย
ในขณะเดียวกัน งานด้านการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ชาวประมงกำลังได้รับการปฏิบัติอย่างเร่งด่วนบนเจตนารมณ์แห่งการเปิดเผย ยุติธรรมและโปร่งใส  เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เงินส่วนใหญ่จากวงเงินชดเชย๔ล้าน๖แสนล้านด่งได้ถึงมือประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้ว   ซึ่งส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจที่ได้รับความสนใจและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์จากพรรคและรัฐ  บางครอบครัวที่ได้รับเงินชดเชยสามารถต่อเรือใหม่เพื่อออกทะเลจับปลาและมีความมั่นใจในการทำงานเพื่อสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคง  ซึ่งการจ่ายค่าชดเชยก็กำลังได้รับการปฏิบัติต่อไปเพื่อค้ำประกันชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ประชาชน
เพื่อบรรยากาศการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ - ảnh 2
ชาวประมงเตรียมให้แก่การออกทะเลจับปลา

จงใจยุยงส่งเสริมให้ชาวคริสต์ก่อความไม่สงบ

แม้จะมีความพยายามจากรัฐบาลและทางการท้องถิ่นแต่ก็ยังคงเกิดเหตุเดินขบวนประท้วง  โดยมีกลุ่มอิทธิพลที่เป็นอริอยู่เบื้องหลัง  สำนักงานที่เกี่ยวข้องได้เผยว่า เมื่อปี๒๐๑๖ นาย เจืองมิงตามและนายจูแหมงเซินได้ถูกลงโทษเนื่องจากรับเงินจากกลุ่มอิทธิพลที่เป็นอริเพื่อรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ภาพถ่ายบนอินเตอร์เน็ต  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการปลุกปั่นให้ประชาชนก่อความไม่สงบ  เมื่อต้นเดือนนี้ ได้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันในอำเภอหลกห่า จังหวัดห่าติ๋ง  ซึ่งการชุมนุมก่อความไม่สงบเกิดขึ้นในเขตชุมชนชาวคริสต์  ซึ่งกลุ่มอิทธิพลที่เป็นอริตั้งใจสร้างจุดร้อนเพื่อบิดเบือนความจริงและใส่ร้ายทางการว่า ทำการปราบปรามศาสนาและเรียกร้องให้ประเทศต่างๆเข้ามาแทรกแซง
 ศาสนาเดินพร้อมกับประชาชาติ
แน่นอนว่า ชาวคริสต์เวียดนามเดินพร้อมกับประชาชาติ ทางการท้องถิ่นต่างๆได้พยายามแก้ไขผลเสียหายจากปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลเพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่และอำนวยความสะดวกให้ชาวคริสต์ได้ประกอบศาสนากิจอย่างเสรี  ซึ่งเหตุการณ์ไม่สงบในจังหวัดเหงะอานและห่าติ๋งที่มีกลุ่มเวียดเตินอยู่เบื้องหลังได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตของประชาชนและกฎหมายสากลสร้างความแตกแยกให้แก่กลุ่มสามัคคีชนทั้งชาติ  ซึ่งเดินสวนกับหลักพระธรรมคำสอนของศาสนาคริสต์และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของศาสนาคริสต์ในเวียดนาม.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด