เพื่อผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของประชาชน

(VOVworld) –  เมื่อบ่ายวันที่ 30 มิถุนายน ณ กรุงฮานอย รัฐบาลได้จัดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาปลา ตายจำนวนมากใน 4 จังหวัดในเขตริมฝั่งทะเลภาคกลางเวียดนามเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดของรัฐบาลเวียดนามเพื่อปกป้อง ผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของประชาชน
(VOVworld) –  เมื่อบ่ายวันที่ 30 มิถุนายน ณ กรุงฮานอย รัฐบาลได้จัดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาปลาตายจำนวนมากใน 4 จังหวัดในเขตริมฝั่งทะเลภาคกลางเวียดนามเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดของรัฐบาลเวียดนามเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของประชาชน
เพื่อผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของประชาชน - ảnh 1
การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ได้เกิดสถานการณ์ปลาจำนวนมากตายโดยไม่ทราบสาเหตุในจังหวัดห่าติ๋ง กว๋างบิ่งห์ กว๋างจิและเถื่อเทียนเว้ และมีการจัดประชุมนับสิบครั้งเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวรวมทั้งการปฏิบัติมาตรการเยียวยาให้แก่ชาวประมงที่ได้รับผลกระทบ
การดำเนินอย่างเคร่งครัดและทันท่วงทีเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน
หลังจากที่ได้รับข่าวเกี่ยวกับปัญหาปลายตายจำนวนมากในภาคกลางเวียดนาม นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กและรองนายกรัฐมนตรีหลายท่านได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและประชุมโดยตรงกับกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้นำการแก้ไขและจัดการกับผู้ที่ก่อปัญหาอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งต้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รักษาความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อแสวงหาสาเหตุและผู้ก่อเหตุบนพื้นฐานที่มีภาวะวิสัย วิทยาศาสตร์ เข้มงวด ชอบธรรมและสอดคล้องกับธรรมเนียมระหว่างประเทศ ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นของผู้นำรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่ร้อนระอุดังกล่าว นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กยืนยันว่า “รัฐบาลยืนหยัดปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของประชาชน นี่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลและก็เป็นความปรารถนาของประชาชน โดยต้องไม่ปกป้องบุคคลหรือองค์กรที่ทำผิด”
จากการชี้นำอย่างใกล้ชิดดังกล่าว สำนักงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติมาตรการต่างๆอย่างพร้อมเพรียง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เวียดนามเจืองมิงต๊วนย้ำว่า  “การประกาศดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า พรรคและรัฐเวียดนามปฏิบัติตามแนวทางที่เปิดเผยและโปร่งใส ผู้นำสูงสุดของพรรค รัฐและรัฐบาลได้ชี้นำอย่างเคร่งครัดและจัดการประชุมนับสิบครั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยการประกาศสาเหตุก็เพื่อแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นและการเปิดเผยผู้ก่อปัญหาก็เพื่อให้รับผิดชอบในสิ่งที่ทำลงไป ผมขอย้ำว่า ผลการตรวจสอบอาศัยหลักฐานต่างๆและไม่มีการถูกแทรกแซงใดๆ”
นอกจากการเปิดเผยสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาปลาตายตามกรอบเวลาที่ให้ไว้กับประชาชน สิ่งที่สำคัญคือการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยนายกรัฐมนตรีได้เรียกร้องให้กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเร่งปฏิบัติมาตรการชดใช้ค่าเสียหาย ช่วยปรับเปลี่ยนอาชีพให้แก่ชาวประมงที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวต้องมีความเปิดเผย โปร่งใสและเกาะติดสถานการณ์ ท้องถิ่นต่างๆต้องเน้นพัฒนาเศรษฐกิจ อำนวยความสะดวกให้แก่การลงทุนประกอบธุรกิจ ค้ำประกันผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของประชาชนและสถานประกอบการ นายมายเตี๊ยนหยุง รัฐมนตรีและปลัดสำนักรัฐบาลเผยว่า “ก่อนอื่นต้องเน้นปฏิบัติมาตรการแก้ไขและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตริมฝั่งทะเลให้เป็นปกติโดยเร็ว ให้การสนับสนุนด้านดอกเบี้ย งานทำ รับซื้อสัตว์น้ำที่ชาวประมงจับได้ทั้งหมดและประกาศเขตจับปลาที่ปลอดภัยโดยเร็ว”
ได้รับการชื่นชมจากประชามติ
ประชามติโดยเฉพาะชาวประมงภาคกลางได้ชื่นชมความรับผิดชอบของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม แสวงหาสาเหตุและระบุความรับผิดชอบ โดยนับตั้งแต่ที่เกิดปัญหามาจนถึงปัจจุบัน รัฐบาลได้ชี้นำอย่างเคร่งครัดและใช้มาตรการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้เป็นปกติโดยเร็ว การที่รัฐบาลเวียดนามได้จัดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทั้งภายในและต่างประเทศนั้นไม่เพียงแต่มีความหมายต่อการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมเท่านั้น หากยังแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดึงดูดการลงทุนบนเจตนารมณ์การดึงดูดเพื่อการพัฒนาแต่ก็ให้ความสนใจถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน
คุณเหงียนวันหวิง ชาวประมงตำบลเญินแจก อำเภอโบ๊แจก จังหวัดกว๋างบิ่งห์เผยว่า ในเวลาที่ผ่านมา ประชาชนที่นี่รอคอยข้อสรูปของรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาปลาตายเป็นจำนวนมาก และขอขอบคุณรัฐบาลที่ได้กำชับให้แสวงหาสาเหตุอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว โดยในช่วงที่ลำบาก ชาวประมงได้รับการดูแลเอาใจใส่ ให้กำลังใจและการช่วยเหลือจากรัฐบาล ส่วนคุณเหงียนแทงบิ่งห์ ในตำบลบ๋าวนิงห์ นครด่งเหย จังหวัดกว๋างบิงห์เผยว่า “รัฐและสำนักงานที่เกี่ยวข้องได้ให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือต่างๆเพื่อช่วยให้ชาวประมงมีความมั่นใจมากขึ้น”
การที่รัฐบาลได้ประกาศสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาปลาตายจำนวนมากในภาคกลางเวียดนามตรงตามเวลาที่ให้คำมั่นไว้คือปลายเดือนมิถุนายนได้ช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจของประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะชาวประมงในจังหวัดต่างๆของภาคกลางเวียดนาม ซึ่งสะท้อนการดูแลเอาใจใส่ของรัฐและรัฐบาลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ตามเจรตนารมณ์แห่งการเคารพกฎหมาย โปร่งใส เป็นวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติตามคำมั่นที่ให้ไว้และทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศ.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด