เพื่อให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนา

(VOVWORLD) - ในเวลาที่ผ่านมา งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเวียดนามได้บรรลุผลงานที่โดดเด่นต่างๆ ซึ่งเปิดโอกาสใหม่ให้แก่การพัฒนาด้านต่าง ๆให้ชีวิตสังคมโดยตั้งแต่ช่วงต้นปี 2018 นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้ย้ำเป็นพิเศษถึงมาตรการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนของการพัฒนาประเทศ
เพื่อให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนา - ảnh 1 นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้ย้ำเป็นพิเศษถึงมาตรการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนของการพัฒนาประเทศ (Photo vietnamnet.vn)

เวียดนามมีแนวทางนโยบายที่ให้สิทธิพิเศษเพื่อสนับสนุนการพัฒนาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีส่วนร่วมสำคัญต่อผลสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมของประเทศ จึงช่วยให้ดัชนีการเปลี่ยนแปลงใหม่และความคิดสร้างสรรค์ของเวียดนามอยู่อันดับที่ 59 จากจำนวน 140 ประเทศและดินแดน ซึ่งสูงกว่าการจัดอันดับทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเวียดนามติดท็อป 50 ประเทศ สถานประกอบการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหลายด้าน โดยเฉพาะสาธารณสุขและการเกษตรประสบผลที่น่ายินดี วิทยาศาสตร์ทางสังคมก็มีส่วนร่วมที่เข้มแข็งในการวางแนวทางของพรรค นโยบายและกฎหมายของรัฐ

ปฏิบัติเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงใหม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ดีที่สุด

เพื่อให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลายเป็นนโยบายแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม เมื่อเร็วๆนี้ นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้กำชับให้หน่วยงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ความสนใจเป็นพิเศษถึงการปฏิบัติเป้าหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่กลไก ระเบียบการและนโยบายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลักดันการพัฒนาแหล่งบุคลากรที่มีทักษะความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้ชี้ชัดว่า            “การวางยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต้องตอบสนองความต้องการ 4 ด้าน คือ การเปลี่ยนแปลงใหม่ มีลักษณะก้าวกระโดด มีการปรับตัวได้ดีและมีความยั่งยืน พร้อมทั้งต้องเกาะติดแผนปฏิบัติการของรัฐบาลเพื่อพัฒนา โดยเฉพาะในปี 2018 แผนปฏิบัติการของรัฐบาลได้เน้นชี้นำการเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัว การปฏิรูป โดยเน้นแก้ไขอุปสรรคเพื่ออำนวยความสะดวกให้สถานประกอบการและประชาชนภายในประเทศพัฒนา ผลักดันการเปลี่ยนแปลงใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของแรงงานเวียดนาม”

ใน 4 เสาหลักที่ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้ย้ำเป็นพิเศษถึงการผลักดันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาการขยายตัว โดยเฉพาะรูปแบบการเกษตรที่ให้ผลผลิตต่ำ ควบคู่กันนั้น ต้องผลักดันการเปลี่ยนแปลงใหม่และมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น โดยเฉพาะในขณะที่จำนวนสถานประกอบการ start – up ยังมีไม่มากและขบวนการนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นและมีขึ้นในตัวเมืองใหญ่ๆเท่านั้น

สนับสนุนสถานประกอบการในการประยุกต์ใช้และเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

เมื่อย้ำถึงการที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องเน้นสนับสนุนสถานประกอบการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กถือว่า สถานประกอบการต้องเป็นศูนย์กลางของระบบการเปลี่ยนแปลงใหม่และความคิดสร้างสรรค์            “เราต้องตระหนักได้ดีเกี่ยวกับการถือสถานประกอบการเป็นศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงใหม่และความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในสำนักงานภาครัฐ เราต้องเปลี่ยนแปลงทั้งวิธีการทำงาน มีการปฏิรูปและลดระเบียบราชการที่ไม่จำเป็นต่างๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ เราต้องถือสถานประกอบการและประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะสร้างบรรยากาศและรักษาแพลตฟอร์มการซื้อขายเทคโนโลยี 8 แห่งให้ดีเพื่อเชื่อมโยงและเป็นผู้ประสานงานในการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

จากเสาหลักต่างๆดังกล่าว นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้ย้ำถึง 3 ขั้นตอนก้าวกระโดดที่หน่วยงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเวียดนามต้องเน้นปฏิบัติในปี 2018 นั่นคือก้าวกระโดดเกี่ยวกับระเบียบการ นโยบาย เปลี่ยนแปลงใหม่เกี่ยวกับวิธีการลงทุนและวิธีการดำเนินงานตามความต้องการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้งบประมาณร้อยละ 2 ที่ใช้สำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กยังกำชับให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องเป็นฝ่ายรุกในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางที่ทันสมัย พร้อมเพรียง โดยต้องเสร็จสิ้นการพัฒนาเขตไฮเทคภายในปี 2018และปีต่อๆไปเพื่อให้ทันกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ของโลก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด