เวียดนามคือประเทศสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของอาเซียน

(VOVWORLD) - ตามคำเชิญของนาย  โจโก วีโดโด ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย วันที่ 11 ตุลาคม นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกพร้อมคณะผู้แทนระดับสูงเวียดนามเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน หรือ ALG ในโอกาสการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF และธนาคารโลก หรือ WB ณ เกาะบาหลี และเยือนประเทศอินโดนีเซียในระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม อันเป็นการยืนยันถึงความประสงค์ของเวียดนามในการกระชับความร่วมมือในทุกด้านระหว่างเวียดนามกับประเทศสมาชิกอาเซียนและความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับอินโดนีเซียให้พัฒนามากยิ่งขึ้น
เวียดนามคือประเทศสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของอาเซียน - ảnh 1การประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF และธนาคารกลาง หรือ WB  ณ เกาะบาหลี (thejakartapost.com)

จากหัวข้อ ใช้โอกาสจากก้าวกระโดดของเทคโนโลยีเพื่อกำหนดเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมในอนาคต” การประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF และธนาคารโลก หรือ WB ประจำปี2018ได้หารือถึงแนวทาง นโยบายและมาตรการเพื่อใช้โอกาสจากการพัฒนาที่เข้มแข็งของเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในกรอบการประชุมดังกล่าว วันที่ 11 ตุลาคม ได้มีการเปิดการประชุมผู้นำประเทศอาเซียนในหัวข้อ “ปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและลดช่องว่างผ่านการพัฒนาการประสานการปฏิบัติระดับภูมิภาคและโลก”

การเป็นประเทศสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของอาเซียน

การเข้าร่วมการประชุมผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนในโอกาสการประชุม IMF-WB ประจำปี 2018 มีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันถึงบทบาทการเป็นประเทศสมาชิกที่เข้มแข็ง เป็นฝ่ายรุกและมีความรับผิดชอบของเวียดนามในกลุ่มอาเซียน อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของเวียดนามต่อกลไกพหุภาคีในโลกเพื่อส่งเสริมบทบาทและมีส่วนร่วมยกระดับสถานะของเวียดนามให้สูงเด่นมากขึ้นบนเวทีภูมิภาคและโลก โดยที่ประชุมได้หารือถึงความคิดริเริ่ม แนวทางและมาตรการกระชับความร่วมมือและการประสานงานระหว่างอาเซียนกับสหประชาชาติ กองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกในการแก้ปัญหาความยากจน ลดช่องว่างการพัฒนา กระตุ้นการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ การผสมผสานในภูมิภาค รวมทั้งศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน ความท้าทายจากความผันผวนของเศรษฐกิจภูมิภาคและโลกในปัจจุบัน แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ตลอดจนปัญหาต่างๆในภูมิภาคและโลกที่ให้ความสนใจร่วมกัน

ในฐานะเป็นประเทศสมาชิกที่เข้มแข็ง เป็นฝ่ายรุกและมีความรับผิดชอบของอาเซียน คณะผู้แทนเวียดนามได้แสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาต่างๆ ประสานงานกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการกระชับความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับ IMF-WB และสหประชาชาติเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียน นาย บุ่ยแทงเซิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้ประเมินเกี่ยวกับการเข้าร่วมของเวียดนามในกิจกรรมต่างๆของอาเซียนว่า“หลังจากเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนจนถึงปัจจุบัน เวียดนามเป็นประเทศสมาชิกที่มีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมที่เข้มแข็งต่อการธำรงความสามัคคีและความเป็นเอกภาพเพื่อยกระดับสถานะของอาเซียนให้สูงเด่นยิ่งขึ้นในภูมิภาคและในกรอบความร่วมมือกับหุ้นส่วนระหว่างประเทศ ในเวลาข้างหน้า เวียดนามต้องยกระดับการปฏิบัติงานในฟอรั่มพหุภาคีต่างๆ โดยถืออาเซียนเป็นภูมิภาคที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ”

เวียดนามคือประเทศสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของอาเซียน - ảnh 2นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุก (VNA) 

การให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์กับอินโดนีเซีย

 เวียดนามและอินโดนีเซียได้สถาปนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เมื่อปี2013 หลังจากนั้น ความสัมพันธ์ทวิภาคีได้มีก้าวพัฒนาที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง โดยการเยือนอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกมีขึ้นหลังการเยือนเวียดนามของนาย โจโก วีโดโด ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 11 – 12 กันยายน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของเวียดนามต่อบทบาทและสถานะของอินโดนีเซียในภูมิภาคและโลกและความประสงค์ที่จะร่วมกับอินโดนีเซียและประเทศอื่นๆในการสร้างสรรค์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งสันติภาพ เสถียรภาพ มีความสามัคคี พัฒนาเจริญรุ่งเรืองและมีการขยายตัวอย่างยั่งยืน

ทั้ง 2 ฝ่ายได้ลงนามแผนปฏิบัติความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระยะปี 2019 – 2023 เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยได้เห็นพ้องที่จะปฏิบัติมาตรการที่เข้มแข็งเพื่อส่งเสริมการค้า เช่น การยกเลิกกำแพงกีดกันการค้าที่ไม่เหมาะสม พยายามเพิ่มมูลค่าการค้าต่างตอบแทนขึ้นเป็น 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในเวลาข้างหน้า

การเข้าร่วมการประชุมผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน หรือ ALG ในโอกาสการประชุมประจำปีของ IMF และ WB ของนายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกแสดงให้เห็นถึงส่วนร่วมและความรับผิดชอบของเวียดนามในการเสริมสร้างความสามัคคี ความเป็นเอกภาพและบทบาทเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในภูมิภาค อีกทั้งเป็นการยืนยันว่า เวียดนามให้ความสำคัญและมีความประสงค์ที่จะกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับอินโดนีเซียให้นับวันพัฒนาในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด