เวียดนามปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมมากขึ้นต่อสันติภาพโลก

(VOVWORLD) - ในเดือนมิถุนายนนี้ เวียดนามจะเข้าร่วมการลงสมัครเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติครั้งที่ 2 วาระปี 2020-2021 เพื่อเป็นการยืนยันถึงแนวทางของเวียดนามในการเป็นสมาชิกที่เข้มแข็ง เป็นหุ้นส่วนที่น่าไว้วางใจและมีความรับผิดชอบของประชาคมโลก อีกทั้งเป็นโอกาสเพื่อให้เวียดนามมีส่วนร่วมสร้างสรรค์กลไกที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อสันติภาพและความมั่นคงโลกเพื่อมีส่วนร่วมค้ำประกันสันติภาพ เสถียรภาพและการพัฒนาในภูมิภาคและโลก
เวียดนามปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมมากขึ้นต่อสันติภาพโลก - ảnh 1เวียดนามต้องการมีส่วนร่วมมากขึ้นต่อสันติภาพโลก (VNA)

หลังจากปฏิบัติหน้าที่สมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2008-2009 เวียดนามเป็นประเทศเดียวที่เป้นตัวแทนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ลงสมัครชิงตำแหน่งในวาระปี 2020-2021

ความท้าทายต่างๆในสภาวการณ์ที่โลกมีความผันผวนอย่างซับซ้อน

หลังจากเข้าเป็นสมาชิกของสหประชาชาติเมื่อปี 1977 เวียดนามได้กลายเป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งต่อทุกกิจกรรมของสหประชาชาติ อีกทั้งเป็นหนึ่งในประเทศที่เดินหน้าส่งเสริมสันติภาพ ความก้าวหน้า ความร่วมมือและการพัฒนาในโลก โดยในฐานะสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2008-2009 เวียดนามได้มีส่วนร่วมต่อความพยายามแก้ไขปัญหาการปะทะในภูมิภาคต่างๆ ขยายกิจกรรมรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ตลอดจนเสนอความคิดริเริ่มที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมบทบาทของสตรีในด้านสันติภาพและความมั่นคง แต่อย่างไรก็ตาม 10ปีได้ผ่านพ้นไปและปัจจุบัน มีความท้าทายมากมายที่ประเทศสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติต้องเผชิญ นาย เลหว่ายจุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้เผยว่า“อุปสรรค์ที่สำคัญที่สุดคือสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนอย่างซับซ้อน โดยถึงแม้สันติภาพ ความร่วมมือและการพัฒนาคือแนวโน้มการพัฒนาที่สำคัญ แต่สถานการณ์ในภูมิภาคต่างๆมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก ซึ่งเมื่อได้เข้าเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอีกครั้ง เวียดนามต้องเกาะติดสถานการณ์ ยกระดับทักษะความสามารถแหล่งบุคลกรให้สามารถตอบสนองระเบียบวาระของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ”

นอกเหนือจากปฏิบัติกิจกรรมต่างๆของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ สมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีฯยังต้องรับมือกับความแตกต่างด้านการเมือง โดยเฉพาะทัศนะในการแก้ไขปัญหาการปะทะในจุดร้อนต่างๆในโลกของบรรดาประเทศสมาชิก ซึ่งถือเป็นความท้าทายไม่น้อยที่เร่งรัดให้ประเทศสมาชิกต้องเสนอทัศนะและความคิดริเริ่มเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆในภูมิภาคและโลก อีกทั้งสร้างความสมดุลด้านผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ต้องการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งต่อสันติภาพโลก

จากการตระหนักถึงความท้าทายต่างๆในการลงสมัครเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติครั้งนี้ เวียดนามได้มีการเตรียมพร้อมเป็นอย่างดี โดยได้ทำการประชุมทาบทามความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ความสะดวกและความท้าทายในฐานะเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในสภาวการณ์ที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและยากที่จะคาดการณ์ได้ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของประเทศต่างๆเกี่ยวกับการรักษาสันติภาพ ส่งเสริมความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการช่วยเหลือและการประสานงานระหว่างองค์การ และประเทศต่างๆในภูมิภาค รวมทั้งระหว่างสหประชาชาติกับอาเซียนและระหว่างอียูกับอาเซียนบนเวทีสหประชาชาติ นาย Peter Girke หัวหน้าสำนักงานตัวแทนกองทุน Konrad-Adenauer-Stiftung  หรือ KAS ของประเทศเยอรมนี สาขาประเทศเวียดนามได้ให้ข้อสังเกตว่า“เวียดนามได้บรรลุความคืบหน้าในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกและมีการยกระดับสถานะในกลไกพหุภาคี เช่น อาเซียน เอเปกและมีกิจกรรมระหว่างประเทศต่างๆที่ได้รับการจัดขึ้น ณ ประเทศเวียดนาม เวียดนามมีกลไกเศรษฐกิจเชิงตลาดที่สนับสนุนการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก โดยมีการขยายตัวที่น่าประทับใจ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังมีปัญหาการพิพาทด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง เช่น ปัญหาทะเลตะวันออก ปัญหารัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย และสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐ ซึ่งเมื่อดำงรงตำแหน่งประธานหมุนเวียนอาเซียน 2020 เวียดนามจะต้องเผชิญกับหน้าที่ที่หนักหน่วงในการป้องกันและแก้ไขการพิพาททั้งในระดับภูมิภาคและโลก รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆหลังการพิพาท ผมหวังว่า เมื่อได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2020-2021 เวียดนามจะปฏิบัติหน้าที่ต่างๆอย่างลุล่วงไปด้วยดีเพื่อสร้างสรรค์และค้ำประกันความมั่นคง สันติภาพในภูมิภาคและโลก”

คณะมนตรีความมั่นคงคือหนึ่งใน 6 องค์กรที่สำคัญของสหประชาชาติตามที่ถูกระบุในกฎบัตรสหประชาชาติ โดยมีหน้าที่รักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ การที่เวียดนามลงสมัครเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติครั้งที่ 2 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเวียดนามในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสหประชาชาติ โดยเฉพาะคณะมนตรีความมั่นคงฯเพื่อค้ำประกันความมั่นคงและสันติภาพโลก อีกทั้งเป็นโอกาสเพื่อให้เวียดนามปฏิบัติแนวทางการต่างประเทศที่สันติภาพและสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งและมีความรับผิดชอบของประชาคมโลกเพื่อค้ำประกันสันติภาพและการพัฒนาของโลกอย่างยั่งยืน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด