เวียดนามพยายามปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025

(VOVWORLD) -  วันที่ 13 พฤศจิกายน การประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 31 และการประชุมระดับสูงต่างๆที่เกี่ยวข้องได้เปิดขึ้น ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงียนซวนฟุกพร้อมผู้นำของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนและหุ้นส่วนสนทนาได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในการประชุมครั้งนี้ บรรดาผู้นำอาเซียนเน้นหารือถึงแนวทางและมาตรการผลักดันความเชื่อมโยง ปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 ให้กลายเป็นความจริง เพื่อส่งสาส์นเกี่ยวกับอาเซียนที่สันติภาพ เสถียรภาพและพึ่งพาตนเอง และเป็นภูมิภาคที่เปิดกว้างกับประชาคมโลก
เวียดนามพยายามปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 - ảnh 1นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุกและบรรดาผู้นำอาเซียน (vietnamplus) 

 

การประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 31 และการประชุมระดับสูงต่างๆที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยอาเซียน+1 อาเซียน+3และการประชุมระดับสูงเอเชียตะวันออกคือกิจกรรมสำคัญที่สุดในปีของอาเซียน นอกจากนั้น ณ กรุงมะนิลายังมีการจัดการประชุมระดับสูงแม่โขง-ญี่ปุ่นครั้งที่ 9 โดยเข้าร่วมการประชุมต่างๆเหล่านี้มีผู้นำ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนและหุ้นส่วนสำคัญต่างๆ เช่นจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐ อินเดีย รัสเซีย ออสเตรเลียและนิวซีแลดน์ องค์การภูมิภาคและระหว่างประเทศสำคัญๆ เช่นอียูและสหประชาชาติ

ผลักดันการเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนต่างๆ

ในสภาวการณ์ที่สถานการณ์ในภูมิภาคและโลกมีการผันผวนอย่างซับซ้อน แนวโน้มคุ้มครองการค้าเพิ่มขึ้นและความท้าทายนับวันมีมากขึ้น  ดังนั้นที่ประชุมครั้งนี้ไม่เหมือนกับการประชุมครั้งก่อน ที่บรรดาผู้นำอาเซียนครั้งที่ 31 ได้ย้ำถึงการเสริมสร้าง ผลักดันความเชื่อมโยงและบทบาทเป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียน ผลักดันการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ ลดช่องว่างการพัฒนาและยกระดับความสามารถของประชาคมอาเซียน เพื่อมุ่งสู่อาเซียนที่พึ่งพาตนเอง รับใช้ผลประโยชน์ของประชาชนประเทศสมาชิกและค้ำประกันบรรยากาศที่สันติภาพ ความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาค

ในการประชุมระดับสูงอาเซียนกับหุ้นส่วนต่างๆ บรรดาผู้นำจะทบทวนและเสนอแนวทาง มาตรการเพื่อผลักดันความร่วมมือในเวลาที่จะถึง หารือเกี่ยวกับปัญหาทั้งในระดับภูมิภาคและโลกที่ต่างให้ความสนใจ ตลอดจนหารือเกี่ยวกับบทบาทเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในโครงสร้างภูมิภาค แปรวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 ให้กลายเป็นความจริง

หวนมองกระบวนการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียน จนถึงขณะนี้ อาเซียนได้บรรลุผลงานที่น่ายินดีในหลายด้าน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงระดับคำมั่นในวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 และแผนแบบบูรณาการ ที่น่าสนใจคือ ในด้านการเมือง-ความมั่นคงได้ปฏิบัติ 223 แผนปฏิบัติการจากจำนวนทั้งหมด 290 แผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 77  อาเซียนยังกำหนดปัญหาต่างๆที่ต้องได้รับการผลักดัน รวมทั้งการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ ความมั่นคงและความร่วมมือทางทะเล การต่อต้านการก่อการร้าย ความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ต การรักษาและสร้างสรรค์สันติภาพหลังการปะทะ สิทธิมนุษยธรรม การต่อต้านอาชญากรรมยาเสพติด อาชญากรรมสิ่งแวดล้อมและการต่อต้านการฟอกเงิน เป็นต้น

สำหรับความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนสนทนายังคงได้รับการผลักดัน ขณะนี้ อาเซียนมีความสัมพันธ์สนทนากับ 11 หุ้นส่วน รวมทั้ง 7 หุ้นส่วนยุทธศาสตร์

คาดว่าจะมีเอกสารนับสิบฉบับได้รับการลงนามและอนุมัติในการประชุมครั้งนี้ รวมทั้งการปกป้องและผลักดันสิทธิของแรงงานอพยพ ปัญหาอินเตอร์เน็ตและเศรษฐกิจดิจิตอล ความมั่นคงด้านอาหาร การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งทะเลในทะเลตะวันออก

เวียดนามมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งเพื่อปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน

ในฐานะสมาชิกที่กระตือรือร้นของอาเซียน เวียดนามสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนที่เป็นเอกฉันท์ ผลักดันการเชื่อมโยงและเสริมสร้างจิตใจแห่งความสามัคคี เพื่อส่งเสริมบทบาทเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ในการเข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซียนและการประชุมระดับสูงต่างๆที่เกี่ยวข้อง เวียดนามมีความประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างจิตใจแห่งความสามัคคีอาเซียน ส่งเสริมบทบาทเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ขยายและทำให้ความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนต่างๆของอาเซียนมีความลึกซึ้งมากขึ้น ส่วนร่วมของอาเซียนก็มีส่วนร่วมสร้างบรรยากาศที่สะดวกให้แก่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของแต่ละประเทศและภูมิภาค อีกทั้งยกระดับภาพลักษณ์ของเวียดนามเกี่ยวกับประเทศที่เปลี่ยนแปลงใหม่ เข้าร่วมในเชิงรุก เข้มแข็งและมีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาความร่วมมือของภูมิภาค เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเวียดนามอย่างมีประสิทธิภาพ

ณ กรุงมะนิลา นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ยังเข้าร่วมการประชุมระดับสูงแม่โขง-ญี่ปุ่นครั้งที่ 9 โดยนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ชินโซ อาเบะ เป็นประธาน โดยมีนายกรัฐมนตรีกัมพูชา นายกรัฐมนตรีลาว นายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดีเมียมาร์เข้าร่วม ที่ประชุมจะประเมินสถานการณ์การปฏิบัติแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์โตเกียว 2015 และหารือถึงแนวทางความร่วมมือแม่โขง-ญี่ปุ่นในเวลาที่จะถึง

ในสภาวการณ์ที่สถาการณ์ในภูมิภาคและโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างซับซ้อน ผ่านการเข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 31 และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้ยืนยันอีกครั้งถึงความพยายามของเวียดนาม เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี เพื่อนำการพัฒนาที่ครอบคลุม ยั่งยืนและเสมอภาคให้แก่ประชาชนทุกคนในประชาคมอาเซียน.

การประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 31 และการประชุมระดับสูงต่างๆที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยอาเซียน+1 อาเซียน+3และการประชุมระดับสูงเอเชียตะวันออกคือกิจกรรมสำคัญที่สุดในปีของอาเซียน นอกจากนั้น ณ กรุงมะนิลายังมีการจัดการประชุม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด