เวียดนามพยายามผสมผสานเข้ากับกระแสโลกในทุกด้าน

(VOVWORLD) - ในกระบวนการผสมผสานเข้ากระแสโลก งานด้านการต่างประเทศของเวียดนามตั้งแต่ต้นปีนี้จนถึงปัจจุบันได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนเป้าหมายในด้านนี้คือ “ค้ำประกันผลประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชาติ” ซึ่งไม่เพียงแต่มีความผูกพันอย่างใกล้ชิดกับกระบวนการต่างๆของโลกอย่างลึกซึ้งเท่านั้น หากงานด้านการต่างประเทศยังมีส่วนร่วมยกระดับสถานะของเวียดนามบนเวทีโลกให้สูงขึ้นอีกด้วย
เวียดนามพยายามผสมผสานเข้ากับกระแสโลกในทุกด้าน - ảnh 1การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสการเงินเอเปก ณ เวียดนาม (vietnamplus) 

อาจยืนยันได้ว่า ไม่มีปีไหนที่กิจกรรมด้านการต่างประเทศของเวียดนามได้รับการปฏิบัติอย่างเข้มแข็งเหมือนปีนี้ โดยนอกจากกิจกรรมด้านการทูตทวิภาคีและพหุภาคีแล้ว การเป็นเจ้าภาพจัดฟอรั่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปก 2017 ได้สร้างโอกาสให้แก่เวียดนามในการแนะนำให้เพื่อนมิตรในภูมิภาคและโลกรับทราบเกี่ยวกับประเทศที่เปลี่ยนแปลงใหม่ มีความคล่องตัว มีศักยภาพพัฒนาและกำลังเดินบนเส้นทางแห่งการผสมผสานในทุกด้าน

กิจกรรมการทูตที่คึกคักและสำเร็จ

ตั้งแต่ต้นปีนี้จนถึงปัจจุบัน เวียดนามได้ต้อนรับผู้นำจากเกือบ 20 ประเทศที่เดินทางมาเยือนเวียดนาม และผู้นำเวียดนามก็ได้เดินทางไปเยือน 16 ประเทศผ่านทุกช่องทางการทูตของพรรค รัฐ รัฐบาลและรัฐสภา โดยเวียดนามให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อประเทศมหาอำนาจ ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศเพื่อนมิตรที่มีความสัมพันธ์มายาวนาน รวมทั้งการเยือนประเทศจีนของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เหงียนฟู้จ่องและประธานประเทศ เจิ่นด่ายกวาง  การเยือนประเทศรัสเซียของประธานประเทศ เจิ่นด่ายกวาง นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก เดินทางไปเยือนสหรัฐ ญี่ปุ่นและอียู ส่วนประธานรัฐสภา เหงียนถิกิมเงิน เยือนประเทศต่างๆในยุโรป ซึ่งผ่านการเยือนระดับสูงนี้ เวียดนามได้ใช้แหล่งพลังต่างๆเพื่อพัฒนาประเทศ รักษาบรรยากาศที่สันติภาพ เสถียรภาพ ความสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศที่ยั่งยืนและสถานะของเวียดนามได้รับการยกระดับให้สูงขึ้นบนเวทีโลก รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศ ฝ่ามบิ่งมิงห์ ได้ยืนยันว่า “นโยบายของเวียดนามคือ ยืนหยัดแนวทาง “เป็นมิตรกับทุกประเทศ” มีความสัมพันธ์หลายรูปแบบหลายฝ่ายบนพื้นฐานเอกราช พึ่งพาตนเองและกฎหมายสากล เพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วมกับประเทศต่างๆ ธำรงสันติภาพและเสถียรภาพ โดยเฉพาะสันติภาพและเสถียรภาพของเวียดนาม ทำให้ความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆในกรอบหุ้นส่วนในทุกด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์มีความลึกซึ้งมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านและประเทศมหาอำนาจสำคัญๆ”

พร้อมกับการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆมีความผูกพันที่แน่นแฟ้นมากขึ้นเมื่อเวียดนามจัดพิธีฉลองครบรอบ 55 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและ 40 ปีการลงนามสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือกับลาว การฉลองครบรอบ 50 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับกัมพูชา และ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน พร้อมกับประเทศสมาชิกอาเซียน เวียดนามมีความสามัคคีกับอาเซียน ยกระดับสถานะและบทบาทของอาเซียนและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ ซึ่งได้รับการพิสูจน์ผ่านการที่อาเซียนและจีนได้อนุมัติกรอบร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือซีโอซีภายหลังเจรจามาเป็นเวลาหลายปี นาย หวอวันเฟือง รองหัวหน้าคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาส่วนกลางได้ยืนยันว่า “ผ่านกิจกรรมทางการเมือง การทูตทวิภาคีและพหุภาคี ภูมิภาคและโลก พวกเราได้สะท้อนและตีความทัศนะของเวียดนามคือยืนหยัดและมุ่งมั่นต่อสู้เพื่อปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน พร้อมทั้งผลักดันความร่วมมือมิตรภาพ ความพยายามสนทนาเพื่อแสวงหามาตรการที่ยาวนานให้แก่ปัญหาทะเลตะวันออกและธำรงความสามัคคีในอาเซียน”

เวียดนามพยายามผสมผสานเข้ากับกระแสโลกในทุกด้าน - ảnh 2รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศ ฝ่ามบิ่งมิงห์ 

มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในฟอรั่มพหุภาคี

การทูตพหุภาคีของเวียดนามก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มแข็ง จากบทบาท “การเข้าร่วม” มาเป็น “การเป็นฝ่ายรุกและมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วม” อย่างจริงจังต่อกระบวนการสร้างสรรค์และร่างกฎเกมส์ในองค์การและฟอรั่มทั้งในระดับภูมิภาคและโลก นอกจากการเข้าร่วมฟอรั่มพหุภาคีอย่างเข้มแข็ง เช่นฟอรั่มเศรษฐกิจโลก สหภาพรัฐสภาโลกและฟอรั่มความมั่นคงภูมิภาค เวียดนามยังประสบความสำเร็จในการดำรงบทบาทเป็นสมาชิกของสำนักงานที่สำคัญๆของสหประชาชาติ เช่นสภาสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการมรดกโลก สภาเศรษฐกิจสังคมของสหประชาชาติ สภาบริหารยูเนสโกและคณะกรรมการกฎหมายสากลของสหประชาชาติ  โดยเฉพาะปีเอเปก 2017 ถูกกำหนดให้เป็นเนื้อหาหลักของงานด้านการต่างประเทศของเวียดนามในปีนี้ นาย บุ่ยแทงเซิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้ยืนยันว่า “นี่คือโอกาสเพื่อให้พวกเราแสดงให้เห็นถึงเศรษฐกิจเวียดนามที่เปลี่ยนแปลงใหม่ คล่องตัว เต็มไปด้วยศักยภาพและผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างเข้มแข็ง ภาพลักษณ์คนเวียดนามที่ใฝ่สันติภาพ มีน้ำใจ มีอารยธรรมและเป็นมิตร ปีเอเปก 2017 ก็เป็นโอกาสเพื่อผลักดันสัมพันธไมตรี ความสัมพันธ์หุ้นส่วนกับสมาชิกเอเปก สถานประกอบการเวียดนามมีโอกาสสถาปนาความสัมพันธ์ด้านธุรกิจกับหุ้นส่วนชั้นนำของโลก นำโอกาสการพัฒนาและการพบปะสังสรรค์มามาให้แก่เขต ท้องถิ่น สถานประกอบการและประชาชน”

ด้วยสถานะและพลังขับเคลื่อนใหม่ เครือข่ายหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ หุ้นส่วนในทุกด้านที่ได้สถาปนา เวียดนามกำลังยืนยันถึงสถานะของประเทศบนเวทีโลกอย่างยั่งยืนต่อการผันผวนของสถานการณ์ทั้งในระดับภูมิภาคและโลก ในเวลาที่จะถึง เวียดนามจะประสบความสำเร็จในการเสร็จสิ้นการปฏิบัติบทบาทเป็นประเทศเจ้าภาพเอเปกและใช้กิจกรรมนี้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลักดันความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศต่างๆ แปรกิจกรรมพหุภาคีและกิจกรรมการทูตระดับสูงให้กลายเป็นโอกาสเพื่อสนับสนุนการพัฒนาของเวียดนาม.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด