เวียดนามมีส่วนร่วมผลักดันความเชื่อมโยงกับจี 20

(VOVWORLD) - ท่านเหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เดินทางไปเยือนประเทศเยอรมนีและเข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่มประเทศพัฒนาและเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือจี 20 ในระหว่างวันที่ 5 – 8 กรกฎาคม โดยการเยือนประเทศเยอรมนีครั้งนี้ไม่เพียงแต่มีส่วนช่วยกระชับความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างเวียดนามกับประเทศสมาชิกจี 20 โดยเฉพาะความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้านระหว่างเวียดนามกับเยอรมนีให้พัฒนาตามส่วนลึกเท่านั้น  หากยังเป็นโอกาสเพื่อให้เวียดนามแสดงความคิดเห็นเพื่อกำหนดกลไกความเชื่อมโยงกับจี 20 ในฐานะประเทศเจ้าภาพการประชุมเอเปก 2017
เวียดนามมีส่วนร่วมผลักดันความเชื่อมโยงกับจี 20 - ảnh 1ผู้นำเยอรมนีและเวียดนาม (Photo: VNA) 

ท่าน เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนามเดินทางไปเยือนประเทศเยอรมนีในสภาวการณ์ที่ความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง 2 ประเทศกำลังพัฒนาอย่างกว้างลึกในทุกด้าน ส่วนความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างเวียดนามกับประเทศสมาชิกจี20 ก็พัฒนาอย่างดีงาม ปัจจุบัน มี 10 ประเทศสมาชิกจี 20 ที่สถาปนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์และ 2 ประเทศที่สถาปนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้านกับเวียดนาม

ศักยภาพของความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างเวียดนามกับเยอรมนี

หลังการสถาปนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์มากว่า 5 ปี เยอรมนีได้กลายเป็นหุ้นส่วนสำคัญเป็นอันดับแรกของเวียดนามในสหภาพยุโรป หรือ อียู โดยมูลค่าการค้าต่างตอบแทนบรรลุ 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐและผลความร่วมมือในด้านต่างๆได้ประสบผลเป็นที่น่ายินดี นาย ดว่านซวนฮึง เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำเยอรมนีได้เผยว่า ศักยภาพความร่วมมือในทุกด้านระหว่าง 2 ประเทศยังมีสูงมาก โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ

“เยอรมนีคือเศรษฐกิจรายใหญ่อันดับ 4 และเป็นประเทศพัฒนาระดับโลก โดยอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของเยอรมนีมีความแม่นยำสูงและมีบรรยากาศที่เอื้อให้แก่การประกอบธุรกิจ รัฐต่างๆของเยอรมนีมีพื้นที่กว้างใหญ่และมีระเบียบการบริหารที่เป็นอิสระจากรัฐบาลกลาง เช่น มีรัฐแห่งหนึ่งที่มีประชากร 10 ล้านคน มีจีดีพี 4 แสน 8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่า 2 เท่าเมื่อเทียบกับจีดีพีของเวียดนามและมีข่าวดีว่า ปัจจุบัน เยอรมนีก็มีความประสงค์ที่จะผลักดันความร่วมมือกับเวียดนาม”

ความปรารถนาดังกล่าวของเยอรมนีสะท้อนจากการที่นาง อังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนีได้เชิญท่าน เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนามไปเยือนเยอรมนีโดยเร็วในขณะที่การเยือนเยอรมนีของผู้นำประเทศต่างๆต้องจัดทำกำหนดการล่วงหน้า ทั้งนี้ การเยือนเยอรมนีของนายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุก ได้มีส่วนร่วมสำคัญต่อการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี ซึ่งการเจรจาระหว่างผู้นำทั้ง 2 ประเทศจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและมีคำมั่นที่เข้มแข็งเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านต่างๆ นอกจากนี้ สถานประกอบการเยอรมนีให้ความสนใจต่อเวียดนามมากขึ้นและมีความประสงค์ที่จะรับฟังคำมั่นสัญญาต่างๆจากนายกรัฐมนตรีเวียดนามเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาความร่วมมือทวิภาคี  เอกอัครราชทูต ดว่านซวนฮึง เผยต่อไปว่า“นี่คือโอกาสที่ดีสำหรับสถานประกอบการทั้ง 2 ประเทศ โดยนักธุรกิจเยอรมันหลายคนได้บอกว่า เมื่อก่อนนี้ ไม่ได้สนใจตลาดเวียดนามเท่าที่ควร แต่ในทางเป็นจริงเวียดนามคือประเทศแถวหน้าในการเปิดตลาด ซึ่งนี่ถือเป็นโอกาสที่ดีเพื่อผลักดันการเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจระหว่าง 2 ประเทศ”

เวียดนามมีส่วนร่วมกำหนดกลไกความเชื่อมโยงกับจี 20

หัวข้อของการประชุมผู้นำจี20ปีนี้คือ “การกำหนดโลกแห่งความเชื่อมโยง” โดยจะมีการจัดการประชุม 5 ครั้งเพื่อหารือถึงประเด็นต่างๆ เช่น การสร้างพื้นฐานแห่งการพึ่งพาตนเอง ผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนและยกระดับความรับผิดชอบ ซึ่งในฐานะประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปก 2017 เวียดนามได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในกรอบการประชุมผู้นำจี 20 ซึ่งระเบียบวาระของการประชุมจี20ครั้งนี้ มีประเด็นต่างๆที่คล้ายๆปัญหาที่เวียดนามให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆในกิจกรรมปีเอเปก 2017 ในหัวข้อ “สร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีงาม” โดยทั้งการประชุมผู้นำจี 20 และเอเปก 2017 ต่างตั้งเป้าหมายว่า จะผลักดันการขยายตัวอย่างยั่งยืนและครอบคลุมในทุกด้าน ขยายการเชื่อมโยงด้านการค้าและการลงทุน ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม ปัญหาแรงงานและงานทำในระบบเศรษฐกิจดิจิตอล ผลจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และความร่วมมือเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  สิ่งที่น่าสนใจคือมี 9 ประเทศสมาชิกจี 20 ที่เป็นเศรษฐกิจสมาชิกของเอเปก ซึ่งทำให้กลุ่มจี 20 และเอเปกได้แลกเปลี่ยนและประสานงานในการแก้ไขปัญหาต่างๆด้านเศรษฐกิจระดับโลก  ในฐานะประเทศเจ้าภาพการประชุมเอเปก 2017 เวียดนามได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในกรอบการประชุมผู้นำจี 20 อย่างเข้มแข็ง พร้อมทั้งประสานงานกับประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมจี 20 ในการแสวงหามาตรการต่างๆเพื่อช่วยให้การประชุมผู้นำจี 20 และการประชุมผู้นำเอเปกประสบความสำเร็จเพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจโลก

ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนอย่างซับซ้อน การเยือนประเทศเยอรมนีและเข้าร่วมการประชุมผู้นำจี 20 ของนายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับเยอรมนี พร้อมทั้งส่งสาส์นเกี่ยวกับประเทศเวียดนามที่พัฒนาอย่างคล่องตัว เป็นหุ้นส่วนที่น่าไว้วางใจและมีความรับผิดชอบในประชาคมระหว่างประเทศ มีส่วนร่วมแสวงหามาตรการแก้ไขปัญหาต่างๆของโลก ตลอดจนยกระดับสถานะและบทบาทของเวียดนามให้สูงเด่นยิ่งขึ้นบนเวทีโลก.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด