เวียดนามมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็ง

(VOVWORLD) - นาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนามจะเข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 34 ภายใต้หัวข้อ “ ผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน”ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายนนี้ ณ กรุงเทพฯ ในการประชุมครั้งนี้ นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกพร้อมผู้นำประเทศอาเซียนจะแลกเปลี่ยนจุดยืนเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในภูมิภาคและโลกเพื่อมุ่งสู่ความเจริญรุ่งเรืองของแต่ละประเทศและในกรอบอาเซียน การเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกเป็นการยืนยันว่า เวียดนามเป็นประเทศสมาชิกที่เป็นฝ่ายรุกแข็งขันและมีความรับผิดชอบต่อความเจริญรุ่งเรืองและมีส่วนร่วมสร้างสรรค์อาเซียนที่พึ่งพาตนเอง

การประชุมผู้นำอาเซียนเป็นกิจกรรมแรกที่สำคัญในปีประธานอาเซียน 2019 ของไทย โดยเน้นหารือเกี่ยวกับความพยายามสร้างสรรค์เขตดิจิตอลแห่งสีเขียวและการเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมบทบาทการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในสภาวการณ์ที่โครงสร้างภูมิภาคมีการเปลี่ยนแปลง ที่ประชุมยังย้ำถึงการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียน โดยถือประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อไม่ปล่อยให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังและร่วมกันมุ่งสู่อนาคต

ส่งเสริมบทบาทการเป็นศูนย์กลางของอาเซียน

  การประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 34 ได้มีขึ้นในสภาวการณ์ที่สถานการณ์ในภูมิภาคและโลกมีความผันผวนอย่างซับซ้อน ซึ่งส่งผลกระทบไม่น้อยต่ออาเซียน รวมทั้ง องค์การต่างๆในภูมิภาคที่กำลังเผชิญกับความท้าทายอันหนักหน่วงจากความผันผวนของสถานการณ์โลก เช่น สงครามการค้าสหรัฐ-จีน ความไร้เสถียรภาพในเขตต่างๆ ความท้าทายในการรักษาความมั่นคงของชาติ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและโรคระบาด นอกจากนี้ การแทรกแซงของประเทศใหญ่ในภูมิภาค ปัญหาที่แต่ละประเทศสมาชิกต้องแก้ไข ในบางกรณีได้ส่งผลให้อาเซียนไม่สามารถบรรลุความเห็นพ้องกันได้ นี่ก็เป็นท้าทายที่ขัดขวางการปฏิบัติเป้าหมายของอาเซียนในการปฏิบัติวิสัยทัศน์ปี 2025 คือสร้างสรรค์ประชาคมบน 3 เสาหลักได้แก่การเมือง-ความมั่นคง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม-สังคม การเชื่อมโยงกับโลกและผลักดันการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก  ในการสัมมนาเมื่อเร็วๆนี้ นาย เลเลืองมิง อดีตเลขาธิการอาเซียนได้ย้ำถึงความจำเป็นที่อาเซียนต้องส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่มเพื่อรับมือกับผลกระทบในทางลบจากภายนอก

“เพื่อให้อาเซียนส่งเสริมบทบาทการเป็นศูนย์กลางและเป็นกลไกที่เหมาะสมทั้งในภูมิภาคและโลก อาเซียนต้องผลักดันความสัมพันธ์ร่วมมือด้านความมั่นคงและการเมืองยิ่งขึ้นโดยการสร้างระบบหลักการชี้นำเกี่ยวกับปฏิกิริยาของกลุ่มอาเซียนต่อความผันผวนในโลก ความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการอัพเดทกฎบัตรอาเซียน เพื่อให้กลไกการตัดสินใจของอาเซียนมีความคล่องตัว บรรลุความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์และเหมาะสมมากขึ้น”

ในสภาวการณ์นี้ หัวข้อ “ผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน”ที่ไทย ซึ่งเป็นประธานอาเซียนในปี 2019 เสนอได้ รับนำเข้าอภิปรายอย่างเป็นรูปธรรมในที่ประชุม เช่น การอนุมัติแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของบรรดาผู้นำอาเซียนต่อความยั่งยืน แผนการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหามลภาวะทางทะเล การร่างกรอบข้อคิดริเริ่มที่เกี่ยวข้องถึงแนวคิด “มหาสมุทรอินเดีย-แปซิฟิก บรรดาผู้นำอาเซียนยังเห็นพ้องที่จะผลักดันการเสร็จสิ้นการเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในทุกด้านในภูมิภาคหรือ RCEP ภายในปีนี้

เวียดนามมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการสร้างสรรค์อาเซียนที่เข้มแข็ง

  จากการเป็นประเทศสมาชิกที่แข็งขันและเป็นฝ่ายรุกของอาเซียน เวียดนามร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆมีส่วนร่วมสร้างสรรค์อาเซียนที่นับวันมีเสถียรภาพ เข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองในอนาคต

เวียดนามมีความภาคภูมิใจเพราะในความสำเร็จของอาเซียน ต่างมีส่วนร่วมของเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศมาชิกที่แข็งขัน เป็นฝ่ายรุก มีความรับผิดชอบ โดยร่วมกับประเทศสมาชิกอื่นๆส่งเสริมความสามัคคีและการพัฒนาอาเซียนที่นับวันเข้มแข็งมากขึ้น เพื่อมุ่งสู่การสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนให้สำเร็จ เวียดนามมีความประสงค์ที่จะส่งเสริมบทบาทและส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์และพัฒนาประชาคมอาเซียนที่พึ่งพาตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อมุ่งสู่การสร้างสรรค์อาเซียนที่มีความเชื่อมโยง มีเอกลักษณ์ มีทักษะความสามารถในการปรับตัวสูง ในการพัฒนา มีบทบาทและความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาของโลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม เหงวียนก๊วกหยุงได้ยืนยันว่า “เวียดนามถืออาเซียนเป็นเนื้อหาที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆในนโยบายการต่างประเทศของตน ในตลอด 25 ปีที่ผ่านมา เวียดนามได้มีส่วนร่วมต่อการดำเนินงานของอาเซียน เวียดนามไม่เพียงแต่เสนอและปฏิบัติความคิดริเริ่มของอาเซียนเท่านั้นหากยังให้ความสำคัญต่อการยกระดับจิตสำนึกของสำนักงานภาครัฐ ประชาชนและสถานประกอบการเกี่ยวกับอาเซียน ในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนเมื่อปี 2010 เวียดนามได้เสนอหัวข้อคือ “มุ่งสู่ประชาคมอาเซียนจากวิสัยทัศน์ถึงการปฏิบัติ” จนถึงขณะนี้ หัวข้อดังกล่าวยังคงได้รับการปฏิบัติในเวียดนามและเมื่อเร็วๆนี้ เป้าหมายถือประชาชนเป็นศูนย์กลางได้รับการยกระดับให้สูงขึ้น”

ปี 2020 รำลึกครบรอบ 25 ปีที่เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียน ซึ่งเวียดนามก็จะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมปี 2020 และเป็นประเทศสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2020 -2021 ดังนั้น การเข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 34 และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้องของนายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกครั้งนี้ก็เพื่อยืนยันการเป็นประเทศสมาชิกที่เป็นฝ่ายรุก แข็งขันและมีความรับผิดชอบของอาเซียน มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนที่สันติภาพ เสถียรภาพ ความร่วมมือและพัฒนา.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด