เวียดนามมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อความสำเร็จของการประชุมเอเอ็มเอ็ม 49

(VOVworld) – การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนหรือเอเอ็มเอ็มครั้งที่ 49 และการประชุมที่เกี่ยวข้องต่างๆได้เสร็จสิ้นลง ณ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาวเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ผลสำเร็จจากการประชุมเหล่านี้มีความหมายสำคัญและถือเป็นการยืนยันว่า ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นพ้องกันเกี่ยวกับมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อ ปฏิบัติความสัมพันธ์ของประชาคม ช่วยให้อาเซียนได้รับการสนับสนุนทางการเมืองและเศรษฐกิจจากบรรดาประเทศหุ้น ส่วน ซึ่งคณะผู้แทนเวียดนามก็มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งของความสำเร็จดังกล่าว

(VOVworld) – การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนหรือเอเอ็มเอ็มครั้งที่ 49 และการประชุมที่เกี่ยวข้องต่างๆได้เสร็จสิ้นลง ณ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาวเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ผลสำเร็จจากการประชุมเหล่านี้มีความหมายสำคัญและถือเป็นการยืนยันว่า ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นพ้องกันเกี่ยวกับมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อปฏิบัติความสัมพันธ์ของประชาคม ช่วยให้อาเซียนได้รับการสนับสนุนทางการเมืองและเศรษฐกิจจากบรรดาประเทศหุ้นส่วน ซึ่งคณะผู้แทนเวียดนามก็มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งของความสำเร็จดังกล่าว

เวียดนามมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อความสำเร็จของการประชุมเอเอ็มเอ็ม 49 - ảnh 1
คณะผู้แทนเวียดนามในการประชุมเอเอ็มเอ็ม 49 (Photo VNplus)

ในกรอบการประชุมเอเอ็มเอ็ม 49 และการประชุมที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้มีการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีประมาณ 16 นัด เช่น การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน+1 กับ 10 ประเทศหุ้นส่วน ประเทศสนทนาและหุ้นส่วนอื่นๆในกรอบของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกหรืออีเอเอส ฟอรั่มภูมิภาคอาเซียนหรือเออาร์เอฟ โดยได้หารือถึงเนื้อหาต่างๆ แต่สำคัญที่สุดคือการประเมินผลงานในการปฏิบัติและวางแผนการในอนาคต หารือถึงการร่างกรอบความร่วมมือกับหุ้นส่วนภายนอกของอาเซียน ประเมินและอนุมัติเอกสาร รวมทั้งแถลงการณ์ร่วมเพื่อแสดงทัศนะของอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาระดับภูมิภาคและโลก
ผลงานที่โดดเด่น
บรรดาประเทศอาเซียนได้ร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติแผนการที่ได้วางไว้หลังจากอาเซียนกลายเป็นประชาคมเมื่อปลายปี 2015 ซึ่งแม้ว่าจะผ่านมาแค่ครึ้งปีแต่อาเซียนก็ได้บรรลุกำหนดการที่วางไว้  ซึ่งประเด็นแรกที่ต้องกล่าวถึงคือในด้านเศรษฐกิจ อาเซียนกำลังหารือเพื่อสร้างกรอบการเจรจาใหม่เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจ และได้ประสบผลงานต่างๆตามเป้าหมายที่วางไว้ ทุกประเทศยังเห็นพ้องกันเกี่ยวกับแผนการที่จะปฏิบัติในเวลาข้างหน้าเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและบทบาทของประชาคมอาเซียน
ประเด็นที่สองที่น่าสนใจคือ ผลักดันความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนต่างๆ จากการประชุมครั้งนี้ ประชาคมระหว่างประเทศมีความปรารถนาว่า จะขยายความสัมพันธ์กับอาเซียนต่อไปและให้คำมั่นเกี่ยวกับโครงการร่วมมือกับอาเซียนเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ในการประชุมอาเซียน+3 คืออาเซียนกับญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลีและจีน ประเทศต่างๆได้เห็นพ้องกันที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและขยายขอบเขตการปฏิบัติงานของกองทุนสำรองอาหารเพื่อรับมือกับภัยพิบัติหรือสนับสนุนกันในการผลิต ประเด็นที่สามคือ ทุกประเทศได้หารือและประเมินเกี่ยวกับสถานการณ์ภูมิภาคและโลก โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศอาเซียนและหุ้นส่วนของอาเซียน
ความสำเร็จอีกข้อของการประชุมเอเอ็มเอ็ม 49 คือ อาเซียนได้ออกแถลงการณ์ร่วมที่ยืนยันถึงจุดยืนของอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาใหญ่ๆเพื่อร่วมมือพัฒนา นายเลหว่ายจุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้ย้ำว่า “การที่อาเซียนออกแถลงการณ์ร่วมที่ยืนยันถึงจุดยืนที่สำคัญของอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาใหญ่ๆและปัญหาสำคัญ รวมทั้งปัญหาทะเลตะวันออกได้แสดงให้เห็นว่า ทุกประเทศตระหนักได้ดีเกี่ยวกับผลประโยชน์ร่วมจากความร่วมมือในอาเซียน จากการหารือกันได้ช่วยให้ผู้แทนทุกคนเห็นว่า ต้องร่วมกันส่งเสริมบทบาทการเป็นศูนย์กลางและการขยายความสามัคคีของอาเซียน ซึ่งไม่เพียงแต่ในการประชุมครั้งนี้เท่านั้น หากรวมถึงในการประชุมต่างๆในอนาคตอีกด้วย”

เวียดนามมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อความสำเร็จของการประชุมเอเอ็มเอ็ม 49 - ảnh 2
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน + 3

ส่วนร่วมที่เข้มแข็งของเวียดนาม
คณะผู้แทนเวียดนามนำโดยนายฝามบิ่งมิงห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อเป็นการปฏิบัติแนวทางการต่างประเทศที่เป็นอิสระ พึ่งพาตนเอง พหุภาคีและหลากหลายที่ได้ถูกระบุในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 สำหรับอาเซียน เวียดนามมีความปรารถนาว่า จะมีส่วนร่วมต่อการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียน รัฐมนตรีช่วยเลหว่ายจุงเผยว่า “บนเวทีการประชุมครั้งต่างๆ เวียดนามได้มีบทปราศรัย ซึ่งไม่เพียงแต่ยืนยันทัศนะของเวียดนามเกี่ยวกับสถานการณ์โลกและภูมิภาคเท่านั้น หากยังมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีเพื่อร่วมรับมือ โดยเฉพาะมาตรการที่สามารถพัฒนาบทบาทของอาเซียน นอกจากนี้ เวียดนามยังมีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจและแถลงการณ์ต่างๆเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลไกต่างๆของอาเซียน หรือปฏิบัติแผนการต่างๆของอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นี่ยังเป็นโอกาสให้เวียดนามเสนอทัศนะเกี่ยวกับปัญหาที่ให้ความสนใจ รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา การรักษาสันติภาพและความมั่นคง ส่วนร่วมของเวียดนามคือการมีส่วนร่วมในรูปแบบแตกต่างกันต่อการประชุมเหล่านี้”
การมีประชาคมที่เข้มแข็งจะเอื้อประโยชน์ต่อสันติภาพ เสถียรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคและโลก การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งของเวียดนามต่อความสำเร็จของการประชุมเอเอ็มเอ็ม 49 และการประชุมที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมสำคัญต่อการสร้างสรรค์อาเซียนที่เข้มแข็ง ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนต่างๆ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด